dnes je 23.4.2019
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červenec 2018

6.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová databáze SVHC látek v předmětech, spolehlivé studie trhu o nanomateriálech, povolení Unie pro dezinfekční přípravky...

Za měsíc červenec bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení CLP

Komise zahájila  veřejnou  konzultaci   k návrhu   12.  změny nařízení CLP z důvodu 6. a 7. revize GHS, viz  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3765361_en.

Připravované změny se týkají upřesnění kategorií některých fyzikálních nebezpečností a změn či přidání H vět a P pokynů.

Nařízení REACH

  • Nová databáze SVHC látek v předmětech pro spotřebitele do roku 2021
    ECHA/NR/18/44

Agentura ECHA vytvoří do konce roku 2019 novou databázi o přítomnosti nebezpečných chemických látek ve výrobcích pro subjekty zabývající se zpracováním odpadu a pro spotřebitele. Databáze bude obsahovat informace předložené společnostmi, které vyrábějí, dovážejí nebo prodávají výrobky, které obsahují látky zařazené na Kandidátský seznam (SVHC látky). Společnosti musí tyto informace předložit do konce roku 2020.

Cílem je zlepšit řízení rizik chemických látek při regeneraci odpadu a podpořit netoxické materiálové cykly a dále pomoci spotřebitelům při výběru bezpečnějších produktů. To také zvýší tlak na náhradu SVHC látek v předmětech. V České republice se prostřednictvím projektu https://www.askreach.eu/ k plnění tohoto úkolu zapojila společnost ARNIKA.

  • Studie identifikující klíčové parametry pro provádění spolehlivých studií trhu o nanomateriálech
    ECHA / NR / 18/45

Studie, kterou zadala Observatoř Evropské unie pro nanomateriály (EUON), přezkoumala zdroje údajů, metody a parametry pro provádění tržních studií o nanomateriálech v EU.

Tržní studie mohou přispět ke zvýšení transparentnosti nanomateriálů, jejich využití a tržních trendů. Na základě přezkoumání řady stávajících studií trhu a dalších zdrojů údajů studie identifikovala soubor základních parametrů pro vypracování spolehlivých studií o nanomateriálech.

Parametry označené jako spolehlivé základy pro budoucí studie trhu

Partneři