dnes je 12.12.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – červenec 2019

12.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

REACH - 4-terc-butylfenol jako látka vzbuzující mimořádné obavy, schválení nových účinných látek do přípravků na ochranu rostlin.

Za měsíc červenec bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1194 ze dne 5. července 2019 o identifikaci látky 4-terc-butylfenol (PTBP) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2019) 4987) (Text s významem pro EHP.)
    C/2019/4987
    Úř. věst. L 187, 12.7.2019, s. 41—42 (BG,
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu

Partneři