dnes je 10.8.2020

Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – listopad 2019

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Udělení povolení pro kategorii biocidních přípravků BPF_lodine_VET; příprava oznámení toxikologických center; komunikace o SVHC látkách ve výrobcích.

Za měsíc listopad bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

Beze změny

Nařízení CLP

Beze změny

Biocidy

  • Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1844 ze dne 22. října 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET(veterinární)“

Společnosti Applied Biocide GmbH se s číslem povolení EU-0020540-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání kategorie biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze. Povolení Unie je platné ode dne 25. listopadu 2019 do 31. října 2029.

Ostatní

  • 5

Partneři