dnes je 26.3.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2018

3.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nanomateriály, nové SVHC látky, omezení 4 ftalátů, účinné látky v biocidních přípravcích a nová nařízení rostlinolékařské péče

Za měsíc prosinec bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení CLP

Beze změn.

Nařízení REACH

  • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1881 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, za účelem zohlednění nanoforem látek

Sdělení Komise o

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Nejnavštěvovanější semináře

Partneři