dnes je 8.12.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – říjen 2019

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové přílohy nařízení REACH; nové účinné látky v biocidních přípravcích; SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti.

Za měsíc říjen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1692 ze dne 9. října 2019 o uplatňování některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkajících se registrace a sdílení údajů po uplynutí konečné lhůty pro registraci zavedených látek
  • Nařízení Komise (EU)
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu

Partneři