dnes je 27.5.2019
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – únor 2019

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přezkum účinných látek v biocidních přípravcích, nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Za měsíc únor bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Biocidy

  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/157 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 týkajícího se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP.)

C/2018/7151

Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 1—20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

„PŘÍLOHA II

KOMBINACE LÁTKY A TYPU PŘÍPRAVKU ZAŘAZENÉ DO PROGRAMU PŘEZKUMU DNE 6. LISTOPADU 2018

Kombinace účinné látky a typu přípravku podporované ke dni 6. listopadu 2018, s výjimkou jakýchkoli jiných nanomateriálů než těch, které jsou výslovně uvedeny v položkách 1017 a 1023, a s výjimkou jakékoli výroby účinné látky in situ, kromě případů, kdy je látka výslovně uvedena s odkazem na podporovaný prekurzor (podporované prekurzory)...viz tabulka v odkazu ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/157/oj

  • Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1622 ze dne 29. října 2018 o neschválení některých účinných látek biocidních přípravků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 271, 30.10.2018)

C/2019/838

Úř. věst. L 34, 6.2.2019, s. 10—10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1622/corrigendum/2019-02-06/oj

Oprava spočívá v odebrání BP 11 a 12 pro účinnou látku „aktivní chlor: vyráběný reakcí kyseliny chlorné a chlornanu sodného in situ“

  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/227 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, pokud jde o určité kombinace účinné látky a typu přípravku, pro něž byl jako hodnotící příslušný orgán určen příslušný orgán Spojeného království (Text s významem pro EHP.)

C/2018/7778

Úř. věst. L 37, 8.2.2019, s. 1—21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V souvislosti s vystoupením VB z EU toto nařízení upravuje hodnotící státy a termíny pro žádosti, u nichž byl jako hodnotící příslušný orgán před 30. březnem 2019 určen příslušný orgán Spojeného království.

Rostlinolékařská péče

  • Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1865 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propikonazol a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 304, 29.11.2018)

Úř. věst. L 47, 19.2.2019, s. 47—47 (CS)

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/344 ze dne 28. února 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky ethoprofos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise

Partneři