dnes je 16.6.2019
Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - září 2018

5.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzáří nabylo účinku nařízení o použití bisfenolu A vlacích určených pro styk spotravinami a vyšla nová nařízení pro účinné látky vbiocidních přípravcích a jejich kategorie.

Za měsíc září bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

Nařízení Komise (EU) 2018/213 ze dne 12. února 2018 o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP. )

C/2018/0685

Látka 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan (CAS 0000080-05-7), známá jako bisfenol A (BPA), se používá při výrobě některých materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, jako např. polykarbonátový plast a epoxidové pryskyřice používané v lacích a nátěrových hmotách. BPA může migrovat do potravin z materiálu nebo předmětu, se kterým jsou ve styku, což má pro spotřebitele těchto potravin za následek expozici BPA. BPA se kromě použití v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami používá ve velkém měřítku v epoxidové pryskyřici používané v lacích a nátěrových hmotách, zejména k aplikaci uvnitř plechovky pro konzervování potravin.

Migrace 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanu („BPA“) (CAS 0000080-05-7) z laků nebo nátěrových hmot aplikovaných na materiály a předměty do potravin nebo na jejich povrch nesmí přesáhnout specifický migrační limit 0,05 mg BPA na kg potraviny (mg/kg). „Specifickým migračním limitem“ (SML) se rozumí nejvyšší povolené množství určité látky uvolňované

Partneři