dnes je 16.6.2019
Input:

Způsob provádění hodnocení rizik

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.4 Způsob provádění hodnocení rizik

Mgr. Veronika Vytejčková, Mgr. Nela Vinklerová

Hodnocení rizik se provádí zvlášť pro každé místo provozní činnosti (§ 3 odst. 2 nařízení vlády č. 295/2011 Sb.) a v hodnoceném místě provozní činnosti pro každou provozní činnost zvlášť. Místem provozní činnosti se pro účely nařízení vlády rozumí objekt nebo zařízení příslušného provozovatele, ve kterém vykonává provozní činnost [viz § 2 písm. b)]. Objektem se dále pro účely tohoto nařízení vlády rozumí celý prostor, v němž je umístněno jedno nebo více zařízení příslušného provozovatele, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur příslušného provozovatele [viz § 2 písm. d)]. Objektem tedy může být buď celý areál provozovatele, nebo i každá jednotlivá budova zvlášť v rámci tohoto areálu. Bude tedy vždy záležet na konkrétních okolnostech a umístění provozu. Pokud je v objektu (areálu) jedna nebo více budov a je v nich provozována pouze jedna provozní činnost, zpracovává provozovatel pouze jedno hodnocení rizik. Pokud je v objektu (areálu) více budov a je v nich provozováno více provozních činností, zpracovává provozovatel více hodnocení rizik (tj. ke každé provozní činnosti zvlášť jedno hodnocení rizik), a to bez ohledu na počet budov v rámci objektu (areálu) provozovatele.

Zpracování hodnocení rizik (a určení provozního místa) se primárně odvíjí od příslušného povolení (rozhodnutí) regulujícího provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb. Pokud je pro některou z těchto provozních činností vydáváno povolení podle zvláštních předpisů (např. podle zákona o integrované prevenci, vodního zákona, zákona o odpadech), potom je za místo (místa) provozní činnosti považováno místo (místa), pro které je toto povolení vydáno. Hodnocení rizik ekologické újmy (základní, popř. podrobné) se zpracovává pro všechny provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., a

Partneři