dnes je 13.5.2021

Nejnovější

Normy: ekologie a životní prostředí - květen 2021

11.5.2021, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Normy: ekologie a životní prostředí - květen 2021Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ vkvětnu 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vodní zákon a přijetí faktických opatření k odstranění následků porušení právní povinnosti

10.5.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vodní zákon a přijetí faktických opatření k odstranění následků porušení právní povinnostiVkonkrétním případě byla uložena pokuta ve výši 250 000 Kč za správní delikty spočívající ve vypouštění odpadních vod vod podzemních bez povolení, za nesledování kvality vypouštěných odpadních vod, a dále pak byly v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Povinnosti obchodníka s odpademGarance

6.5.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulé verzi zákona o odpadech musel být obchodník současně provozovatelem konkrétního zařízení, a to se schváleným provozním řádem a s příslušným souhlasem krajského úřadu. Bez toho nemohl převzít odpad. Jeho postavení v zákoně pak navíc neupravoval…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - duben 2021

6.5.2021, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - duben 2021Změna poznámek vnařízení CLP; odklad data skončení platnosti schválení sulfurylfluoridu podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/713.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, míří po připomínkách na vládu

6.5.2021, Zdroj: Vláda ČR

Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, míří po připomínkách na vláduVláda ČR má na programu schůze 10. 5. návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Sněmovna v závěrečném čtení projednává nový stavební zákon

5.5.2021, Zdroj: ČTK

Sněmovna v závěrečném čtení projednává nový stavební zákonSněmovna dnes začala v závěrečném kole projednávat nový stavební zákon. Zákon, který má usnadnit a zrychlit stavební řízení, se připravoval několik let. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) před poslanci označila tento zákon za nejdůležitější,…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dny teplárenství a energetiky 2021: Cena povolenek trhá rekordy, je třeba si pospíšit

5.5.2021, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Dny teplárenství a energetiky 2021: Cena povolenek trhá rekordy, je třeba si pospíšitNové emisní cíle vztažené k roku 2030 chtějí přivést Evropu co nejrychleji k uhlíkové neutralitě. Ceny povolenek téměř denně lámou rekordy. Odvětví spadající pod EU ETS jsou pod obrovským tlakem. Teplárenství nevyjímaje.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Společnosti musí zkontrolovat registrace převedené ze Spojeného království

4.5.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Společnosti musí zkontrolovat registrace převedené ze Spojeného královstvíPřevody registrací po vystoupení UK z EU jsou dokončeny. Více než 8 000 registrací podaných vUK bylo úspěšně převedeno na společnosti v EU, EHP nebo Severním Irsku, a ty musí zkontrolovat apodle potřeby aktualizovat informace v těchto registracích.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Poplatky za komunální odpad dle nového zákona o odpadechGarance

3.5.2021, Mgr. Tereza Žáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová odpadová legislativa, která je účinná od 1. ledna 2021, vnesla do oblasti komunálních poplatků novou přehlednější systematiku. Tzv. změnový zákon č. 543/2020 Sb. totiž vtěluje celou úpravu komunálních poplatků do zákona č. 565/1990 Sb., o místních…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Měsíční přehled legislativních změn: duben 2021

3.5.2021, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Měsíční přehled legislativních změn: duben 2021... Přehledzměn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc duben 2021. Sbírka zákonů: vyhlášeno právní předpis vyhlášen účinný od 156/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Nové povinnosti původců odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadechGarance

9.1.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled nejdůležitějších povinností původců odpadů (včetně obcí jako speciálních původců odpadů), které nastavil nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech od 1. ledna 2021 s uvedením případného výkladu Metodickým pokynem.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Přeprava omezeného množstvíGarance

1.1.2019, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z platnosti většiny ustanovení přílohy A i B jsou vyňata dále určitá malá množství nebezpečných věcí (tzv. omezená množství), a to mimo třídu 1, 4.2, 6.2 a 7. Tato malá množství s udáním maximálního možného objemu nebo maximální hmotnosti vnitřního obalu…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍGarance

13.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastěji vnímáme konflikt jako destabilizující prvek nějakého systému. Přináší změnu. S tou jste se již naučili zacházet v sedmé lekci, proto je dneska již pomocníkem ve vaší manažerské práci.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon o ekologickém zemědělstvíGarance

11.6.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba a prodej biopotravin podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Srovnání s evropskými nařízeními. Označování ekologických produktů.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Odstraňování povodňových škod podle § 83 písm. m) vodního zákonaGarance

23.6.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 83 písm. l) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí správci vodních toků ve spolupráci s orgány ochrany přírody a vodoprávními úřady po povodni prohlídky vodního toku,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 165/2021 Sb. novela vyhl. č. 84/2005 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 166/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 168/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 % (vyšlo dne: 23.4.2021 v částce č. 68)
  • 169/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR % (vyšlo dne: 23.4.2021 v částce č. 68)
  • 174/2021 Sb. novela zák. č. 110/1997 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 71)
  • 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 177/2021 Sb. novela některých nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021 (vyšlo dne: 30.4.2021 v částce č. 73)
  • 184/2021 Sb. novela nař. vl. č. 463/2013 Sb. (vyšlo dne: 7.5.2021 v částce č. 77)
  • 192/2021 Sb. novela zák. č. 89/2012 Sb., č. 99/1963 Sb. a č. 292/2013 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2021 v částce č. 80)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Měření, analýzy a zlepšování v systému kvality

13.5.2021, On-line, Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Návod pro auditování s komentářem k použití

20.5.2021, On-line, Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

25.5.2021, On-line, Ing. Zdeněk Šenovský

On-line seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Nakládání s odpady - obce

26.5.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Krátký přehled aktuálních povinností ORP s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k novému zákonu o odpadech pro nakládání s komunálním odpadem.

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady

2.6.2021, On-line, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

Publikace
Nový zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Doporučujeme

Informace od partnerů

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...