dnes je 20.10.2019
Praktické informace

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách v závislosti na délce jejich trvání v jednom kalendářním dni stanoví MPSV vyhláškou na základě zmocnění § 189 zákoníku práce.

Doba trvání cesty

5 až12 hod.

Déle než 12, nejdéle však 18 hod.

Déle než 18 hod.

1. 1.-31. 12.2019 82*)

124*)

195*)
333/2018 Sb.
1. 1.- 31. 12. 2018 78*) 119*) 186*)
463/2017 Sb.
1. 1. - 31. 12. 2017 72*) 109*) 171*)
č. 440/2016 Sb.
1. 1. - 31. 12. 2016

70*) 

106*) 

166*) 

č. 385/2015 Sb.

1. 1. - 31. 12. 2015

69*) 

104*) 

163*) 

č. 328/2014 Sb.

1. 1. - 31. 12. 2014 

67*) 

102*) 

160*) 

č. 435/2013 Sb.

1. 1. - 31. 12. 2013

 66*)  

100*)  

 157*) 

č. 472/2012 Sb.

*) Sazby stravného pro podnikatelskou sféru jsou stanoveny jako minimální.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce) zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

Doba trvání cesty

5 až12 hod.

Déle než 12, nejdéle však 18 hod.

Déle než 18 hod.

1. 1. -31. 12. 2019

82  Kč až 97 Kč

124 Kč až 150 Kč

195 Kč až 233 Kč

1. 1. - 31. 12. 2018

78 Kč až 93 Kč

119 Kč až 143 Kč

186 Kč až 223 Kč

1. 1. - 31. 12. 2017

72 Kč až 86 Kč

109 Kč až 132 Kč

171 Kč až 205 Kč

1. 1. -31. 12. 2016

70 Kč až 83 Kč

106 Kč až 127 Kč

166 Kč až 198 Kč

1. 1. -31. 12. 2015

69 Kč až 82 Kč

104 Kč až 125 Kč

163 Kč až 195 Kč

1. 1. -31. 12. 2014

67 Kč až 80 Kč

102 Kč až 123 Kč

160 Kč až 191 Kč

1. 1. - 31. 12. 2013

66 Kč až 79 Kč

100 Kč až 121 Kč

157 Kč až 188 Kč

 

 

Partneři