dnes je 28.5.2020

Praktické informace

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách v závislosti na délce jejich trvání v jednom kalendářním dni stanoví MPSV vyhláškou na základě zmocnění § 189 zákoníku práce.

Doba trvání cesty

Vyhláška č.

5 až12 hod.

Déle než 12, nejdéle však 18 hod.

Déle než 18 hod.

1. 1.-31. 12. 2020 358/2019 Sb. 87*)

131*)

206*)
1. 1.-31. 12.2019 333/2018 Sb. 82*)

124*)

195*)
1. 1.- 31. 12. 2018 463/2017 Sb. 78*) 119*) 186*)
1. 1. - 31. 12. 2017 č. 440/2016 Sb. 72*) 109*) 171*)

*) Sazby stravného pro podnikatelskou sféru jsou stanoveny jako minimální.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce) zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

Doba trvání cesty

5 až12 hod.

Déle než 12, nejdéle však 18 hod.

Déle než 18 hod.

1. 1. - 31. 12. 2020

87 Kč až 103 Kč

131 Kč až 158 Kč

206 Kč až 246 Kč

1. 1. - 31. 12. 2019

82  Kč až 97 Kč

124 Kč až 150 Kč

195 Kč až 233 Kč

1. 1. - 31. 12. 2018

78 Kč až 93 Kč

119 Kč až 143 Kč

186 Kč až 223 Kč

1. 1. - 31. 12. 2017

72 Kč až 86 Kč

109 Kč až 132 Kč

171 Kč až 205 Kč

 

 

On-line publikace

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Kalendář akcí

On-line semináře

pro předplatitele ENVIprofi plus zdarma:

červen

2.6.2020
12:00 - 13:30
Nový zákon o odpadech - obce
9.6.2020 
12:00 - 13:30
Nový zákon o odpadech - speciální nakládání s odpady
16.6.2020
12:00 - 13:30
Nový zákon o odpadech - nebezpečné odpady
23.6.2020
12:00 - 13:30

Nový zákon o odpadech - poplatky za ukládání odpadů na skládky

září

7.9.2020
10:00 - 11:30
Směrnice o odpadech a SCIP databáze

Semináře, konference:

září:

8.9.2020 Praha Nový zákon o odpadech
10.9.2020 Praha Zákon o výrobcích s ukončenou životností

říjen:

20. - 21.10.2020 Brno Kurz CHELEPO
23.10.2020 Praha Odpady a obaly v podnikové praxi

listopad:

11. - 12.11.2020 Praha Kurz CHELEPO
24.11.2020 Praha V. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii
Doporučujeme
Informace od partnerůPartneři