dnes je 28.5.2024

Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny s komentářem MPOGarance

17.10.2023, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované znění vyhlášky č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech v roce 2023Garance

10.10.2023, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 275/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vertikální vzduchové generátory 05: Příklady realizovaných typů elektrárenGarance

19.9.2023, Ing. Bohumil Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobci obvykle vyrábějí několik typů zařízení a celou škálu jejich variací podle výkonu a předpokládaného využití. Zde se zaměříme především na jejich vybrané představitele.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vertikální vzduchové generátory 04: Základní typy vertikálních větrných elektrárenGarance

12.9.2023, Ing. Bohumil Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společným znakem technologických systémů těchto elektráren je vertikální (svislá) osa rotoru a její přímé spojení s generátorem. Základní dělení větrných turbín je podle jejich aerodynamického principu, na vztlakové (lift turbines) a odporové (drag turbines).…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vertikální vzduchové generátory 03: Elektrické uspořádání vertikálních větrných elektrárenGarance

5.9.2023, Ing. Bohumil Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Malá větrná elektrárna sestává z větrné turbíny s vertikální osou otáčení, pohánějící elektrický generátor spojeny pevnou vazbou (hřídelí). Způsoby elektrického zapojení větrných elektráren se primárně dělí na „off-grid” (ostrovní systémy) a „on-grid”…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vertikální vzduchové generátory 02: Větrná energie a její potenciálGarance

29.8.2023, Ing. Bohumil Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Větrná energie je kinetická energie pohybu vzduchových hmot způsobená rozdíly slunečního záření na Zemi. Energie z větru, která je k dispozici pro přepočet do rotační energie, se zvyšuje s kvadrantem síly větru. Úroveň výkonu suchého proudícího vzduchu…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vertikální vzduchové generátory 01: Úvod do problematikyGarance

22.8.2023, Ing. Bohumil Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci intenzivní kampaně na ekologické způsoby získání elektrické energie se ztrácejí, možná neprávem, některé jednodušší alternativy. Jako smysluplná alternativa fotovoltaickým systémům se pro vlastní dům začínají ukazovat i malé větrné…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Návrh novely nařízení o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energieGarance

20.6.2023, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo návrh novely nařízení vlády podle § 3 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb. (dále jen…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška o zárukách původu energieGarance

8.11.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 328/2022 Sb., o zárukách původu energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo tuto vyhlášku v návaznosti na novelizaci zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, provedenou…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojůGarance

5.7.2022, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon o podporovaných zdrojích energie s komentářemGarance

21.6.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. listopadu 2016 představila Evropská komise energetický balíček s názvem Čistá energie pro všechny Evropany. Tento legislativní balíček obsahoval cekem tři nařízení týkající se trhu s elektřinou, rizikové připravenosti v oblasti elektroenergetiky a…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Pokrok v oblasti konkurenceschopnosti čisté energieGarance

23.2.2021, Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem Zelené dohody pro Evropu 1 , nové evropské strategie růstu, je transformovat Evropskou unii (EU) 2 v moderní, a konkurenceschopnou ekonomiku, efektivně využívající zdroje, která bude do roku 2050 klimaticky neutrální. Bude třeba, aby se ekonomika EU stala…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Mechanismus EU pro financování energie z obnovitelných zdrojůGarance

26.1.2021, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení (EU)  2020/1294  o mechanismu EU pro financování energie z obnovitelných zdrojů

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2018

22.6.2020, Zdroj: ERÚ

Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v roce 2018Energetický regulační úřad podle ustanovení § 4 odst. 9 a podle ustanovení § 24 odst. 8 zákona č. 165/2012 Sb.,o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informuje o dosažené hodnotě…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Systémy podpory obnovitelných zdrojů v EvropěGarance

27.6.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od klasických výrobních zdrojů jsou obnovitelné zdroje (OZE) bez finanční podpory prakticky nekonkurenceschopné, a to především kvůli poměrně vysokým investičním nákladům a různorodé době provozu daného druhu OZE neboli době jeho využití. Všechny…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Kategorizace podporovaných zdrojů energie: Druhotné energetické zdrojeGarance

31.1.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhotné energetické zdroje vznikají jako produkt při přeměně energie v technologických procesech, která by byla jinak zmařena. Legislativně jsou druhotné energetické zdroje definovány v § 2 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb. jako energetické zdroje, jejichž…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Kategorizace podporovaných zdrojů energie: Kombinovaná výroba elektřiny a teplaGarance

24.1.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace, KVET) v praxi znamená společnou výrobu elektrické energie a tepla v jednom energetickém zařízení. Právně je definice KVET zakotvena v § 2 písm. g) zákona č. 165/2012 Sb. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Kategorizace podporovaných zdrojů energie: Obnovitelné zdroje energieGarance

17.1.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem podporované zdroje energie vychází ze zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů. Podporovanými zdroji energie se rozumějí:…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Jak nám mohou větrné elektrárny ulehčit život?

9.6.2016, Zdroj: Třetí ruka

Jak nám mohou větrné elektrárny ulehčit život?Už po jedenácté se u příležitosti Světového dne větru otevřou pro širokou veřejnost vybrané větrné elektrárny po celé zemi.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vyhláška o kompenzaciGarance

16.2.2016, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 404/2015 Sb., ze dne 23. prosince 2015, o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci), byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. s) zákona…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cenGarance

6.10.2015, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě zmocnění pro Energetický regulační úřad (ERÚ) byla vydána trojice vyhlášek:

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Pokyny pro výpočet energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel využívajících různé technologieGarance

15.9.2015, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny pro členské státy pro výpočet energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel využívajících různé technologie tepelných čerpadel podle článku 5 směrnice 2009/28/ES

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...