dnes je 21.6.2024

Základní pravidla při nakládání s chemickými látkami v podnikuZáznamGarance

5.1.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:11:46

Přehled důležitých vstupních informací o riziku používaných chemických látek a směsí, označení nádob na pracovišti, společné skladování CHLS, informace o riziku předávané…

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Chemické látky" - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:27

Na VI. ročníku konference PPE padlo velké množství dotazů. Zde je záznam diskuze v bloku "Odpady a obaly v podnikové praxi".

Přístupné pro: Plus

Zákon o prevenci závažných havárií po přijetí nového stavebního zákonaGarance

21.12.2021, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dřívější článek ze série pojednání o tom, jak se nový stavební zákon a na něj navazující změnový zákon č. 284/2021 Sb.dotknou rozhodování podle právních předpisů na úseku ochrany životní prostředí, se věnoval obecně tzv. integraci dotčených orgánů. Pojednali…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných haváriíZáznamGarance

17.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:28:39

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 - přednáška věnovaná aktuálním změnám v oblasti chemických látek a směsí, prevenci závažných havárií a biocidů.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny BGarance

15.1.2016, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením§ 54 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných haváriíGarance

12.1.2016, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabytí účinnosti nařízení (ES) CLP si vyžádalo odpovídající změny v souvisejících národních zákonech, které se dotýkají zejména klasifikace nebezpečných vlastností chemických látek a směsí.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuřeGarance

16.12.2015, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 28 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií stanoví krajský úřad zónu havarijního plánování na základě podkladů předložených provozovatelem.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a směrnice ES Seveso IIIGarance

16.12.2015, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době končí nelehké období transformace evropské legislativy, kdy dochází k zásadním koncepčním změnám registrace, klasifikace, balení a označování chemických látek a směsí. Ve snaze maximálně sjednotit všechny fáze nakládání s nebezpečnými…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudkuGarance

16.12.2015, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s ustanovením § 9 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nebo B musí provést posouzení rizik závažné havárie pro účely zpracování bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy, které…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárieGarance

16.12.2015, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a směrnice EP a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES vyhláška č.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontroleGarance

16.12.2015, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií, upravuje základní povinnosti podnikatelů v oblasti prevence závažných havárií. Nedílnou součástí zákona je také úprava forem a frekvence kontrol dodržování stanovených…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Prezident podepsal nový zákon o prevenci závažných havárií

27.8.2015, Zdroj: ČTK

Zákon by se měl dotknout provozovatelů zhruba 200 objektů, včetně těch největších, jako je třeba Spolana Neratovice. Zákon nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce poté, co bude vyhlášen ve…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...