dnes je 5.2.2023

Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadyLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Ing. Petr Šulc

Od ledna platí vyhláška č. 445/2022 Sb., která mění vyhlášku č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Posouvá zejména termíny přechodných ustanovení, vyjasňuje přechodná pravidla pro přechod odpad neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních…

Přístupné pro: Plus

Hierarchie nakládání s odpady a podmínky pro vedlejší produktZáznamGarance

13.12.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:12:14

Přístupné pro: Plus

Konference PPE22 (23.11.2022) - dotazy a odpovědi z oblasti „ODPADY"Garance

1.12.2022, Mgr. Štěpán Jakl, RNDr. Eva Horáková, Ing. Jitka Lochovská, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí ze 7. ročníku konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Nakládání s odpady“.

Odpady - vše nové je dobře zapomenuté staréZáznamGarance

18.10.2022, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:45:43

Ukážeme si překvapivá zjištění o tom, že dnes vymýšlíme a objevujeme to, na co se upozorňovalo již před rokem 1989. Se sběrem a tříděním nyní nezačínáme, ale pokračujeme v tom, v čem jsme kdysi přestali, abychom opět navázali. Jaké bylo skládkování tenkrát a…

Přístupné pro: Plus

Nakládání se stavebními odpady a možnosti jejich využití podle nové legislativy v praxiZáznamGarance

13.9.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:22:14

Jak mění nakládání se stavebními odpady nová odpadová legislativa? S novými právními předpisy se vynořila celá řada nových otázek, problémů, ale i příležitostí pro využívání produktů jejich…

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Obaly v podnikové praxi" - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:31

Zákon o obalech jasně definuje jednorázový a opakovaně použitelný odpad. Jak se ale chovat „procirkulárně“ a snažit se znovu použít obaly, které jsou definovány jako jednorázové, třeba např. kartonovou krabici? „V tomto ohledu se velmi těžko…

Přístupné pro: Plus

Evidence průmyslových obalů - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:30

Poslední diskutované téma konference byly odpady z obalů, jejich evidence a opětovné využití obalů. Na konferenci Odpady v podnikové ekologii se tomuto tématu věnoval Jan Přikryl z Eko-komu.

Přístupné pro: Plus

Možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:54

Jak je to s nakládáním a využitím biosložky v komunálním odpadu, to ve své prezentaci do detailu rozebrala Ing. Kajánková.

Přístupné pro: Plus

Povinnosti původců podle nového odpadového zákona - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:38:53

Jaký je rozdíl mezi skladováním a soustřeďováním odpadu, co z toho pro původce plyne, co musí a co naopak nesmí, tomu se ve své přednášce věnoval Ing. Kuncl.

Přístupné pro: Plus

Přeprava kapalných nebezpečných odpadů - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:29:46

Na nesmírnou důležitost nepodceňování všech administrativních povinností při přepravě nebezpečných kapalných odpadů upozornil Ing. Narovec, protože podle jeho slov: „Není otázka, jestli dojde k dopravní nehodě při přepravě takových odpadů, ale kdy k ní…

Přístupné pro: Plus

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu ve firmách - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:22:15

Nové povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu vysvětlil na konferenci Odpady v podnikové ekologii Ing. Lank, který na konkrétním případu rozebral i finanční bilanci různého zařazení…

Přístupné pro: Plus

Změny v evidenci odpadů - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:29

Nová odpadová legislativa se promítla také do ohlašování o produkci odpadů a nového systému ISPOP2. Nejčastějším chybám v ohlašování se věnoval Ing. Valta z České informační agentury životního prostředí, která systém ISPOP2…

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Nakládání s odpady" - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:29:05

Přístupné pro: Plus

Top cirkulární příklady dobré praxe z Evropy - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

24.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:10:39

Příklady dobré praxe ze stavebního sektoru u největších firem regionu na konferenci Odpady v podnikové ekologii představil Mgr. Vojtěch Pilnáček.

Přístupné pro: Plus

Vedlejší produkt nebo odpad v běžné výrobní praxi - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

24.6.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:30:47

První panel konference Odpady v podnikové ekologii zaměřený na předcházení vzniku odpadů zahájil svou přednáškou Vedlejší produkt nebo odpad v běžné výrobní praxi Ing. Šulc a podle jeho slov je: „původce ten, kdo se už na začátku výrobního procesu musí…

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Předcházení vzniku odpadů" - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

24.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:26:00

Jak se ukázalo při diskusi po bloku Předcházení vzniku odpadů, stavební odpady a výkopová zemina jsou velké téma a při výkladu zákona jde hodně o slovíčka a co odborník, to trošku jiný postoj.

Přístupné pro: Plus

Nakládání se stavebními odpady a jejich recyklace podle nového odpadového zákona a vyhlášky - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

24.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:37:32

Pro původce stavebního a demoličního odpadu (SDO) je situace o to komplikovanější, že dost často musí při snaze využít tento odpad bojovat s úřady. Jak podotkla ve své přednášce Ing. Miklasová: „I dobrý úmysl při snaze využít stavební odpad a chránit…

Přístupné pro: Plus

Vyhláška č.78/2022 Sb. umožňuje do konce roku 2026 ukládat odpady skupiny 18 na skládkyGarance

13.4.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, nabyla účinnosti 7. 8. 2021 a již po osmi měsících bylo potřeba tuto vyhlášku novelizovat. Novela byla publikována dne 8.4.2022 ve Sbírce zákonů - v částce 43 pod číslem 78/2022…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Značení odpadů ze zdravotní a veterinární péčeGarance

31.3.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve svém § 72 odst. 2 písm. e) stanovuje povinnost označení odpadů ze zdravotní a veterinární péče časem vzniku odpadu, konkrétním oddělením, kde odpad vznikl, jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení, údajem o hmotnosti odpadu a…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Materiálové složení obalů, jejich evidence a individuální plnění povinností dle zákona o obalechArchiv

29.3.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak má správně postupovat firma, která dováží zboží ze zahraničí pro maloobchodní prodej v ČR, a není od svých zahraničních dodavatelů schopná získat potřebná data o obalech (materiálové složení, množství, podíl recyklátu atd.). Pokud prodej probíhá např. v…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Oddělené soustřeďování obalového a komunálního odpadu ve firměZáznamGarance

23.3.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:18:44

Podle § 62 odst. 1 nového odpadového zákona musí každá firma odděleně soustřeďovat vytříditelné složky komunálního odpadu (minimálně papír, plasty, sklo, kovy a biodpad), který nesouvisející s podnikatelskou činností firmy. Pod jaké katalogové číslo ale tyto…

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Odpady" - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:33

Na VI. ročníku konference PPE padlo enormní množství dotazů. Zde je záznam diskuze v bloku "Odpady a obaly v podnikové praxi".

Přístupné pro: Plus

Vybraná problematická ustanovení předpisů na úseku odpadového hospodářství dle nové legislativy - „Špeky“ - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:12:47

Dopoledne IV. ročníku konference PPE patřilo odpadům a nové odpadové legislativě. Došlo i na skutečné „špeky“ čili nejasnosti a skryté povinnosti, které nejsou po prvním přečtení zákona zcela…

Přístupné pro: Plus

Nebezpečné odpady vs. ADR - Ne každý nebezpečný odpad je nebezpečný pro přepravu - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:33:12

Co je nebezpečný odpad, nebezpečná věc a jaké jsou podmínky pro jejich přepravu? To představil ve své přednášce Ing. Tadeáš Narovec.

Přístupné pro: Plus

Přehled povinností podle přechodných ustanovení nových odpadových předpisů - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:29:20

Úvodní přednáška na VI. ročníku konference PPE. Ing. Šulc vypíchl přechodná ustanovení nových odpadových zákonů a aktuální povinnosti pro původce odpadů.

Přístupné pro: Plus

Cirkulární ekonomika - od snů k praxi - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:18:43

Úvod do druhého bloku "Cirkulární ekonomika v průmyslu" na VI. ročníku konference PPE učinil svou přednáškou Ing. Václav Kuncl.

Přístupné pro: Plus

Hlášení o odpadech za rok 2021 v novém systému ISPOP2ZáznamGarance

15.2.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:47

Webinář Vás seznámí se způsobem zpracování a podání hlášení o odpadech za rok 2021 v novém systému ISPOP, který je založen na vyplňování internetových formulářů (bez možnosti jejich stažení a vyplnění off-line). Dále se účastníci seznámí s problematikou práce…

Přístupné pro: Plus

Odpadní vody x kaly podle nové legislativyZáznamGarance

3.2.2022, Mgr. Kateřina Holendová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:54:42

Nakládáte v bezodtoké jímce s odpady nebo s odpadní vodou? Co jsou odpadní vody? Jaké jsou vaše povinnosti při vypouštění odpadních vody? A kdy musíte obsah jímky zaevidovat jako odpad? Dozvíte se na tomto…

Přístupné pro: Plus

Nakládání s odpady obsahujícími azbestGarance

20.12.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z velmi častých situací, se kterou jsou konfrontováni vlastníci stavebních objektů, je rekonstrukce či odstraňování částí stavebních konstrukcí nebo demolice celých stavebních objektů, ve kterých jsou obsaženy stavební materiály s obsahem azbestu. Tento…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Soustřeďování komunálního odpadu ve firměZáznamGarance

12.11.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:26:36

Podle nového odpadového zákona vzniká zaměstnavatelům nová povinnost odděleného soustřeďování využitelných částí komunálního odpadu vyprodukovaného zaměstnanci. Co vše nově zaměstnavatel…

Přístupné pro: Plus

Odpady ze zdravotní a veterinární péčeZáznamGarance

21.10.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:03

Nový zákon o odpadech a vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady podrobně upravují pravidla pro nakládání s odpady, které vznikají v resortu zdravotnictví, v sociálních a podobných službách a také v oblasti veterinární péče. Současně jsou doplněny…

Přístupné pro: Plus

Dotaz: Komunální odpad podnikající fyzické osobyGarance

18.10.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Průběžná evidence odpadů - editovatelný formulářGarance

6.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni vést průběžnou evidenci. Ta se vede samostatně za každý druh odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady, za každého obchodníka s odpady a za každou provozovnu, kde odpad…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Sklad odpadů a mobilní sběrGarance

6.10.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - původci odpadůZáznamGarance

15.9.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 04:47:12

Podle nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se výrazně změní povinnosti ve vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů, požadavky na provozní řád zařízení určeného pro nakládání s odpady a spousta dalšího. Se všemi novými povinnostmi pro původce…

Přístupné pro: Plus

Nakládání s léčivy z domácností podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadechGarance

9.9.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová právní úprava nakládání s odpady, účinná od 1. ledna 2021, daná zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a následně doplněná prováděcí vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška č. 273/2021 Sb. s účinností od 7. 8. 2021), podrobně upravuje pravidla…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Odpady z veterinární péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadechGarance

7.9.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako je novým zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech upravena problematika nakládání s odpady ze zdravotní péče, upravuje zákon o odpadech i specifické nakládání s odpadem z veterinární péče. Ten je definován v § 88 písm. b) jako odpad uvedený v Katalogu…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Odpady ze zdravotní péče podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadechGarance

3.9.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová právní úprava nakládání s odpady, účinná od 1. ledna 2021, daná zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a následně doplněná prováděcí vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška č. 273/2021 Sb. s účinností od 7. 8. 2021), podrobně upravuje pravidla…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nebezpečné odpady vs. přeprava nebezpečných věcíZáznamGarance

2.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:41

Nebezpečný odpad se automaticky nerovná nebezpečné věci pro přepravu na silnici dle Dohody ADR. Dohoda ADR umožňuje přepravu odpadů ve volně loženém stavu, v cisternách nebo balených v kusech. Pro konkrétní odpad a způsob přepravy je nutné respektovat podmínky…

Přístupné pro: Plus

Dotaz: SVJ - povinnosti při likvidaci azbestuGarance

30.8.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - listárna (dotazy a odpovědi)ZáznamGarance

11.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:11:50

Podle nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se výrazně změní povinnosti ve vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů, požadavky na provozní řád zařízení určeného pro nakládání s odpady a spousta dalšího. Máte k těmto změnám dotazy? Nyní máte…

Přístupné pro: Plus

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadyGarance

29.7.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po více než půl roce od doby, kdy vstoupil do účinnosti nový zákon o odpadech, máme konečně k dispozici jeho zásadní prováděcí vyhlášku – vyhlášku o podrobnostech o nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. (dále jen „Vyhláška”). Publikována byla 23. 7. 2021 a nabývá…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Odpad x vedlejší produktGarance

12.7.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: původce odpadu u stavebních pracíGarance

7.7.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nakládání s odpady - elektroodpady, pneumatikyZáznamGarance

23.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:09

Krátký přehled aktuálních povinností výrobců elektroodpadů a pneumatik s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k zákonu o VUŽ.

Přístupné pro: Plus

Dokladování při prodeji odpadůGarance

22.6.2021, Ing. Robert Antoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodování s odpady je stejné jako obchodování s jinými komoditami, ale navíc zde platí právní rámec zákona č.541/2020 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se o nákup a prodej odpadů na vlastní odpovědnost právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Ekonomika obchodu s odpadyGarance

28.5.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schopnosti obchodníka jsou měřeny jeho obchodními výsledky, a to zpravidla splněním předepsaného objemu získaných finančních prostředků ve finančním plánu pro daný rok. Původce odpadů má ve svém zájmu snižovat náklady vynakládané ve své firmě a tvořit zisk.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti oprávněné osoby pro převzetí odpadůGarance

26.5.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zažitý pojem „oprávněná osoba” v minulém zákoně o odpadech jasně definoval právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která „byla provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osobu,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nakládání s odpady - obceZáznamGarance

26.5.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:35:29

Krátký přehled aktuálních povinností ORP s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k novému zákonu o odpadech pro nakládání s komunálním odpadem.

Přístupné pro: Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...