dnes je 21.4.2024

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Doporučení pro výrobce obalů a výrobce potravinGarance

4.1.2022, Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posouzení vhodnosti papírů s obsahem recyklátu, resp. potištěných papírů, pro kontakt s potravinami je záležitost vyžadující expertní posouzení osobou k tomu dostatečně kvalifikovanou. Při hodnocení toho, zda je určitý druh recyklovaného nebo potištěného…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Nejvýznamnější kontaminantyGarance

28.12.2021, Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příčin zdravotních rizik u obalů z papíru je celá řada. Vyplývají už z vlastní výroby buničiny ze dřeva a dalšího zpracování papíroviny. Uváděna jsou například rezidua antrachinonu. Mnohem významnější rizika ale vyplývají z používání sběrových papírů, řady…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Přehled nařízení EU: Potraviny pro zvláštní výživu, novel foods a GMOGarance

25.11.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Legislativa a normyGarance

2.11.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Úvod do problematikyGarance

26.10.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Papír je významný materiál využívaný pro výrobu obalů potravin. Používá se buď jako takový, nebo impregnovaný polymerními materiály, či laminovaný polymerními nebo hliníkovými fóliemi. Do kontaktu s potravinami se papírenské výrobky mohou dostat i v jiných…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Sklady obalů pro potraviny a péče o obalový materiálGarance

31.8.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestože je většina obalových materiálů poměrně stabilní a na první pohled nevyžaduje zvláštních opatření, je třeba jejich skladování věnovat pozornost. Obecně je nutno zabránit mikrobiálnímu i mechanickému znečištění skladovaných obalů a obalových materiálů…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly pro mikrovlnný ohřev potravinGarance

10.8.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z charakteristických znaků vyspělé společnosti je vzrůstající poptávka spotřebitele po výrobcích nabízejících mu stále větší komfort. V potravinářském průmyslu tak například v současné době prochází obdobím výrazného rozvoje použití mikrovlnného ohřevu…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Aktivní systémy balení při výrobě potravinGarance

27.7.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních zhruba 30 letech došlo k významnému rozvoji aktivních systémů balení. Některé prvky balení spadající do této kategorie byly pochopitelně používány již dříve, ale až v uvedeném období je možné nalézt jejich systematický výzkum a cílené zavádění do…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Balení potravin v modifikované atmosféřeGarance

13.7.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny vlhkosti a oxidoredukční změny potravin a představují základní procesy ovlivňující kvalitu skladovaných potravin, které lze zásadním způsobem ovlivnit systémem balení. Částečně to platí i o změnách způsobených…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Biodegradovatelné obaly ve výrobě potravinGarance

29.6.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prudce stoupající celosvětový objem výroby syntetických polymerních materiálů, často extrémně odolných vůči působení životního prostředí, vyvolal v posledních desetiletích poptávku po produkci polymerů prakticky využitelných ale snáze rozložitelných. V této…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon o potravinách s komentářemGarance

8.6.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Poslední novelou je zákon č. 174/2021 Sb., který navazuje na novelu z roku 2016 (zákon č. 180/2016 Sb.).…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Legislativní úprava požadavků na obaly a obalové materiályGarance

18.5.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení a předpisy vztahující se k problematice balení potravin je možné rozdělit do následujících skupin:

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použitíGarance

20.4.2021, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na evropské úrovni řeší požadavky na potraviny pro zvláštní výživu nařízení (EU) č.  609/2013  o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Na národní úrovni je…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Základní aspekty balení potravinGarance

13.4.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý obal a tedy i obal potravinářského výrobku má plnit tři základní funkce. V prvé řadě má chránit výrobek před znehodnocením především ve sféře oběhu. Způsob balení je tak jedním z prostředků prodloužení údržnosti potravin, kdy ovlivňuje nejen zlepšení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly na bázi papíru pro potravinyGarance

1.1.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těstaGarance

11.2.2020, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. ledna 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna nová vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Vyhláška nahradila původní vyhlášku č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Komoditní vyhláška pro nápoje, kvasný ocet a droždíGarance

12.3.2019, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 10. 2018 byla vydána vyhláška č.  248/2018 Sb. , o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, která nahradila vyhlášku č. 335/1997 Sb. Účelem nové úpravy byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Požadavky na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravinGarance

13.11.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 7. listopadu 2018 byla ve Sbírce zákonů ČR vydána vyhláška č. 253/2018 Sb. o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin. Následující text je výňatkem z materiálu z aplikace…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařstvíGarance

13.6.2017, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od dubna 2017 vstoupila v platnost nová vyhláška o vinohradnictví a vinařství č.  88/2017 Sb. , která nahradila vyhlášku č. 323/2004 Sb. Tato vyhláška rozvádí a doplňuje některá ustanovení zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Komoditní vyhláška pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčiciGarance

7.3.2017, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V prosinci 2016 vstoupila v platnost vyhláška č.  398/2016 Sb. , která nahrazuje vyhlášku č. 331/1997 Sb. Účelem novelizace byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými předpisy Evropské…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vláda odsouhlasila plán rozvoje ekologického zemědělství do 2020

23.11.2015, Zdroj: ČTK

Vláda odsouhlasila plán rozvoje ekologického zemědělství do roku 2020. Plán například počítá s tím, že by podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů měl do konce roku 2020 činit tři procenta. Tento podíl měla přitom ČR podle plánu schváleného v…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vláda probere ekozemědělství, plány jsou podle ekologů bez ambic

19.11.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda v pátek projedná plán rozvoje ekologického zemědělství do roku 2020. Ten například počítá s tím, že by podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů měl do konce roku 2020 činit tři procenta. Tento podíl měla ČR podle plánu schváleného v roce…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Hygienické požadavky na prodej potravin z rostlinných i živočišných surovinGarance

17.2.2015, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o nebalené potraviny, je výrobce a prodejce povinen informovat zákazníky a konečného spotřebitele o všech skutečnostech daných jak výše zmíněným nařízením, tak i národní legislativou. Způsob, jakým to provede, je částečně ponechán na něm. Vztahuje se…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Hygienické požadavky na chov a zpracování faremně chovaných zvířatGarance

10.2.2015, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Hygienické požadavky na výrobu: Mléko a mléčné výrobkyGarance

16.12.2014, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracování a výroba potravin musí splňovat požadavky platné legislativy. Soubor základních předpisů, které řeší, co vše musí provozovatel potravinářského podniku (PPP) splnit a veterináři kontrolovat, stanoví hygienický balíček. V současné době již neexistují…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Hygienické požadavky na výrobu: Maso a masné výrobkyGarance

4.11.2014, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracování a výroba potravin musí splňovat požadavky platné legislativy. Soubor základních předpisů, které řeší, co vše musí provozovatel potravinářského podniku (PPP) splnit a veterináři kontrolovat, stanoví hygienický balíček. V současné době již neexistují…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Hygiena potravin: Úvod do problematikyGarance

16.9.2014, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V době, kdy se potraviny získávaly pouze čerstvé (záleželo na tom, co se podaří ulovit a/nebo co se nalezlo z rostlinné potravy), nebyla problematika hygieny řešena vůbec – šlo o přežití a to, co se získalo, se ihned…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Komoditní vyhláška pro škrob, luštěniny a olejnatá semenaGarance

29.4.2014, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č.  329/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č.  110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Společná organizace trhu s vínemGarance

22.5.2012, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 314/2012 ze dne 12. dubna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokud jde o průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, bylo…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Národní legislativa potravinGarance

2.4.2010, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Do národní legislativy potravin jsou začleněny právní předpisy schválené zákonodárnými orgány (zákony) a zákonem pověřenými ústředními orgány (prováděcí vyhlášky a nařízení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...