dnes je 21.6.2021

Nejnovější

Školení řidičů, bezpečnostních poradců a ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcíGarance

17.6.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního minimálně osmnáctihodinového kurzu (výuková hodina má 45 minut) školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Spolky žádají nápravu škod po otrávené Bečvě podle zákona o ekologické újmě

17.6.2021, Zdroj: ČTK

Spolky žádají nápravu škod po otrávené Bečvě podle zákona o ekologické újměOrganizace Arnika, Český rybářský svaz a spolek Vsetínské fórum dnes podaly k České inspekci životního prostředí (ČIŽP) žádost, aby v souvislosti s řešením nápravy škod po loňské ekologické havárie na Bečvě postupovala podle zákona o předcházení ekologické…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Oxid chromový - široce používaná látka při chromování a povrchové úpravě

16.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oxid chromový - široce používaná látka při chromování a povrchové úpravěECHA obdržela více než 1 000 oznámení z průmyslu, který v EU používá oxid chromový při chromování a povrchové úpravě. V prosinci 2020 Evropská komise vydala 2 rozhodnutí o povolení kpoužívání této látky do září 2024.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Česká firma ZAT finišuje s dodávkami pro francouzské jaderné elektrárny

15.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posledních deset procent z 58 skříní řídicího systému zbývá příbramské firmě ZAT dodat na projekt modernizace jaderných elektráren ve Francii. Finálně bude systém KCF od českého výrobce řídicích systémů zajišťovat diagnostické a informační funkce na dvaceti…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2022

15.6.2021, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství zve české firmy k účasti na společné expozici Ministerstva zemědělství na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2022, který se uskuteční ve dnech 15. - 18. února 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Splachovat nebo zalévat zahrádky užitkovou vodou? Její využití má stavebníkům usnadnit nová legislativa

14.6.2021, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Splachovat nebo zalévat zahrádky užitkovou vodou? Její využití má stavebníkům usnadnit nová legislativaPři každém spláchnutí mizí kanalizací litry pitné vody, které je v Česku zejména v letních měsících nedostatek. Aliance Šance pro budovy navrhla řešení a do zákona o ochraně veřejného zdraví prosadila definici užitkové vody. Ministerstvo životního prostředí…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Normy: ekologie a životní prostředí - červen 2021

14.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Normy: ekologie a životní prostředí - červen 2021Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v červnu 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - květen 2021

11.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - květen 2021... Změna informací na štítku u výrobků soxidem titničitým podle nařízení CLP. Za tento měsíc bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují: Nařízení CLP NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Rada potvrdila novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu

10.6.2021, Zdroj: Rada Evropské unie

Rada potvrdila novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatuRada dnes schválila závěry potvrzující novou strategii, která nastiňuje dlouhodobou vizi, podle níž se EU má do roku 2050 stát společností odolnou vůči změně klimatu, která bude plně přizpůsobena nevyhnutelným dopadům změny klimatu.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Zjednodušené žádosti o povolení pro další používání látek SVHC při výrobě původních náhradních dílů

10.6.2021, Zdroj: MPO ČR

Zjednodušené žádosti o povolení pro další používání látek SVHC při výrobě původních náhradních dílůEvropská komise zveřejnila prováděcí nařízení Komise pro zjednodušené podání žádostí o povolení pro další používání látek SVHC při výrobě původních náhradních dílů nebo při opravě výrobků, které se již nevyrábějí.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍGarance

13.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastěji vnímáme konflikt jako destabilizující prvek nějakého systému. Přináší změnu. S tou jste se již naučili zacházet v sedmé lekci, proto je dneska již pomocníkem ve vaší manažerské práci.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny v požadavcích na bezpečnostní listy od 1. 1. 2021Archiv

25.8.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V červnu letošního roku bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II k nařízení REACH, ve které je stanoven formát a obsah bezpečnostního listu. Nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2021. Od tohoto data musí všechny…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nové povinnosti původců odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadechGarance

9.1.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled nejdůležitějších povinností původců odpadů (včetně obcí jako speciálních původců odpadů), které nastavil nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech od 1. ledna 2021 s uvedením případného výkladu Metodickým pokynem.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Balení potravin v modifikované atmosféřeGarance

13.10.2015, Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny vlhkosti a oxidoredukční změny potravin a představují základní procesy ovlivňující kvalitu skladovaných potravin, které lze zásadním způsobem ovlivnit systémem balení. Částečně to platí i o změnách působených mikroorganismy.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 204/2021 Sb. o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích (vyšlo dne: 26.5.2021 v částce č. 86)
  • 207/2021 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (vyšlo dne: 26.5.2021 v částce č. 88)
  • 208/2021 Sb. novela nař. vl. č. 278/2008 Sb. (vyšlo dne: 26.5.2021 v částce č. 89)
  • 210/2021 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 31.5.2021 v částce č. 90)
  • 211/2021 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 31.5.2021 v částce č. 90)
  • 212/2021 Sb. o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 31.5.2021 v částce č. 90)
  • 213/2021 Sb. o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území (vyšlo dne: 31.5.2021 v částce č. 90)
  • 220/2021 Sb. novela zák. č. 141/1961 Sb., č. 40/2009 Sb., č. 257/2000 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 92)
  • 233/2021 Sb. novela nař. vl. č. 220/2019 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2021 v částce č. 97)
  • 234/2021 Sb. novela vyhl. č. 165/2013 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2021 v částce č. 97)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

22.6.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Logistika nákupu a řízení zásob

23.6. – 24.6.2021, Praha, Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Trápí Vás vysoký objem skladových zásob? Stává se, že nemůžete vyrábět protože Vám chybí položky? Nakupujete díly podle skutečné potřeby, v požadovaných množstvích a termínech? Máte jasno v tom, kolik by těch zásob optimálně mělo být?

Nakládání s odpady - elektroodpady, pneumatiky

23.6.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Krátký přehled aktuálních povinností výrobců elektroodpadů a pneumatik s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k zákonu o VUŽ.

Advanced Product Quality Planning (APQP)

25.6.2021, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří jsou zahrnuti v organizaci do systému kvality QS 9000 a jsou součástí multifunkčního týmu, který je odpovědný za kompletní proces při vývoji nového výrobku a procesu, nebo při jejich významnějších změnách.

Výpočty pro řízení zásob

29.6. – 30.6.2021, Praha, Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Se zásobami je prý jenom samé trápení – management nás nutí je snižovat, ale když chybí, je oheň na střeše. Někdy to vypadá tak, že „dva je málo, ale tři už je moc“. Jsou snad k dispozici nějaké vzorečky a jakási teorie, ale praxe je úplně mimo ….. anebo ne? Opravdu lze kolem zásob i něco rozumného a fungujícího spočítat? URČITĚ ANO! Vezměte si sebou váš notebook (a případně i váš reprezentativní vzorek dat a pojďme se naučit řídit zásoby pomocí několika docela dobře spočitatelných parametrů. Vše si vyzkoušíme na námi připravených modelových příkladech a potom se pustíme do řešení úloh, které jsou aktuální pro vás.

Publikace
Nový zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Doporučujeme

Informace od partnerů

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...