dnes je 13.4.2021

Nejnovější

Základní aspekty balení potravinGarance

13.4.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý obal a tedy i obal potravinářského výrobku má plnit tři základní funkce. V prvé řadě má chránit výrobek před znehodnocením především ve sféře oběhu. Způsob balení je tak jedním z prostředků prodloužení údržnosti potravin, kdy ovlivňuje nejen zlepšení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dalších 150 milionů přináší do Česka Norské fondy, podpoří ekologické inovace

9.4.2021, Zdroj: SFŽP ČR

Dalších 150 milionů přináší do Česka Norské fondy, podpoří ekologické inovaceInovativní postupy v ochraně životního prostředí či aplikaci vědecko-výzkumných projektů do praxe podpoří nová dvoukolová dotační výzva „Rago“ financovaná z Norských fondů. Je otevřena v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu a Státní fond…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dohoda mezi krajem, MŽP a podniky pomáhá životnímu prostředí v MSK i v době pandemie

8.4.2021, Zdroj: MŽP

Dohoda mezi krajem, MŽP a podniky pomáhá životnímu prostředí v MSK i v době pandemieMoravskoslezský kraj, Ministerstvo životního prostředí a Třinecké železárny se i vloni zavázaly k aktivitám, které podniknou nad rámec svých zákonných povinností a povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Své sliby splnily, i když kvůli pandemii…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

E15: Konec uhlí vyjde teplárny podle studie ČVUT na zhruba sto miliard korun

8.4.2021, Zdroj: ČTK

E15: Konec uhlí vyjde teplárny podle studie ČVUT na zhruba sto miliard korunČeské teplárny budou muset do konce roku 2030 investovat přibližně sto miliard korun, aby přešly z uhlí na plyn. Vyplývá to ze studie ČVUT, na které se podíleli zástupci Teplárenského sdružení, píše dnešní E15. Předpokládaná výše investic se pohybuje mezi 98…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Připomínky: Novela vyhlášky o pravidlech trhu splynem

8.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připomínky: Novela vyhlášky o pravidlech trhu splynemEnergetický regulační úřad předložil do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je novela energetického zákona.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2021

7.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2021Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ v dubnu 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Zoologické zahrady jsou připraveny v pondělí otevřít, vstupné měnit nebudou

7.4.2021, Zdroj: ČTK

Zoologické zahrady jsou připravené v pondělí po déle než čtvrt roce opět otevřít brány návštěvníkům, řekli ČTK jejich provozovatelé. Čekají jen na upřesnění podmínek ohledně formy prodeje vstupného nebo občerstvení. Výši vstupného měnit nebudou. Ministr…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Druhy vod, práva k vodám a základní pojmy a povinnostiGarance

6.4.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vodní zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška o regulačním výkaznictvíGarance

6.4.2021, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2021 novelizoval Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) klíčovou vyhlášku č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, a to změnovou vyhláškou č. 554/2020 Sb. Historicky se jedná o druhou novelu této vyhlášky, kterou ERÚ poprvé vydal…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Připomínky: Novela vodního zákona

6.4.2021, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Novela vodního zákonaMinisterstvo životního prostředí zaslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný návrh zákona reaguje na dosavadní zkušenosti z…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Nové odpadové zákony 2021 - aktuálně

2.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové odpadové zákony 2021 - aktuálně... Důležité informace a komentáře k novým odpadovým zákonům platným od 1. 1. 2021. Komentář: Obchodování s odpady 31.3.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer Školní sběr tříděného odpadu podle nového zákona o odpadech 10.3.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer Znalost kvality ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dřeviny a nový občanský zákoník

8.1.2014, Mgr. Eva Mazancová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dřeviny a nový občanský zákoníkDnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“), který přináší také změny některých soukromoprávních pravidel ve vztahu k dřevinám rostoucím na pozemcích jednotlivých vlastníků.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech - metodické pokyny MŽP

29.12.2020, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech - metodické pokyny MŽPMinisterstvo životního prostředí vydalo první metodické pokyny k novému zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech, který bude účinný od 1. 1. 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

13.11.2012, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíNový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) zásadním způsobem mění způsob kategorizace stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nakládání s infekčním odpadem na pracovišti (použité ochranné pomůcky) - opatření proti šíření koronaviruGarance

19.3.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakládání s infekčním odpadem na pracovišti (použité ochranné pomůcky) - opatření proti šíření koronaviru... Ing. Petr Šulc Ve stanovisku Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 se pro nakládání směsným komunálním odpadem uvádí „ Směsný komunální ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 140/2021 Sb. o energetickém auditu (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 142/2021 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 143/2021 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 148/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, FIX % (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 58)
  • 149/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI % (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 58)
  • 153/2021 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 158/2021 Sb. novela vyhl. č. 419/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 159/2021 Sb. o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

20.4.2021, On-line, Ing. Zdeněk Šenovský

On-line seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Nový stavební zákon

21.4.2021, On-line, Mgr. Martina Pavelková

Cílem online semináře je seznámit posluchače s připravovaným stavebním zákonem a nejdůležitějšími změnami, které by měl ve stěžejních oblastech stavebního práva přinést. V úvodu webináře budou posluchači stručně informováni také o legislativním procesu směřujícím k přijetí nového stavebního zákona, mimo jiné i v kontextu jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Tachografy a sociální legislativa nově

29.4.2021, On-line, Bc. Milan Špás

Přehled o podmínkách provozování silniční dopravy. Ujasnění problematiky související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací. Používání a provoz tachografů. Analýza datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Podvody při používání karet řidiče a nedovolené manipulace s tachografem. Balíček mobility a novela zákona o silniční dopravě ve smyslu stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006.

Zdravotní a výživová tvrzení

11.5.2021, On-line, Ing. Miriam Bellofattová

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin stanoví harmonizovaná pravidla pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v reklamních sděleních.

Délkové a geometrické tolerance

12.5.2021, On-line, Ing. Karel Petr, Ph.D.

On-line seminář bude věnován tolerování lineárních a úhlových rozměrů, tolerování geometrických vlastností (tvar, orientace umístění, házení a používaných symbolů) prvků na výkrese, způsobu zadávání na výkres a vysvětlení přesnosti s ohledem na požadovanou funkci v provozu výrobku (kótování z hlediska funkce, výroby a kontroly).

Publikace
Nový zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Doporučujeme

Informace od partnerůPartneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...