Doporučujeme

Program III. ročníku konference PPE zveřejněn!

                                                                                

 

Rádce podnikového ekologa

 

 

Informace od partnerů

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější
Senát podpořil výstavbu dálnic ve Zlínském kraji

Senát podpořil výstavbu dálnic ve Zlínském kraji

18.10.2018, Zdroj: ČTK
Senát podpořil urychlení výstavby dálnic z Otrokovic do Břeclavi a z Hulína na hranice se Slovenskem, které by měly zlepšit dopravní situaci ve Zlínském kraji. Horní komora Parlamentu se dnes záležitostí zabývala na základě petice, kterou podepsalo na 17.000…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2018 se rychle blíží

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2018 se rychle blíží

17.10.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Dne 22. října agentura EU-OSHA zahajuje spolu se svými partnery Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby podpořila participativní a aktivní přístup ke kontrole nebezpečných látek. Jakožto zásadní mezník současné kampaně Zdravé pracoviště ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Chemické látky a směsi ve světle novelizace normy ISO 14001:2015

Chemické látky a směsi ve světle novelizace normy ISO 14001:2015

17.10.2018, Zdroj: Consulteco, s.r.o.
EMS - ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT klade zpohledu novelizace normy ISO 14001:2015 větší důraz na propojení systému (EMS) svedením (Leadership). Větší důraz je kladen i na hodnocení výkonnosti - vyhodnocování naměřených hodnot, jejich analýzu a závěry vedoucí…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Vláda schválila plán, který má zlepšit kvalitu života obyvatel ČR

Vláda schválila plán, který má zlepšit kvalitu života obyvatel ČR

17.10.2018, Zdroj: ČTK
Vláda dnes schválila plán pro naplnění Strategického rámce Česká republika 2030, který má vést ke zvýšení kvality života všech obyvatel. Zaměřuje se na zmírnění polarizace trhu práce, snížení podílu lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením nebo na…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Stop zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

Stop zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

16.10.2018, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)
Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a oprava nařízení Komise (EU) 2017/776

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a oprava nařízení Komise (EU) 2017/776

15.10.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008 předloženy návrhy na zavedení, respektive aktualizaci nebo zrušení harmonizovaných klasifikací a označení určitých látek. Na základě stanovisek k těmto návrhům,…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
V celé EU začíná na pumpách platit jednotné značení paliv

V celé EU začíná na pumpách platit jednotné značení paliv

12.10.2018, Zdroj: www.euroskop.cz
V Evropské unii včetně Česka začíná dnes platit jednotné značení motorových paliv. Symboly budou na stojanech a tankovacích pistolích všech čerpacích stanic. Příslušné značky ponesou na krytu od nádrže také nově vyrobená auta. Jednotné značení by mělo předejít ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Nová strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu

Nová strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu

12.10.2018, Zdroj: Evropská komise
Komise představila akční plán rozvoje udržitelné a oběhové bioekonomiky, která má sloužit společnosti, životnímu prostředí i ekonomice Evropy.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Revize kotlů, programy zlepšování kvality ovzduší a databáze odborně způsobilých osob od 1. 1. 2020 po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)Garance

11.10.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář změn zákona o ochraně ovzduší týkající se imisních limitů pro obce a kraje, programů zlepšování kvality ovzduší, využívání CZT, povinných revizí kotlů, možností obcí vyhláškou zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv, platnost novely zákona od…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Změny v oblasti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)Garance

10.10.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nové povinnosti dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty po novele zákona o ochraně ovzduší - změna termínu podávání zprávy o emisích skleníkových plynů, vykazování úspory skleníkových plynů z pohonných hmot… Platnost novely zákona od 1. 9.…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejčtenější

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Zákon o ekologickém zemědělstvíGarance

11.6.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výroba a prodej biopotravin podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Srovnání s evropskými nařízeními. Označování ekologických produktů.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 192/2018 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vyšlo dne: 31.8.2018 v částce č. 94)
  • 193/2018 Sb. novela zák. č. 56/2001 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 5.9.2018 v částce č. 95)
  • 202/2018 Sb. novela nař. vl. č. 318/2017 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 203/2018 Sb. o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 204/2018 Sb. novela vyhl. č. 84/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 102)
  • 205/2018 Sb. novela vyhl. č. 228/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 102)
  • 210/2018 Sb. novela vyhl. č. 321/2014 Sb. (vyšlo dne: 27.9.2018 v částce č. 105)
  • 213/2018 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 (vyšlo dne: 27.9.2018 v částce č. 107)
  • 220/2018 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 4.10.2018 v částce č. 109)
  • 234/2018 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 18.10.2018 v částce č. 118)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019

Praha: 16.10. 2018

Seminář je určen pro:

podnikové ekology, osoby zodpovědné ve společnostech za oblast nakládání s odpady a obaly, osoby odpovědné za řízení systému environmentálního managementu (ISO 14001), auditory, poradce a konzultanty systémů environmentálního managementu, integrovaných systémů managementu a systémů hodnocení souladu s právními požadavky.

Co Vám seminář přinese

na semináři získáte přehled požadavků, které se týkají oblasti nakládání s odpady a obaly z hlediska praktických zkušeností tak, aby byl jasně srozumitelný a zároveň v souladu s českou i evropskou legislativou. 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: