dnes je 25.3.2019
Nejnovější

Provozovatel, na kterého se vztahuje zákon o předcházení ekologické újměGarance

21.3.2019, Mgr. Veronika Vytejčková, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 2 písm. h) zákona č. 167/2008 Sb., se provozní činností rozumí činnost vykonávaná v rámci hospodářské činnosti, obchodu nebo podnikání, bez ohledu na její soukromou či veřejnou povahu nebo na její ziskový či neziskový charakter. Definice…

Přístupné pro: Envi profi

Změny v připravovaném zákoně o ochraně veřejného zdraví

21.3.2019, Ing. Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v připravovaném zákoně o ochraně veřejného zdravíPřipomínkové řízení návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví skončilo a nyní čeká na schválení návrhu Vládou ČR. Připravovaný návrh zákona, vpřípadě, že bude schválen, přinese řadu změn a úprav. Mimo jiné zrušení písemných Pravidel o bezpečnosti, ochraně…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Hodnocení rizik u jednotlivých provozních činnostíGarance

20.3.2019, Mgr. Veronika Vytejčková, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu Pakliže se bude hodnocení rizik zpracovávat pro provozní činnost uvedenou pod bodem 1 v příloze č. 1 k zákonu č. ...

Přístupné pro: Envi profi

SFŽP ČR pořádá semináře pro zájemce o využití srážkové vody a Norské fondy

20.3.2019, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

SFŽP ČR pořádá semináře pro zájemce o využití srážkové vody a Norské fondyStátní fond životního prostředí České republiky na duben a závěr března připravil sérii seminářů k možnostem využití dotační podpory. Zástupci krajů či obcí se na setkáních dozví, jak podat úspěšné žádosti o využití dešťové vody nebo jak se zapojit do programu…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Komise AV: Stavební zákon připravují subjekty, které má regulovat

20.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komise AV: Stavební zákon připravují subjekty, které má regulovatNový stavební zákon de facto připravují subjekty, které jím mají být regulovány, uvedla dnes Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Věcný záměr nového stavebního zákona připravila Hospodářská komora ČR, která sdružuje mimo jiné velké stavební a…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Odpovědnost za ekologickou újmuGarance

19.3.2019, Mgr. Veronika Vytejčková, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 167/2008 Sb. zakotvil speciální režim odpovědnosti s omezenými dopady nejen specifickým vymezením ekologické újmy jako takové, ale rovněž omezením okruhu subjektů, na které dopadá. Těmito subjekty jsou ve vztahu k případné ekologické újmě na vodách…

Přístupné pro: Envi profi

Způsob provádění hodnocení rizikGarance

19.3.2019, Mgr. Veronika Vytejčková, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnocení rizik se provádí zvlášť pro každé místo provozní činnosti (§ 3 odst. 2 nařízení vlády č. 295/2011 Sb.) a v hodnoceném místě provozní činnosti pro každou provozní činnost zvlášť. Místem provozní činnosti se pro účely nařízení vlády rozumí objekt nebo…

Přístupné pro: Envi profi

Připomínky: Zruší se povinnost přimíchávání biologických složek do pohonných hmot?

19.3.2019, Zdroj: Vláda ČR, ENVIprofi

Připomínky: Zruší se povinnost přimíchávání biologických složek do pohonných hmot?Předseda Poslanecké sněmovny požádal vládu o stanovisko k návrhu poslanců Pirátů na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jehož cílem je zrušit povinnost přimíchávání biologických složek do pohonných hmot.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Ekologická újma a hodnocení rizikGarance

18.3.2019, Mgr. Veronika Vytejčková, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem ekologická újma byl do českého právního řádu zaveden již zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Podle jeho ustanovení § 10 se ekologickou újmou rozumí „ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo…

Přístupné pro: Envi profi

Povinnost hodnocení rizik ekologické újmy a finančního zajištěníGarance

18.3.2019, Mgr. Veronika Vytejčková, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb., je provozovatel povinen provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č. 1 vedoucí ke zjištění rozsahu možných nákladů a intenzity nebo závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy.…

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejčtenější

§ 3Archiv

24.10.2012, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1 Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů? Pojem odpad je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech , který stanoví, že odpad je každá movitá ...

Přístupné pro: Envi profi

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovnyGarance

8.5.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou využity jednoznačné…

Přístupné pro: Envi profi

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...

Přístupné pro: Envi profi

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuArchiv

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…

Přístupné pro: Envi profi

K zákonu č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.Archiv

6.7.2005, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Část čtvrtá, díl osmý zákona: Elektrozařízení a elektroodpad Dotaz č. 1 Do kdy podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení? Povinnost výrobců elektrozařízení, definovaných v § 37g písm. e) zákona ...

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 52/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00 % (vyšlo dne: 21.2.2019 v částce č. 21)
  • 54/2019 Sb. novela vyhl. č. 62/2001 Sb. (vyšlo dne: 21.2.2019 v částce č. 22)
  • 60/2019 Sb. novela nař. vl. č. 26/2005 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2019 v částce č. 23)
  • 62/2019 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 28.2.2019 v částce č. 24)
  • 65/2019 Sb. novela vyhl. č. 289/2007 Sb. (vyšlo dne: 7.3.2019 v částce č. 26)
  • 67/2019 Sb. novela vyhl. č. 429/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 69/2019 Sb. novela vyhl. č. 428/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2019 v částce č. 28)
  • 77/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025, CPI % (vyšlo dne: 21.3.2019 v částce č. 35)
  • 78/2019 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 III, FIX % (vyšlo dne: 21.3.2019 v částce č. 35)
  • 79/2019 Sb. o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese (vyšlo dne: 21.3.2019 v částce č. 36)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství

Praha: 17.4. 2019

Seminář je určen pro:

výrobce, dovozce a distributory obalů, původce odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady, pracovníky krajských úřadů a obcí, kteří vydávají rozhodnutí na tomto úseku a kontrolují jejich plnění.

Co Vám seminář přinese

Cílem semináře je poskytnout přehled právní  úpravy na úrovni  EU i  národní  legislativy a seznámit je s novelizovanými předpisy EU a připravovanou právní  úpravou EU i  ČR. Seminář bude zaměřen i  na aplikaci  principů oběhového  hospodářství  v praxi.  

Nejnavštěvovanější semináře

Partneři