dnes je 27.6.2022

Nejnovější

EK navrhla velkou obnovu přírodní rozmanitosti v EU, chce omezení pesticidů

23.6.2022, Zdroj: ČTK

EK navrhla velkou obnovu přírodní rozmanitosti v EU, chce omezení pesticidůZemě Evropské unie by do roku 2030 měly na pětině svých suchozemských i vodních ploch zavést opatření pro obnovu přírodních ekosystémů. V zájmu ochrany vymírajících druhů i lidského zdraví by také zemědělci měli do konce desetiletí omezit využívání pesticidů…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Europoslanci napodruhé schválili reformu emisního trhu

22.6.2022, Zdroj: ČTK

Europoslanci napodruhé schválili reformu emisního trhuEvropský parlament dnes na druhý pokus schválil reformu systému emisních povolenek, na níž se jako na klíčové součástí plnění klimatických závazků nezvykle rozdělení zákonodárci neshodli na předchozí červnové schůzi. Podle odsouhlaseného návrhu má bezplatné…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Zákon o podporovaných zdrojích energie s komentářemGarance

21.6.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. listopadu 2016 představila Evropská komise energetický balíček s názvem Čistá energie pro všechny Evropany. Tento legislativní balíček obsahoval cekem tři nařízení týkající se trhu s elektřinou, rizikové připravenosti v oblasti elektroenergetiky a…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU se shodla na mezních hodnotách pro nebezpečné chemikálie v odpadech

21.6.2022, Zdroj: ČTK

EU se shodla na mezních hodnotách pro nebezpečné chemikálie v odpadechEvropská unie zavede nové mezní hodnoty pro některé škodlivé chemické látky v odpadech. Shodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a vlád členských zemí, oznámilo dnes francouzské předsednictví EU.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Vedlejší produkt z plastů

21.6.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Naše firma vyrábí plastové výlisky. Zbytky a zmetky z této výroby prodává dál zpracovatelské firmě jako vedlejší produkt, která tento plast regranuluje. Moje otázka zní, zda jsme v souladu se zákonem o odpadech a co přesně znamená: e) jsou splněna kritéria pro jednotlivé materiály pro posouzení splnění ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Na Kandidátský seznam byla zařazena 1 látka

20.6.2022, Zdroj: MPO ČR

Na Kandidátský seznam byla zařazena 1 látkaKandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 224 záznamů chemických látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 10. 6.…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: IPPC + poplatkové přiznáníGarance

20.6.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Firma XY má integrované povolení, v něm má vodoprávním úřadem pro oblast odpadních vod specifikovány podmínky (znečišťující látky/ukazatele, limity, předepsané normy pro měření atd.). Tyto ukazatele tedy sleduje, měří a plní všechny předepsané povinnosti. Jelikož je překročen limit zpoplatnění za vypouštění ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Hlavní body z červnových jednání výborů RAC a SEAC

20.6.2022, Zdroj: MPO ČR

Hlavní body z červnových jednání výborů RAC a SEACVýbor RAC přijal stanoviska k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu a stříbra a k omezení olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a při rybolovu. Výbor SEAC přijal stanovisko k omezení Dechlorane Plus (zveřejněno ECHA 15. 6.…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Stanovisko MPO a SEI ke komponentě 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží s ohledem na předpisy v oblasti energetické náročnosti budov

16.6.2022, Zdroj: MPO ČR

Dne 14. června 2022 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetická inspekce společné stanovisko ke Komponentě 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží s ohledem na plnění požadavků na energetickou náročnost budov dle aktuálních…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Od září bude v Praze k pohřbívání sloužit ekologický hřbitov Louka vzpomínek

16.6.2022, Zdroj: ČTK

Od září bude v Praze k pohřbívání sloužit ekologický hřbitov Louka vzpomínekOd září bude v Praze k pohřbívání sloužit ekologický hřbitov nazvaný Louka vzpomínek. Přírodní pohřebiště, které je projektem městské příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů (SPH), bude v areálu Ďáblického hřbitova. SPH tak rozvíjí svůj nový koncept…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Legislativní úprava požadavků na obaly a obalové materiályGarance

18.5.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení a předpisy vztahující se k problematice balení potravin je možné rozdělit do následujících skupin:

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny v požadavcích na bezpečnostní listy od 1. 1. 2021Archiv

25.8.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V červnu letošního roku bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II k nařízení REACH, ve které je stanoven formát a obsah bezpečnostního listu. Nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2021. Od tohoto data musí všechny…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákazové dopravní značky B18 a B19Garance

1.1.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad dopravních silničních značek vztahujících se k silniční přepravě nebezpečných věcí:

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍGarance

13.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastěji vnímáme konflikt jako destabilizující prvek nějakého systému. Přináší změnu. S tou jste se již naučili zacházet v sedmé lekci, proto je dneska již pomocníkem ve vaší manažerské…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 146/2022 Sb. novela sd. č. 477/2021 Sb. (vyšlo dne: 8.6.2022 v částce č. 68)
  • 147/2022 Sb. novela vyhl. č. 8/2016 Sb. (vyšlo dne: 8.6.2022 v částce č. 69)
  • 149/2022 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 8.6.2022 v částce č. 69)
  • 152/2022 Sb. novela nař. vl. č. 187/2018 Sb. (vyšlo dne: 14.6.2022 v částce č. 71)
  • 155/2022 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021 (vyšlo dne: 17.6.2022 v částce č. 72)
  • 159/2022 Sb. novela nař. vl. č. 463/2013 Sb. (vyšlo dne: 22.6.2022 v částce č. 75)
  • 160/2022 Sb. novela vyhl. č. 5/2014 Sb. (vyšlo dne: 22.6.2022 v částce č. 75)
  • 164/2022 Sb. novela vyhl. č. 360/2021 Sb. (vyšlo dne: 24.6.2022 v částce č. 76)
  • 165/2022 Sb. novela vyhl. č. 79/2019 Sb. (vyšlo dne: 24.6.2022 v částce č. 76)
  • 168/2022 Sb. novela vyhl. č. 85/2008 Sb. (vyšlo dne: 24.6.2022 v částce č. 78)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Řízení přípravy a realizace stavby

27.6.2022, On-line, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Zaměříte se na etapu výstavbového procesu – realizaci stavby. Porozumíte postavení jednotlivých účastníků, jejich odpovědnostem i pravomocem, a to zejména v jejich vzájemných vazbách. Pod kůži dostanete konkrétní požadavky právních předpisů s důrazem na situace, kdy právním předpisem není jednoznačně stanovená cesta k jejich naplnění. Neoddělitelnou součástí akce je i provádění státního a správního dozoru při realizaci staveb. To vše s poznatky a zkušenostmi lektorky, získané během její auditorské praxi.

Konference VTZ 2022

30.8.2022, Praha, Robert Křepinský, Ing. Martin Röhrich, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Olga Vaňková, Ing. Milan Moravec

1.7.2022 nabývá účinnosti loni vydaný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ. 22.6.2022 byly na vládou projednání a schváleny prováděcí předpisy k jednotlivým typům zařízení, tedy elektrickým, plynovým, tlakovým a zdvihacím. Konference seznámí s novou úpravou a změnami, které do oblasti VTZ přináší.

Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi

6.9. – 7.9.2022 (6.9.2022, 7.9.2022), Praha, Mgr. Nela Vinklerová

Na dvoudenním ryze praktickém semináři projdete zásadní aspekty současné problematiky posuzování vlivů stavebních projektů na životní prostředí.

Specialista na odpadové hospodářství

7.9. – 27.9.2022 (7.9.2022, 14.9.2022, 21.9.2022, 27.9.2022), Praha, Ing. Tomáš Lank

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a specifické odpadové toky. Vše prakticky a tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Teoretický základ je doplněný o sdílení reálných zkušeností z praxe. Kurz je ukončený závěrečným testem a certifikátem.

Chcete být v souladu? Aneb hodnocení souladu dle ISO 14001

20.9.2022, On-line, Ing. Monika Becková

Určeno pro firmy, které aplikují ISO 14001 a uvítaly by příklady v oblasti compliance.

Doporučujeme

Publikace

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021

Aktuální znění vyhlášky účinné od 7. 8. 2021

cena: 690 Kč 

Obchodování s odpady podle nového zákona o odpadech

Možnosti a nové povinnosti nejen pro původce odpadů

Cena: 1 290 Kč

 

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

Kalendář akcí

On-line semináře

pro předplatitele ENVIprofi PLUS zdarma:

21.6.2022
15:00 - 16:30

Integrovaný registr znečišťování od A do Z

2.9.2022
10:00 - 12:30

Nakládání se stavebními odpady a možnosti jejich využití podle nové legislativy v praxi

Další akce

7.6.2022 Chemická legislativa
8.6. - 9.6.2022 Legislativa a CASEC
23.11.2022

konference Povinnosti v podnikové ekologii

Informace od partnerů

Partneři
 


Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...