dnes je 17.1.2021

Nejnovější

Dost bylo plastů na jedno použití. MŽP posílá 60 milionů na alternativy fastfoodového nádobí

15.1.2021, Zdroj: SFŽP ČR

Dost bylo plastů na jedno použití. MŽP posílá 60 milionů na alternativy fastfoodového nádobíProjekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí sníží používání jednorázového nádobí. Na mnoha místech ČR tak odzvoní kelímkům či nádobí na jedno použití. Podporu za bezmála 60 milionů korun získalo na 23 projektů zejména měst a obcí. Při…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Elektrické laboratorní pece s dospalovací plynovou komorou - je třeba zpracovat revizní knihu pro spotřebič plynu

15.1.2021, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Elektrické laboratorní pece (objem 20 a 50 litrů) jsou vybaveny plynovou dospalovací komorou (pro termickou likvidaci zplodin hoření organických látek při výpalech). Dospalovací komora má plynový hořák o výkonu 8 kW. Je nutné pro tato zařízení zpracovat revizní knihy a místní provozní řády pro plynové ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ohlašování do ISPOP v roce 2021

14.1.2021, Zdroj: ISPOP

Ohlašování do ISPOP v roce 2021Blíží se ohlašování za rok 2020. Zde je přehled všech ohlašovacích povinností v roce 2021, které zveřejnila agentura Cenia, provozovatel systému ISPOP.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Suchá novela č. 544/2020 Sb. vodního zákonaGarance

12.1.2021, Mgr. Kateřina Holendová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 544/2020 Sb. tzv. suchá novela vodního zákona [zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] a dalších souvisejících zákonů. Následující text má za cíl seznámit čtenáře…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Normy: ekologie a životní prostředí - leden 2021

12.1.2021, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Normy: ekologie a životní prostředí - leden 2021Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ vlednu 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Na prohlubující se změnu klimatu reaguje Státní politika životního prostředí ČR 2021-2030

11.1.2021, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Na prohlubující se změnu klimatu reaguje Státní politika životního prostředí ČR 2021-2030Dnes vládou schválená Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 je nejvyšším strategickým dokumentem stanovujícím cíle v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu na dalších deset let. K nim patří snaha na národní i…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nové povinnosti původců odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadechGarance

9.1.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled nejdůležitějších povinností původců odpadů (včetně obcí jako speciálních původců odpadů), které nastavil nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech od 1. ledna 2021 s uvedením případného výkladu Metodickým pokynem.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2020

7.1.2021, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2020REACH – změny vpříloze XVII a XIV, CLP - zlepšení praktického provádění požadavků na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví, biocidy – rozhodnutí, kterým se neuděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Contec Hydrogen…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Měsíční přehled legislativních změn: prosinec 2020

7.1.2021, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Měsíční přehled legislativních změn: prosinec 2020... Přehledzměn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc prosinec 2020 Sbírka zákonů: vyhlášeno právní předpis vyhlášen účinný od 497/2020 Sb.; Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí částka 203 z 2.12.2020 ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí od 1. 1. 2021

6.1.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí od 1. 1. 2021Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo metodický výklad k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech - metodické pokyny MŽP

29.12.2020, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech - metodické pokyny MŽPMinisterstvo životního prostředí vydalo první metodické pokyny k novému zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech, který bude účinný od 1. 1. 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

13.11.2012, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíNový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) zásadním způsobem mění způsob kategorizace stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽPGarance

22.2.2018, Ing. Lukáš Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽPPřevážnou většinu z celkové produkce všech odpadů tvoří stavební a demoliční odpady (cca 65%). Z jednotlivých ustanovení zákona o odpadech vyplývají čtyři režimy nakládání se zeminou. A to, buď že se na zeminu zákon o odpadech nevztahuje, nebo nenaplní vůbec…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Která odvětví průmyslu jsou nejnáročnější na vodu?

16.11.2017, Zdroj: Aquarex WATERPROFIT, s.r.o.

Která odvětví průmyslu jsou nejnáročnější na vodu?Voda není jen životadárná tekutina, ale také klíčová surovina, bez níž se ve své výrobě neobejde žádná firma. To s sebou přináší vysoké nároky na péči o ni. „A důležitý není jen primární efekt – tedy množství vody, které se uspoří. Neméně důležitá je také její…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dřeviny a nový občanský zákoník

8.1.2014, Mgr. Eva Mazancová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dřeviny a nový občanský zákoníkDnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“), který přináší také změny některých soukromoprávních pravidel ve vztahu k dřevinám rostoucím na pozemcích jednotlivých vlastníků.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 4/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027, FIX % (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 2)
  • 5/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027, CPI % (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 2)
  • 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů Katalog odpadů (vyšlo dne: 12.1.2021 v částce č. 5)
  • 13/2021 Sb. novela zák. č. 119/2002 Sb., č. 156/2000 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novinky v legislativě BOZP

18.1.2021, On-line, Robert Křepinský

Rekapitulace nejdůležitějších legislativních změn v oblasti BOZP v uplynulém roce a očekávané legislativní novinky pro nadcházející období.

Konečné znění obalového zákona

19.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Novela obalového zákona konečně prošla Poslaneckou sněmovnou a zdaleka se nebude týkat pouze zálohování plastových lahví. Od 1. 1. 2021 nastanou nové povinnosti jak pro výrobce, kteří uvádějí balené výrobky na trh, tak pro podnikající právnické a fyzické osoby. Jaká práva a povinnosti z novely obalového zákona plynou při uvádění obalů a balených výrobků na trh, při zpětném odběru a využití odpadu z obalů, se dozvíte na tomto webináři. Součástí výkladu bude i další projednávaná novelizace obalového zákona, v souvislosti s transpozicí Směrnice o udržitelných plastech.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

26.1.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Zákon o výrobcích s ukončenou životností je úplně nový zákon, který schválila Poslanecká sněmovna a platit bude od 1. 1. 2021. Týkat se bude zejména autovraků, pneumatik, elektrozařízení, baterií ve smyslu rozšířené odpovědnosti výrobců. Všechny nové povinnosti vyplývající z tohoto zákona se dozvíte na tomto webináři.

CHLS po Brexitu

4.2.2021, On-line, Ing. Oldřich Petira, CSc.

Na konci roku 2019 nabyla účinnosti smlouva o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z Evropské unie(EU). Vystoupení UK z EU má řadu souvislostí mimo jiné i potřebu vyjmout z právního systému EU Spojené království a vytvořit pro dané oblasti samostatnou legislativu UK. Komplikací je skutečnost, že z řady politických a jiných důvodů byl pro Severní Irsko dohodnut odlišný právní režim, než by měl platit pro Velkou Británii (Anglie, Wales a Skotsko). Pro rok 2020 byl stanoven přechodný režim, během kterého v celém Spojeném království platí v oblasti působnosti základních chemických předpisů (nařízení REACH, CLP, BPR, PIC) i nadále daná nařízení v původním znění E. Spojené království zůstává v působnosti Evropského soudního dvora. Zástupci EU se pouze stáhli ze všech orgánů EU a již nepřispívají k vývoji příslušné legislativy ani neplní žádné role ve společných orgánech EU.

Dohoda ADR v roce 2021

9.2.2021, On-line, Ing. Pavel Konečný

V roce 2021 vstoupí v platnost nová aktualizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici platné pro rok 2021 a 2022, a to i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava).

Publikace
Nový zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Doporučujeme
Kalendář akcí
Informace od partnerůPartneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...