Doporučujeme

Program III. ročníku konference PPE zveřejněn!                                                                                 

 

Rádce podnikového ekologa

 

 

Informace od partnerů

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější
Prodej aut v EU před změnou emisní normy prudce vzrostl

Prodej aut v EU před změnou emisní normy prudce vzrostl

21.9.2018, Zdroj: www.euroskop.cz
Změna emisní normy, která začala platit od září, podpořila růst prodejů nových osobních automobilů vEvropské unii vpředchozím období. Nezvykle vysoký odbyt zaznamenaly zejména letní měsíce. Včervenci poptávka po nových autech meziročně stoupla o10,3procenta,…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Nové informace Evropské chemické agentury ECHA

Nové informace Evropské chemické agentury ECHA

20.9.2018, Daniela Kubíčková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Evropská agentura ECHA aktualizovala dva informační listy, a to Informace o chemických látkách Chemická bezpečnost a vaše podnikání Oba informační listy a řada dalších je k dispozici ve 23 jazycích členských států EU, mezi nimi ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Nová zelená úsporám nabídne dotace na zateplení svépomocí, výměnu kamen i kompletní vyřízení přes internet

Nová zelená úsporám nabídne dotace na zateplení svépomocí, výměnu kamen i kompletní vyřízení přes internet

19.9.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doslova revoluční nabídku přichystalo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR majitelům a stavitelům rodinných domů. Od 15. října mohou získat dotace z programu Nová zelená úsporám také na úsporné rekonstrukce domů…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Tramvají, na kole nebo pěšky. Evropský týden mobility připomíná, že auta nejsou jediným dopravním prostředkem

Tramvají, na kole nebo pěšky. Evropský týden mobility připomíná, že auta nejsou jediným dopravním prostředkem

18.9.2018, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)
Vlastnictví a provoz auta je finančně nejnáročnějším řešením individuální dopravy. Naopak chůze je úplně zdarma, náklady na jízdní kolo nebo předplacené jízdné na veřejnou dopravu jsou relativně nízké a zahrnují parkování, pojištění i pohonné hmoty. Jako…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
TOP 09 chce zrušit právo úřadů kontrolovat kotle v domech

TOP 09 chce zrušit právo úřadů kontrolovat kotle v domech

18.9.2018, Zdroj: ČTK
Opoziční TOP 09 chce zrušit právo úředníků vstupovat lidem do obydlí a kontrolovat, čím topí v kotlích. Toto právo jim dává zákon o ochraně ovzduší například pokud mají podezření, že dotyčný spaluje nevhodné látky. Novelu zákona už TOP 09 předložila ve…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Budoucnost dodávek dezinfekčních přípravků na bázi chlornanu sodnéhoGarance

17.9.2018, Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V roce 2017 byl vydáním prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1273 ukončen přezkum použití účinné látky „aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného” v dezinfekčních přípravcích typů PT 1 až PT 5. Za datum schválení aktivního chloru uvolňovaného z chlornanu…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Ceny emisních povolenek rostou i kvůli tržní stabilizační rezervě

Ceny emisních povolenek rostou i kvůli tržní stabilizační rezervě

17.9.2018, Zdroj: ČTK
Jedním z hlavních důvodů nárůstu cen emisních povolenek v posledních měsících a dnech je zavádění tzv. tržní stabilizační rezervy (MSR), jejímž cílem je korigovat množství povolenek na trhu a která vstoupí v platnost od příštího roku. Účastníci trhu očekávají…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzorGarance

14.9.2018, ENVIprofi, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. - vzorGarance

14.9.2018, ENVIprofi, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žadatel předkládá žádost, jejíž obsahové náležitosti a přílohy jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
RoHS: Aktualizace Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

RoHS: Aktualizace Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

14.9.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPO dokončilo komplexní aktualizaci Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek velektrických a elektronických zařízeních.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Nejčtenější

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

§ 3Archiv

24.10.2012, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz č. 1 Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů? Pojem odpad je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech , který stanoví, že odpad je každá movitá ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

15.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Zákon o ekologickém zemědělstvíGarance

11.6.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výroba a prodej biopotravin podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Srovnání s evropskými nařízeními. Označování ekologických produktů.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 187/2018 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu (vyšlo dne: 29.8.2018 v částce č. 91)
  • 189/2018 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot (vyšlo dne: 29.8.2018 v částce č. 92)
  • 190/2018 Sb. novela vyhl. č. 415/2012 Sb. (vyšlo dne: 29.8.2018 v částce č. 92)
  • 191/2018 Sb. novela zák. č. 155/1995 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2018 v částce č. 93)
  • 192/2018 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vyšlo dne: 31.8.2018 v částce č. 94)
  • 193/2018 Sb. novela zák. č. 56/2001 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 5.9.2018 v částce č. 95)
  • 202/2018 Sb. novela nař. vl. č. 318/2017 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 203/2018 Sb. o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 204/2018 Sb. novela vyhl. č. 84/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 102)
  • 205/2018 Sb. novela vyhl. č. 228/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 102)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019

Praha: 16.10. 2018

Seminář je určen pro:

podnikové ekology, osoby zodpovědné ve společnostech za oblast nakládání s odpady a obaly, osoby odpovědné za řízení systému environmentálního managementu (ISO 14001), auditory, poradce a konzultanty systémů environmentálního managementu, integrovaných systémů managementu a systémů hodnocení souladu s právními požadavky.

Co Vám seminář přinese

na semináři získáte přehled požadavků, které se týkají oblasti nakládání s odpady a obaly z hlediska praktických zkušeností tak, aby byl jasně srozumitelný a zároveň v souladu s českou i evropskou legislativou. 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: