dnes je 22.8.2019
Nejnovější

Praha zvažuje svážet odpad do spalovny nákladní tramvají

21.8.2019, Zdroj: ČTK

Praha zvažuje svážet odpad do spalovny nákladní tramvajíHlavní město zvažuje možnost využít ke svozu odpadu do spalovny v Malešicích nákladní tramvaje. Jak dnes ČTK řekl mluvčí městské firmy Pražské služby Radim Mana, odborníci z ČVUT nyní pracují na zhodnocení, zda by napojení spalovny na městský kolejový systém…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Novela 3 odpadových vyhlášek: Nařízení o rtuti a ekotoxicitě

20.8.2019, Zdroj: ENVIprofi

Novela 3 odpadových vyhlášek: Nařízení o rtuti a ekotoxicitěVe Sbírce vyšly 2 vyhlášky, které reagují na nařízení EU o rtuti a nařízení o ekotoxicitě. Vyhláška č. 199/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (zapracovává HP 14 ekotoxicitu) a vyhláška č. 200/2019 Sb.,…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Normy: ekologie a životní prostředí -srpen 2019

19.8.2019, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Normy: ekologie a životní prostředí -srpen 2019Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v srpnu 2019.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

MZe: EK povolila dotaci pro vlastníky kůrovcových lesů

15.8.2019, Zdroj: www.euroskop.cz

MZe: EK povolila dotaci pro vlastníky kůrovcových lesůEvropská komise odsouhlasila dotace pro české nestátní vlastníky kůrovcových lesů. ČTK to oznámil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, resort chce soukromým či obecním vlastníkům letos vyplatit 1,5miliardy korun jako kompenzaci za sníženou tržní cenu…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Veterináři: Zajíci na Brněnsku nejspíš uhynuli po jedu na hlodavce

15.8.2019, Zdroj: ČTK

Veterináři: Zajíci na Brněnsku nejspíš uhynuli po jedu na hlodavceVeterináři potvrdili uhynutí dvou zajíců v Žatčanech na Brněnsku, byly u nich nalezeny zbytky fosfanu, což může svědčit o požití jedu na hlodavce, sdělil dnes ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

ČIŽP: Společnost AVE CZ poskytla nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady. ČIŽP jí za to dala další pokutu, dva miliony

14.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČIŽP: Společnost AVE CZ poskytla nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady. ČIŽP jí za to dala další pokutu, dva milionyPrávnická osoba AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ohlásila Městskému úřadu Čáslav a Magistrátu města Mladá Boleslav (prostřednictvím systému ISPOP) nepravdivé údaje vhlášení o produkci a nakládání sodpady (HPNO) za roky 2016 a 2017. Tímto jednáním společnost…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Arnika: Nakládání s popílky ze spaloven musí být pod kontrolou

14.8.2019, Zdroj: ČTK

Arnika: Nakládání s popílky ze spaloven musí být pod kontrolouPohyb popílků ze spaloven a nakládání s nimi by měly být podle organizace Arnika sledovány, aby neskončily v nevhodných zařízeních. Za riskantní ekologové považují i použití popílku jako stavebního materiálu. Na dnešní tiskové konferenci Arniky to řekl vedoucí…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Na třídění a recyklaci odpadu půjde 600 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí

13.8.2019, Zdroj: SFŽP ČR

Na třídění a recyklaci odpadu půjde 600 milionů korun z Operačního programu Životní prostředíLepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR dalšími prostředky z evropských fondů. Z Operačního programu Životní prostředí uvolní na odpadové hospodářství 600…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červenec 2019

12.8.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červenec 2019REACH - 4-terc-butylfenol jako látka vzbuzující mimořádné obavy, schválení nových účinných látek do přípravků na ochranu rostlin.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dotaz: Zdraví škodlivé pracovní prostředí a dodatečná dovolená

9.8.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Zajímá mně váš názor na otázku neupravené pracovní doby a dodatkové dovolené pro zaměstnance pracující ve zdraví škodlivém prostředí s rizikem chemické karcinogenity podle současného znění zákoníku práce. Podle staré právní úpravy měli tito zaměstnanci nárok na ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
více článků
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Envi profi

Legislativní úprava požadavků na obaly a obalové materiályGarance

11.8.2015, Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpisy k problematice balení potravin Nařízení a předpisy vztahující se k problematice balení potravin je možné rozdělit do následujících skupin: obecné požadavky na obaly potravin (zákon č. 110/1997 Sb. , ve znění pozdějších ...

Přístupné pro: Envi profi

Zákon o ekologickém zemědělstvíGarance

11.6.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba a prodej biopotravin podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Srovnání s evropskými nařízeními. Označování ekologických produktů.

Přístupné pro: Envi profi

Nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných haváriíGarance

12.1.2016, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabytí účinnosti nařízení (ES) CLP si vyžádalo odpovídající změny v souvisejících národních zákonech, které se dotýkají zejména klasifikace nebezpečných vlastností chemických látek a směsí.

Přístupné pro: Envi profi

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 180/2019 Sb. novela vyhl. č. 229/2008 Sb. (vyšlo dne: 19.7.2019 v částce č. 78)
  • 188/2019 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 31.7.2019 v částce č. 81)
  • 189/2019 Sb. o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení (vyšlo dne: 31.7.2019 v částce č. 82)
  • 191/2019 Sb. novela nař. vl. č. 313/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 83)
  • 197/2019 Sb. novela vyhl. č. 183/2018 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 84)
  • 199/2019 Sb. mění vyhl. č. 94/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 200/2019 Sb. mění vyhl. č. 383/2001 Sb. a vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 209/2019 Sb. novela zák. č. 91/1996 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 210/2019 Sb. novela zák. č. 72/2000 Sb. a č. 435/2004 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 211/2019 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 88)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Oznamování nebezpečných chemických směsí po 1.1.2020

Praha: 18.9. 2019

Příloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017) implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP”). Tyto informace se předkládají stanoveným orgánům v členských státech a jsou použity při reakci na nouzovou situaci ohrožující zdraví (prostřednictvím toxikologických středisek). Oznamování se týká pouze směsí s rizikem pro zdraví člověka a fyzikálními riziky.

Podrobné informace, včetně návrhu postupu jak zavést systém pro oznamování směsí ve vaší společnosti, se dozvíte na tomto semináři.

Partneři