Konference

 

Rádce podnikového ekologa

 

 

Informace od partnerů

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější

SEPNO - nejčastější dotazyGarance

26.4.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
KDO OHLAŠUJE PŘEPRAVU NO? primárně odesílatel (původce odpadu, oprávněná osoba, provozovatel mobilního zařízení ke sběru odpadů) - § 40 odst. 2 písm. a) ZOO , § 40 odst. 3 ; příjemce NO (oprávněná osoba, původce odpadu při přepravě NO na jinou ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Evidence přepravy NO a systém SEPNO - přehled povinnostíGarance

25.4.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím textu je uveden přehled povinností, lhůt a souvisejících skutečností při elektronickém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů na území ČR v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných územíGarance

25.4.2018, Mgr. Eva Mazancová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nová vyhláška č. 45/2018 Sb. nahrazuje s účinností od 1. května 2018 dosavadní vyhlášku  č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Dotaz: Proces kontroly domácích topenišť

25.4.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zajímalo by mě, jak má úřad správně postupovat, pokud mu někdo nahlásí, že mi nadměrně kouří komín. Čím se musí prokázat, jakou má mít odbornost a musí mít nějaký záznam o tom, že se nejedná o roztápění? Stačí pouze pár nejasných fotek nebo ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Nová vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí - komentářGarance

24.4.2018, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nová vyhláška č. 453/2017 Sb. nahradila s účinností od 1. ledna 2018 dosavadní vyhlášku č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Evropa i ČR omezí rtuť na minimum

Evropa i ČR omezí rtuť na minimum

23.4.2018, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)
Vláda dnes přijala návrh zákona, kterým se mění 4 české zákony v souvislosti s přijetím evropského nařízení o rtuti. Rtuť a její sloučeniny jsou velmi toxické pro všechny živé organismy včetně člověka, ekosystémy a přírodu. Rtuť je navíc velmi odolná látka a…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Otevřeny registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání oběhového hospodářství. První ročník přinesl již první výsledky v praxi!

Otevřeny registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání oběhového hospodářství. První ročník přinesl již první výsledky v praxi!

23.4.2018, Zdroj: VŠCHT Praha (https://www.vscht.cz/)
V září roku 2017 do školních lavic Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha zasedli první studenti kurzu celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství, který Fakulta organizuje společně s INCIEN, Českou asociací oběhového hospodářství, SUEZ Využití…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Inspektoři ČIŽP pokutovali Obalovnu Týniště s.r.o. 350 tisíci korunami

Inspektoři ČIŽP pokutovali Obalovnu Týniště s.r.o. 350 tisíci korunami

20.4.2018, Zdroj: ČIŽP
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastního inspektorátu v Hradci Králové, uložili pokutu 350 tisíc korun společnosti Obalovna Týniště s.r.o. Ta prokazatelně nakládala s odpady neznámé kvality - skrývkovou zeminou, stavebním recyklátem,…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
EP: Europoslanci schválili recyklaci 55 % komunálního odpadu do roku 2025

EP: Europoslanci schválili recyklaci 55 % komunálního odpadu do roku 2025Garance

19.4.2018, Zdroj: ČTK
Evropský parlament včera podpořil recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Podíl komunálního odpadu určeného k recyklaci by měl podle nové unijní legislativy v roce 2025 stoupnout z dnešních 44…
více

Dotaz: Stav nových odpadových zákonůGarance

18.4.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: HAPPY END CZ, a.s (www.happyend.cz)
Už nějakou dobu se připravuje nový odpadový zákon. V jakém stavu se nachází nyní a co je největší překážkou v jeho prosazení? Návrhy nových odpadových zákonů (tedy zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností) měly být ...
více
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovnyGarance

8.5.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou využity jednoznačné…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

K zákonu č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.Archiv

6.7.2005, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Část čtvrtá, díl osmý zákona: Elektrozařízení a elektroodpad Dotaz č. 1 Do kdy podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení? Povinnost výrobců elektrozařízení, definovaných v § 37g písm. e) zákona ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 51/2018 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 27)
  • 52/2018 Sb. o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 27)
  • 53/2018 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 27)
  • 56/2018 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 28)
  • 58/2018 Sb. o doplňcích stravy a složení potravin (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 29)
  • 59/2018 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 29)
  • 61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 30)
  • 63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 66/2018 Sb. novela vyhl. č. 503/2006 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2018 v částce č. 33)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a elektronické ohlašování do ISPOP

Praha: 19. 4. 2018

Velká změna v ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2. 5. 2018.
Seminář určený pro odesílatele nebezpečného odpadu, na které se vztahuje povinnost podle § 40, odst. 8, zákona o odpadech.

Účastníci se seznámí s novým systémem elektronické přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a naučí se postupy při vyplňování ohlašovacích listů a při elektronickém ohlašování přepravy NO do ISPOP. 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: