dnes je 25.5.2020

Nejnovější

Odpadové hospodářství, které vydělává

21.5.2020, Zdroj: CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

Odpadové hospodářství, které vyděláváCyrkl - digitální odpadové tržiště uspořádalo 20. 5. webinář s názvem Odpadové hospodářství, které vydělává. Na webináři seznámil Mgr. Vojtěch Pilnáček (odpadový expert senior, CYRKL) účastníky s 5 zásadami, skrze které lze dosáhnout finančních úspor v…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., a souvislosti s BOZP (pravidla, kategorizace, dohled KHS nad PLS a další)ZáznamGarance

21.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:24

Na konci dubna byla přijata novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví s několika významnými dopady do oblasti ekologie a BOZP. Novela provedená zákonem č. 205/2020 Sb., je účinná od 1.5.2020.

Přístupné pro: Plus

EK chce omezit pesticidy i hnojiva a posílit organickou produkci

20.5.2020, Zdroj: ČTK

EK chce omezit pesticidy i hnojiva a posílit organickou produkciEvropská komise plánuje výrazně snížit používání chemických pesticidů a hnojiv v evropském zemědělství, které by v následujícím desetiletí mělo omezit svůj negativní vliv na klimatické změny. Počítá s tím zemědělská strategie, kterou dnes EK zveřejnila a v…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Praha se připravuje na přechod na cirkulární ekonomiku

19.5.2020, Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Praha se připravuje na přechod na cirkulární ekonomikuNastupující ekonomická recese způsobená epidemií COVID-19 nabízí příležitost pro rozvoj města na principu cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou odpady vnímány jako zdroj pro další využití. Město nyní zadá vypracování Strategie pro přechod hlavního města Prahy…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Zobrazení nebezpečnosti na etiketě - H větyGarance

19.5.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle článku 18, bod 3b nařízení CLP, musí být na etiketě výrobku uvedeno, že obsahuje nějakou nebezpečnou látku. Podle kterých H-vět se musí látka na etiketu uvést? Ing. Radka Vokurková Ano, je to dáno třídami nebezpečnosti, které musí být na etiketě uvedeny. ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Uchování pracovnělékařských posudků při práci s karcinogenyGarance

18.5.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V analytické laboratoři pracujeme s karcinogeny (např H350) - práce jsou zařazeny do ktg. 2 (to máme potvrzeno i od KHS) - existuje i zde povinnost archivovat posudky z pracovnělékařských prohlídek 15 let (rizková práce) nebo 40 let - práce s karcinogeny? Ptám ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nový zákon o odpadech - základní změny zákonaZáznamGarance

15.5.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:00:19

Základní změny odpadového zákona jako návaznost na právo EU. Implementace evropské legislativy do zákona o odpadech, vztah k ostatním zákonům (VUŽ, obaly, změnový zákon).

Přístupné pro: Plus

Výbor pro životní prostředí nepodpořil povinné zálohování PET lahví

14.5.2020, Zdroj: ČTK

Výbor pro životní prostředí nepodpořil povinné zálohování PET lahvíSněmovní výbor pro životní prostředí včera nepodpořil snahu lidovců ohledně povinného zálohování PET lahví. Schválil však pozměňovací návrh, který společnostem dobrovolné zálohování usnadňuje. O "petkách" vedli poslanci dlouho diskusi, kriticky se k ní…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Připomínky: Novela zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

14.5.2020, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Novela zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produktyMinisterstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Zajištění závadné látky (32% roztok močoviny ve vodě)

13.5.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně zajištění skladované podle mne závadné látky dle vyhlášky 450/2005 Sb.: Provozujeme nakladač, který potřebuje doplňovat AdBlue - přísada do paliv pro selektivní odbourávání oxidů dusíku u motorů majících SCR systém (hlavní složení: močovina ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovnyGarance

8.5.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou využity jednoznačné…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuArchiv

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍGarance

13.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastěji vnímáme konflikt jako destabilizující prvek nějakého systému. Přináší změnu. S tou jste se již naučili zacházet v sedmé lekci, proto je dneska již pomocníkem ve vaší manažerské práci.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

15.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 216/2020 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021 (vyšlo dne: 29.4.2020 v částce č. 78)
  • 217/2020 Sb. novela některých nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 (vyšlo dne: 29.4.2020 v částce č. 79)
  • 229/2020 Sb. novela zák. č. 353/2003 Sb. (vyšlo dne: 6.5.2020 v částce č. 83)
  • 231/2020 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. (vyšlo dne: 6.5.2020 v částce č. 83)
  • 237/2020 Sb. novela zák. č. 151/1997 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 88)
  • 238/2020 Sb. novela zák. č. 634/1992 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 88)
  • 241/2020 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 89)
  • 244/2020 Sb. novela nař. vl. č. 41/2017 Sb. (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 245/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 251/2020 Sb. novela nař. vl. č. 271/2017 Sb. (vyšlo dne: 22.5.2020 v částce č. 92)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nový zákon o odpadech - provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady

26.5.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s problematikou sběru, výkupu, úpravy, zpracování, energetického využití odpadů a skládkování odpadů.

Balíček on-line seminářů k odpadové legislativě

26.5. – 29.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Nabízíme Vám balíček deseti on-line seminářů k problematice nové odpadové legislativy na následující témata:

BOZP na staveništi

29.5.2020, On-line, Ing. Jindřich Pater

On-line seminář bude věnován tématům koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací.

Nový zákon o odpadech - obce

2.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte se základními povinnostmi, změnami povinností, poplatky za odpady a povinnostmi třídění odpadů

Nový zákon o odpadech - speciální nakládání s odpady

9.6.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se seznámíte s problematikou přeshraniční přepravy odpadů a vybraných odpadů se speciálním režimem nakládání.

On-line publikace

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Kalendář akcí

On-line semináře

pro předplatitele ENVIprofi plus zdarma:


květen

26.5.2020
12:00 - 13:30

Nový zákon o odpadech - provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady

červen

2.6.2020
12:00 - 13:30
Nový zákon o odpadech - obce
9.6.2020 
12:00 - 13:30
Nový zákon o odpadech - speciální nakládání s odpady
16.6.2020
12:00 - 13:30
Nový zákon o odpadech - nebezpečné odpady
23.6.2020
12:00 - 13:30

Nový zákon o odpadech - poplatky za ukládání odpadů na skládky

září

7.9.2020
10:00 - 11:30
Směrnice o odpadech a SCIP databáze

Semináře, konference:

září:

8.9.2020 Praha Nový zákon o odpadech
10.9.2020 Praha Zákon o výrobcích s ukončenou životností

říjen:

20. - 21.10.2020 Brno Kurz CHELEPO
23.10.2020 Praha Odpady a obaly v podnikové praxi

listopad:

11. - 12.11.2020 Praha Kurz CHELEPO
24.11.2020 Praha V. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii
Doporučujeme
Informace od partnerůPartneři