dnes je 23.10.2021

Nejnovější

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu po přijetí nového stavebního zákonaGarance

22.10.2021, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí článek ze série pojednání o tom, jak se nový stavební zákon a na něj navazující změnový zákon č. 284/2021 Sb.dotknou rozhodování podle právních předpisů na úseku ochrany životní prostředí, se věnoval obecně tzv.  integraci dotčených orgánů …

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Ekologové vyzvali politiky k rychlému konci uhlí i podpoře ozdravení krajiny

20.10.2021, Zdroj: ČTK

Ekologové vyzvali politiky k rychlému konci uhlí i podpoře ozdravení krajinyKlimatická koalice a Zelený kruh vyzvaly budoucí politickou reprezentaci k ukončení využívání uhlí do roku 2030, rychlému rozvoji obnovitelných zdrojů energie i ke krokům pro ozdravení krajiny. Zástupci organizací, které jsou součástí těchto platforem,…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Charakter srážkových vod odtékajících z pozemní komunikaceGarance

20.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaký charakter mají srážkové vody odtékající z pozemní komunikace? Jedná se o vody odpadní? Podle poslední věty ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona nejsou srážkové vody z pozemních komunikací odpadními vodami, „pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Konference Povinnosti v podnikové ekologii už 23. listopadu

19.10.2021, Zdroj: ENVIprofi

Konference Povinnosti v podnikové ekologii už 23. listopaduKonference Povinnosti v podnikové ekologii proběhne v tradičním podzimním termínu a nabídne jak prezenční, tak on-line podobu. Hlavním tématem budou nové odpadové předpisy a cirkulární nastavení v průmyslu, vše provázané i s chemií, vodou a ovzduším.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Letošní výroba aut do zásuvky v ČR o dvě pětiny překonala celý loňský rok

19.10.2021, Zdroj: ČTK

Letošní výroba aut do zásuvky v ČR o dvě pětiny překonala celý loňský rokTuzemské automobilky vyrobily od ledna do konce září zhruba 91.000 elektromobilů a plug-in hybridů, loni to bylo za celý rok zhruba o 40 procent méně. Auta do zásuvky se tak v současnosti na celkové tuzemské produkci osobních vozů podílí 10,9 procenta, loni to…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Komunální odpad podnikající fyzické osobyGarance

18.10.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ráda bych se zeptala na komunální odpad podnikající fyzické osoby, která nemá provozovnu a komunální odpad neprodukuje (typicky se jedná např. o dělníky nebo techniky na stavbách, kteří nejsou zaměstnanci firmy). Dle zákona o odpadech mají obecně PO a PFO povinnost uzavřít smlouvu s oprávněnou osobou ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Projektování geologických prací - hydrogeologických vrtů

18.10.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projektování geologických prací - hydrogeologických vrtůGeologické práce, mezi které patří také realizace průzkumných hydrogeologických vrtů, se projektují, provádí a vyhodnocují pro konkrétní geologický úkol za účelem dosažení stanoveného cíle těchto prací. Cíl geologických prací vychází ze zadání investora a je…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

První zelené dluhopisy EU vyvolaly mezi investory rekordní zájem

13.10.2021, Zdroj: ČTK

První zelené dluhopisy EU vyvolaly mezi investory rekordní zájemPrvní zelené dluhopisy, které dnes vydává Evropská unie, se setkaly s rekordním zájmem, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informace od hlavního manažera nabídky. EU nabízí 15leté dluhopisy za 12 miliard eur (304,4 miliardy Kč), zájem však byl o dluhopisy…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Normy: ekologie a životní prostředí - říjen 2021

12.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Normy: ekologie a životní prostředí - říjen 2021Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v říjnu 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Začíná příjem žádostí do další etapy Nové zelené úsporám, nabídne 39 mld. Kč

12.10.2021, Zdroj: ČTK

Začíná příjem žádostí do další etapy Nové zelené úsporám, nabídne 39 mld. KčDnes začíná příjem žádostí do další etapy dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Na ekologická opatření má být do roku 2030 k dispozici nejméně 39 miliard korun z národních i evropských zdrojů. Podobu této části představili zástupci Ministerstva…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nové povinnosti původců odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadechGarance

9.1.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled nejdůležitějších povinností původců odpadů (včetně obcí jako speciálních původců odpadů), které nastavil nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech od 1. ledna 2021 s uvedením případného výkladu Metodickým pokynem.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Přeprava omezeného množstvíGarance

10.8.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z platnosti většiny ustanovení přílohy A i B jsou vyňata dále určitá malá množství nebezpečných věcí (tzv. omezená množství), a to mimo třídu 1, 4.2, 6.2 a 7. Tato malá množství s udáním maximálního možného objemu nebo maximální hmotnosti vnitřního obalu…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)Garance

5.8.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ustanovením, které zmírňuje povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, je pododdíl 1.1.3.6 Dohody ADR. Zde jsou stanovena podlimitní množství nebezpečných látek v kusech, která smějí být přepravována jednou dopravní jednotkou, aniž se použijí některá…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Požadavky na laboratoře a jejich vybaveníArchiv

6.5.2020, doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tak jako všechna pracoviště musí i laboratoře splňovat bezpečnostní atributy, o nichž pojednává Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Dalším stěžejním dokumentem v tomto ohledu je norma ČSN 01 8003…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 377/2021 Sb. mění vyhláška č. 246/2001 Sb. a vyhláška č. 328/2001 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 381/2021 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 382/2021 Sb. mění zákon č. 165/2012 Sb. a další související zákony (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 168)
  • 383/2021 Sb. mění vyhl. č. 198/2013 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 169)
  • 384/2021 Sb. o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 170)
  • 387/2021 Sb. novela nař. vl. č. 98/2015 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 172)
  • 388/2021 Sb. novela nař. vl. č. 141/2013 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 172)
  • 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 173)
  • 391/2021 Sb. novela nař. vl. č. 222/2010 Sb. a č. 302/2014 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 173)
  • 392/2021 Sb. novela vyhl. č. 377/2013 Sb. a č. 474/2000 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 174)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Stavební právo dnes a zítra: Územní plánování

22.10.2021, On-line, Mgr. Martina Pavelková

Seznamte se s právní úpravou územního plánování, a to ve stávajícím i novém stavebním zákoně č. 283/2021 Sb. Právě na komparaci obou předpisů budou prezentovány nejdůležitější změny, které má nový stavební zákon s účinností převážně od 1. července 2023 v oblasti územního plánování přinést. Diskutovat budete všechny nástroje územního plánování, přičemž zvláštní pozornost bude věnována zejména územně plánovací dokumentaci a procesu jejího pořízení.

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

25.10.2021, On-line, Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová,, CSc., JUDr. Martin Mikyska

Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední novele v podání zástupců hlavních zúčastněných stran.

Audit kvality - vedení dokumentace D/TLD dílů

29.10.2021, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určen pro PSCR zmocněnce za bezpečnost produktu, interní auditory D/TLD dokumentace a všechny zaměstnance v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy.

Alergeny v potravinovém průmyslu

1.11.2021, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Evropská legislativa stanoví zvýrazňovat na obalech potravin přítomnost látek vyvolávajících alergie. Problematika řízení alergenů ve výrobě a jejich následné označování proto patří mezi stěžejní agendu výrobců potravin. Na semináři se dovíte, jak alergeny klasifikujeme a jaká je správná praxe při řízení rizik týkajících se alergenů v potravinářském průmyslu.

Zákon č. 250/2021 Sb.

1.11.2021, Praha, Martin Šturma

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb.

Publikace

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021

Aktuální znění vyhlášky účinné od 7. 8. 2021

cena: 690 Kč 

Obchodování s odpady podle nového zákona o odpadech

Možnosti a nové povinnosti nejen pro původce odpadů

Cena: 1 290 Kč

 

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

Doporučujeme

Kalendář akcí

On-line semináře

pro předplatitele ENVIprofi PLUS zdarma:

29.10.2021
10:00 - 12:00

Audit kvality - vedení dokumentace D/TLD dílů

12.11.2021
9:30 - 11:30

Soustřeďování KO ve firmě a povinnosti podle nové odpadové legislativy

Další on-line akce

23.11.2021

konference Povinnosti v podnikové ekologii - prezenční i on-line stream

Informace od partnerů

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...