dnes je 19.10.2019
Nejnovější

Zpřísnění pravidel chovu psů schválila Sněmovna

17.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpřísnění pravidel chovu psů schválila SněmovnaPravidla pro chov psů se pravděpodobně znovu zpřísní. Lidé zřejmě budou muset veterinární správě hlásit chovy tří a více fen. Nyní tato povinnost platí pro chov pěti a více fen. Štěňata bude třeba očipovat. Zpřísnění dnes Sněmovna schválila v novele…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Připomínky: Vyhlášky o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

16.10.2019, Zdroj: Vláda ČR, ENVIprofi

Připomínky: Vyhlášky o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětůCílem návrhu vyhlášky je především upřesnit některé požadavky na provozování zařízení k ošetřování dřevěných obalových materiálů, dřeva a jiných předmětů, na výrobu a ošetřování dřeva použitého k výrobě dřevných obalů a dřevěného obalového materiálu.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dotaz: Bezepečnostní list pro směs dvou chemických látek

16.10.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Consulteco, s.r.o.

Musím vytvořit bezpečnostní list, pokud smíchám dvě nebezpečné chemické látky (např. kyselina dusičná a dichroman draselný) a tím připravím absorpční "roztok" pro stanovení emisí rtuti? Pokud tuto směs roztok předám/zapůjčím spolupracující firmě, která ho ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Nové požadavky nařízení REACH týkající se nanomateriálů

15.10.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nové požadavky nařízení REACH týkající se nanomateriálůOd 1. ledna 2020 musí společnosti poskytovat více informací podle nařízení REACH onanomateriálech na trhu EU. ECHA vyzývá potenciální žadatele o registraci, aby se seznámili snovými právními požadavky a připravili se (zveřejněno ECHA 8. 10. 2019).

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Svoz komunálního odpadu lidem v Praze podraží o 30 procent

14.10.2019, Zdroj: ČTK

Svoz komunálního odpadu lidem v Praze podraží o 30 procentSvoz komunálního odpadu v Praze domácnostem podraží o 30 procent, změnu znění vyhlášky o svozu odpadu dnes schválili pražští radní. Chtějí tak snížit částku, kterou musí město za svoz každoročně doplácet. Zvýšení poplatku přinese do městské pokladny ročně asi…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Novela vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

11.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktůVe Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 251/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je v platnosti od 4. 10. ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Výzva k předložení důkazů k možnému zákazu použití olova ve střelivu, kulkách a rybářských olůvcích

11.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva k předložení důkazů k možnému zákazu použití olova ve střelivu, kulkách a rybářských olůvcíchAgentura ECHA vyzývá zúčastněné strany, aby do 16. prosince 2019 předložily důkazy a informace týkající se použití olova ve střelivu (kulkách i brocích) vjakémkoliv terénu i mimo mokřady a v rybářském olůvku.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

MZe chce, aby pole s jednou plodinou byla maximálně 30hektarová

10.10.2019, Zdroj: ČTK

MZe chce, aby pole s jednou plodinou byla maximálně 30hektarováSouvislá plocha jedné plodiny na poli bude moci být od roku 2021 maximálně na 30 hektarech, plánuje ministerstvo zemědělství. Ministerstvo chce změnu prosadit ve vládním nařízení, které by mohl kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) schválit do konce letošního…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACH

10.10.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

ECHA navrhla 18 látek do přílohy XIV nařízení REACHNaseznam látek podléhajících povolení bylo navrženo dalších 18 látek SVHC, které byly upřednostněny z Kandidátského seznamu. Je to již 9. doporučení látek s nebezpečnými vlastnostmi pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 1. 10. 2019).

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Měsíční přehled legislativních změn: září 2019

10.10.2019, Zdroj: Fulsoft

Měsíční přehled legislativních změn: září 2019Přehledzměn právních předpisů za měsíc září 2019 Sbírka zákonů: vyhlášeno právní předpis vyhlášen účinný od 223/2019 Sb.; Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
více článků
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Envi profi

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...

Přístupné pro: Envi profi

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuArchiv

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…

Přístupné pro: Envi profi

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovnyGarance

8.5.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou využity jednoznačné…

Přístupné pro: Envi profi

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit…

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 250/2019 Sb. o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (vyšlo dne: 30.9.2019 v částce č. 107)
  • 251/2019 Sb. mění vyhl. č. 215/2008 Sb. (vyšlo dne: 4.10.2019 v částce č. 108)
  • 255/2019 Sb. mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 110)
  • 256/2019 Sb. mění zákon č. 112/2016 Sb. a zákon č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 111)
  • 258/2019 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 112)
  • 259/2019 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 113)
  • 260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 114)
  • 262/2019 Sb. novela zák. č. 378/2007 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 263/2019 Sb. novela zák. č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 265/2019 Sb. novela vyhl. provádějících volební zákony (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Oznamování nebezpečných chemických směsí po 1.1.2020

Praha: 18.9. 2019

Příloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017) implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP”). Tyto informace se předkládají stanoveným orgánům v členských státech a jsou použity při reakci na nouzovou situaci ohrožující zdraví (prostřednictvím toxikologických středisek). Oznamování se týká pouze směsí s rizikem pro zdraví člověka a fyzikálními riziky.

Podrobné informace, včetně návrhu postupu jak zavést systém pro oznamování směsí ve vaší společnosti, se dozvíte na tomto semináři.

Partneři