Konference

 

Rádce podnikového ekologa
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

Informace od partnerů

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější

Aktuální změny v ochraně osobních údajůGarance

23.3.2018, Mgr. Veronika Skřejpková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zásadní změna v ochraně osobních údajů, o které je dobré nejenom vědět, ale hlavně se na ni již nyní začít připravovat, souvisí s účinností nařízení ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Připomínky: Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Připomínky: Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

23.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do meziresortního připomínkového řízení Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení…
více
Světový den vody

Světový den vody

22.3.2018, Zdroj: SOVAK ČR (www.sovak.cz)
Světový den vody (SDV) se koná každoročně dne 22. března k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým…
více
Prohlášení EU u příležitosti Světového dne vody, 22. března 2018

Prohlášení EU u příležitosti Světového dne vody, 22. března 2018

22.3.2018, Zdroj: Rada Evropské unie (http://www.consilium.europa.eu/)
Přístup k nezávadné pitné vodě je základním právem, avšak v mnoha částech světa je stále obtížné jej zajistit. U příležitosti Světového dne vody Evropská unie opětovně zdůrazňuje, že všechny státy by měly plnit své povinnosti, pokud jde o přístup k nezávadné…
více
Týká se Vás GDPR?

Týká se Vás GDPR?

22.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
V květnu nastane zásadní změna v ochraně osobních údajů, o které je dobré nejenom vědět, ale hlavně se na ni již nyní začít připravovat. Souvisí s účinností nařízení ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o…
více

Směrnice EP a rady (EU) č. 2018/410, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologiíGarance

21.3.2018, ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Úředním věstníku EU byla zveřejněna nová směrnice EP a rady (EU) 2018/410, ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU)…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Den otevřených dveří ČHMÚ

Den otevřených dveří ČHMÚ

21.3.2018, Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (http://portal.chmi.cz/)
Český hydrometeorologický ústav zve již tuto sobotu, 24. března 2018, na tradiční Den otevřených dveří. Přijďte se zeptat na vše, co se týká předpovídání počasí a monitorování stavu ovzduší.
více
Připomínky: Novela zákona o hospodaření energií

Připomínky: Novela zákona o hospodaření energií

20.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministr průmyslu a obchodu dnes předložil vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií z důvodu zrušení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích…
více
Nové normy - březen 2018

Nové normy - březen 2018

20.3.2018, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)
Nové normy, související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v březnu 2018.
více
SÚIP: Pozor na isopropylalkohol

SÚIP: Pozor na isopropylalkohol

19.3.2018, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)
Státní úřad inspekce práce přinesl na svých stránkách důležité upozornění Policie ČR - Kriminalistického ústavu Praha pro práci nebo likvidaci načatých a nespotřebovaných lahví s isopropylalkoholem.
více
Nejčtenější

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Oznámení chemických směsí a detergentůGarance

18.1.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oznámení nebezpečných chemických směsí (nebezpečné pro zdraví a fyzikálně chemicky) a oznámení detergentů (bez ohledu na nebezpečnost) je základní povinností podle chemického zákona (č. 350/2011 Sb.) při uvádění směsí a detergentů na trh. Povinnost musí být…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Hlášení o odpadech za původce odpadu za rok 2017 prostřednictvím ISPOP (hlášení za provozovnu)Garance

3.2.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podrobný návod včetně všech náležitostí a povinností, které musí uvést původce dopadu, který za rok 2017 vyprodukoval více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 t odpadu ostatního.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 19/2018 Sb. novela vyhl. č. 342/2012 Sb. (vyšlo dne: 7.2.2018 v částce č. 12)
  • 21/2018 Sb. novela nař. vl. č. 194/2001 Sb. (vyšlo dne: 9.2.2018 v částce č. 13)
  • 27/2018 Sb. novela nař. vl. č. 262/2012 Sb. (vyšlo dne: 21.2.2018 v částce č. 15)
  • 30/2018 Sb. novela nař. vl. č. 463/2013 Sb. (vyšlo dne: 21.2.2018 v částce č. 16)
  • 32/2018 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2021, 0,75 % (vyšlo dne: 22.2.2018 v částce č. 17)
  • 33/2018 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75 % (vyšlo dne: 22.2.2018 v částce č. 17)
  • 36/2018 Sb. novela zák. č. 378/2007 Sb. (vyšlo dne: 7.3.2018 v částce č. 19)
  • 39/2018 Sb. novela vyhl. č. 54/2004 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2018 v částce č. 20)
  • 42/2018 Sb. novela vyhl. č. 176/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2018 v částce č. 21)
  • 45/2018 Sb. o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území (vyšlo dne: 23.3.2018 v částce č. 24)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a elektronické ohlašování do ISPOP

Praha: 8. 3. 2018

Velká změna v ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2. 5. 2018.
Seminář určený pro odesílatele nebezpečného odpadu, na které se vztahuje povinnost podle § 40, odst. 8, zákona o odpadech.

Účastníci se seznámí s novým systémem elektronické přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a naučí se postupy při vyplňování ohlašovacích listů a při elektronickém ohlašování přepravy NO do ISPOP. 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: