dnes je 30.10.2020

Nejnovější

Připomínky: Návrh vyhlášky o energetickém auditu

27.10.2020, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Návrh vyhlášky o energetickém audituMinisterstvo průmyslu a obchodu poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o energetickém auditu. Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přináší nový přístup k provádění ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Europoslanci se shodli na nových pravidlech zemědělských dotací

26.10.2020, Zdroj: ČTK

Europoslanci se shodli na nových pravidlech zemědělských dotacíPo několikadenním hlasování o stovkách pozměňovacích návrhů dnes Evropský parlament schválil svůj postoj k novým pravidlům rozdělování zemědělských dotací v Evropské unii. Poslanci mimo jiné chtějí, aby třetina z přímých dotací šla na podporu ekologického…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

O výši klimatického cíle EU do roku 2030 rozhodne v prosinci Evropská rada

26.10.2020, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

O výši klimatického cíle EU do roku 2030 rozhodne v prosinci Evropská radaMinistři členských států EU dnes na jednání Rady pro životní prostředí přijali pozici k návrhu nařízení o evropském právním rámci pro klima, zatím bez rozhodnutí o nové výši klimatického cíle EU do roku 2030. Rada také jednomyslně schválila závěry k nové…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Lékaři ve výzvě žádají brzký konec spalování uhlí

26.10.2020, Zdroj: ČTK

Lékaři ve výzvě žádají brzký konec spalování uhlíNěkteří čeští lékaři iniciovali kampaň, která žádá brzký konec těžby a spalování uhlí. Signatáři petice mířené na vládu a další politikyuvádějí, že znečištěné ovzduší rapidně zhoršuje průběh respiračních, kardiovaskulárních i onkologických onemocnění a…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Zařazení odpadu - papírový prach

23.10.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řeším zařazení odpadu v tiskárně. Při ořezu vzniká jemný papírový prach, který je odsáván a sbírán samostatně do vaků, včetně "zbytků" lepidla (nemá nebezpečnou vlastnost). Dle katalogu odpadů bych to snad viděl na 030399 Odpady jinak blíže neurčené, ale nevím ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Stromy u domů i v krajině. Dotační program na výsadbu stromů se rozšiřuje

23.10.2020, Zdroj: SFŽP ČR

Stromy u domů i v krajině. Dotační program na výsadbu stromů se rozšiřujeRok od vyhlášení programu na podporu komunitní výsadby stromů přistupuje Státní fond životního prostředí ČR k opětovnému rozšíření programu. Od 20. října je možné získat příspěvek až čtvrt milionu korun na výsadbu listnatých stromů nejen v zastavěných částech…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2021

22.10.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2021Máte obavu, jak zvládnete povinnost oznamovat nebezpečné směsí v harmonizovaném formátu po 1. 1. 2021? Povinnost oznamovat nebezpečné směsi se týká a bude nadále týkat směsí s riziky pro zdraví člověka a fyzikálními riziky.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

23. 10. bude jednat Rada EU pro životní prostředí

21.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministři životního prostředí EU budou usilovat o dosažení dohody ohledně evropského právního rámce pro klima a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Firmy mohou začít žádat o dotace na svou inovaci

21.10.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Firmy mohou začít žádat o dotace na svou inovaciVposlední výzvě programu Inovace vOP PIK je připraveno 1,5 miliard korun Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Připomínky: Návrh vyhlášky o kritériích, kdy asfaltová směs přestává být odpadem

20.10.2020, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Návrh vyhlášky o kritériích, kdy asfaltová směs přestává být odpademMinisterstvo životního prostředí poslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Balení potravin v modifikované atmosféřeGarance

13.10.2015, Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny vlhkosti a oxidoredukční změny potravin a představují základní procesy ovlivňující kvalitu skladovaných potravin, které lze zásadním způsobem ovlivnit systémem balení. Částečně to platí i o změnách působených mikroorganismy.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Návrh vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů)Garance

8.9.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životního prostředí v průběhu srpna realizovalo mezirezortní připomínkové řízení k Návrhu vyhlášky o Katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (Katalog odpadů), které bylo ukončeno 21. 8. 2020.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Komoditní vyhláška pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těstaGarance

11.2.2020, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 27. ledna 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna nová vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Vyhláška nahradila původní vyhlášku č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍGarance

13.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastěji vnímáme konflikt jako destabilizující prvek nějakého systému. Přináší změnu. S tou jste se již naučili zacházet v sedmé lekci, proto je dneska již pomocníkem ve vaší manažerské práci.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 387/2020 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 388/2020 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 389/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 390/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 394/2020 Sb. novela nař. vl. č. 271/2017 Sb. (vyšlo dne: 6.10.2020 v částce č. 160)
  • 395/2020 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (vyšlo dne: 6.10.2020 v částce č. 160)
  • 403/2020 Sb. novela zák. č. 416/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
  • 415/2020 Sb. novela nař. vl. č. 167/2016 Sb. (vyšlo dne: 16.10.2020 v částce č. 167)
  • 433/2020 Sb. o údajích vedených v katalogu cloud computingu (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 177)
  • 434/2020 Sb. vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 30.10.2020 v částce č. 177)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Pracovnělékařské služby a prohlídky

2.11.2020, On-line, Robert Křepinský

Na on-line semináři se seznámíte s problematikou pracovnělékařských služeb.

Nové povinnosti v bezpečnostních listech po novele nařízení REACH od 1. 1. 2021

4.11.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Účastníci webináře se dozví o všech nových povinných informacích, které musejí být vbezpečnostních listech od 1. 1. 2021 podle nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

23.11.2020, On-line, Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová,, CSc., JUDr. Martin Mikyska

On-line seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední novele v podání zástupců hlavních zúčastněných stran.

Zásadní změny v odpadových zákonech aneb nové nakládání s odpady od 1. 1. 2021

2.12. – 16.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Nový zákon o odpadech, novela zákona o obalech i nový zákon o výrobcích s ukončenou životností schválila Poslanecká sněmovna! Platnost všechny nové zákony nabydou 1. 1. 2021. Všechny tyto změny Vám představíme v balíčku tří webinářů, a to včetně jejich prováděcích předpisů, které už si také razí cestu Sněmovnou a jejichž navrhované znění už je také známé.

Zásadní změny v odpadovém zákoně

2.12.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Poslanecká sněmovna schválila nový odpadový zákon, který má po všech připomínkách a pozměňovacích návrzích konečně jasné kontury. Platnost nabyde nový zákon 1. 1. 2021 a přinese významné změny do všech úrovní nakládání s odpady. Všechny tyto změny Vám představíme na tomto webináři.

On-line publikace

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Doporučujeme
Informace od partnerůPartneři