Doporučujeme

Program III. ročníku konference PPE zveřejněn!                                                                                 

 

Rádce podnikového ekologa

 

 

Informace od partnerů

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější
Výzva pro společnosti, které zaregistrovaly zavedené chemické látky v souladu s nařízením REACH

Výzva pro společnosti, které zaregistrovaly zavedené chemické látky v souladu s nařízením REACH

20.6.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kontaktní skupina ředitelů (DCG), která je tvořena zástupci ECHA, Evropské komise a průmyslových asociací (podrobněji viz příloha), zveřejnila doporučení pro registranty zavedených chemických látek. V tomto doporučení naléhavě vybízí registranty, aby…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH?

Zmeškali jste konečný termín registrace zavedených chemických látek podle nařízení REACH?

20.6.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dne 31. května 2018 byla poslední šance k odeslání registrační dokumentace v EU vyráběnýchnebo do EU dovážených zavedených chemických látek (dále látek) v množstvích 1 - 100 t/rok.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dotaz: Dokládání odvozu odpadních jímek

19.6.2018, Ing. Ondřej Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle novely vodního zákona budou muset lidé zpětně dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod. Povinnost začne platit od roku 2021. Jak dokládají a budou dokladovat odvoz odpadních jímek ostatní ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Chemické látky a směsi - povinnosti, BOZP a nejčastější přestupky

Chemické látky a směsi - povinnosti, BOZP a nejčastější přestupky

18.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nakládání s chemickými látkami a směsmi má velký přesah do všech složek životního prostředí. Přímý vliv má zejména na nakládání s odpady (zařazování nebezpečných vlastností), ale zásadně se dotýká také ochrany vod, ovzduší nebo prevence závažných…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dotaz: Kaly z ČOV - hnojivo nebo odpad?

14.6.2018, Ing. Ondřej Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dostal jsem se k informaci, že je vysoce nevhodné používat produkt z ČOV v zemědělství. Z důvodů, které vyplývají hlavně z toho, že procesy v ČOV nejsou vždy schopny rozložit či vyfiltrovat nebezpečné látky nebo látky ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Obce dostanou peníze na zajištění pitné vody, tisíce dětí vyjedou do přírody

Obce dostanou peníze na zajištění pitné vody, tisíce dětí vyjedou do přírody

13.6.2018, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)
Desítky milionů korun pomohou obcím zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro obyvatele. Podpora míří také na ozdravné pobyty pro děti a další projekty, které zkvalitní život v obcích. Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil dotace pro více než…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

12.6.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nařízení vlády č. 101/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. bylo vyhlášeno dne 12. června 2018 ve Sbírce…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Nové normy - červen 2018

Nové normy - červen 2018

11.6.2018, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi
Nové normy, související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v červnu 2018.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Připomínky: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Připomínky: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

11.6.2018, Zdroj: Vláda ČR, ENVIprofi
Hlavním důvodem návrhu novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je povinnost členských států harmonizovat český právní předpis s právem Evropské unie, konkrétně pak transponovat čtvrtý směrný seznam limitních…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Návrh Evropské komise na úpravy požadavků na kvalitu recyklované odpadní vody, využívané pro zemědělské účely, je konečně venku!

Návrh Evropské komise na úpravy požadavků na kvalitu recyklované odpadní vody, využívané pro zemědělské účely, je konečně venku!

7.6.2018, Zdroj: SOVAK ČR (www.sovak.cz)
Evropská komise od roku 2013 intenzivně pracuje na přípravě legislativy znovuvyužívání odpadních vod. Tlak na právní úpravu je možné sledovat jak přímo z Evropské komise, jmenovitě DG Envi, tak i ze strany zástupců některých členských států (např. Německo). ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Mají se o GDPR zajímat podnikoví ekologové?Garance

23.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na první pohled by se mohlo zdát, že se GDPR podnikové ekologie netýká. Ekologové přece pracují s informacemi typu množství a druhy odpadů, charakter používaných chemických látek a směsí, ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod, emise do ovzduší apod.…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

15.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 87/2018 Sb. o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 (vyšlo dne: 31.5.2018 v částce č. 45)
  • 90/2018 Sb. novela zák. č. 38/2008 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 31.5.2018 v částce č. 46)
  • 91/2018 Sb. novela zák. č. 61/1988 Sb. (vyšlo dne: 31.5.2018 v částce č. 46)
  • 92/2018 Sb. novela zák. č. 582/1991 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 31.5.2018 v částce č. 47)
  • 101/2018 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 12.6.2018 v částce č. 53)
  • 106/2018 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 12.6.2018 v částce č. 53)
  • 110/2018 Sb. o tabákových nálepkách (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 55)
  • 111/2018 Sb. novela zák. č. 159/1999 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 56)
  • 113/2018 Sb. novela zák. č. 254/2001 Sb. a č. 388/1991 Sb. (vyšlo dne: 15.6.2018 v částce č. 56)
  • 115/2018 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017 (vyšlo dne: 21.6.2018 v částce č. 57)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

GDPR ve vztahu k podnikové ekologii

Praha: 11. 6. 2018

Seminář je určen pro:

Podnikové ekology, manažery EMS (ISO 14001), poradce a konzultanty systémů environmentálního managementu a integrovaných systémů managementu.

Cíl semináře:

Poskytnout přehled požadavků, které se v podnikové ekologii a systému environmentálního managementu obecně prolínají s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), jehož cílem je zvýšit ochranu osobních dat. Vazba na přílohu A normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 a bezpečnost informací. Příklady aplikace nových požadavků souvisejících s GDPR, příklady, jak implementovat tyto požadavky do podnikové ekologie včetně systémů environmentálního managementu. 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: