Konference


                                                                                 

 

Rádce podnikového ekologa

 

 

Informace od partnerů
 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější

Pravidla pro nakládání s výrobkem - kyselina chlorovodíkováGarance

24.5.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro uživatele kyseliny chlorovodíkové jako neutralizačního činidla pro úpravu odpadních vod nebo pro použití v laboratoři jsme připravili vzor “pravidel pro nakládání s žíravou látkou“ k projednání na příslušné Krajské hygienické stanici. Tato pravidla jsou…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Mají se o GDPR zajímat podnikoví ekologové?Garance

23.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na první pohled by se mohlo zdát, že se GDPR podnikové ekologie netýká. Ekologové přece pracují s informacemi typu množství a druhy odpadů, charakter používaných chemických látek a směsí, ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod, emise do ovzduší apod.…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Bezpečnostní karta - líh technickýGarance

23.5.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro uživatele technického lihu - tedy natěrače, lakýrníky, údržbářská pracoviště apod. jsme připravili vzor “bezpečnostní karty “, která slouží pro přehledné předání informace o riziku používané látky zaměstnanci. Tím je naplněna povinnost nařízení REACH,…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Bezpečnostní karta - technický benzínGarance

23.5.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro uživatele technického benzínu např. jako odmašťovadla, ředidla apod. jsme připravili vzor “bezpečnostní karty “, která slouží pro přehledné předání informace o riziku používané látky zaměstnanci. Tím je naplněna povinnost nařízení REACH, článek 34. …
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Bezpečnostní karta - kyslíkGarance

22.5.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro uživatele kyslíku, např. nemocnice, laboratoře apod., jsme připravili vzor “bezpečnostní karty“, která slouží pro přehledné předání informace o riziku používané látky zaměstnanci. Tím je naplněna povinnost nařízení REACH, článek 34.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Evropský parlament se věnoval implementaci Směrnice o čištění městských odpadních vod

Evropský parlament se věnoval implementaci Směrnice o čištění městských odpadních vod

22.5.2018, Zdroj: SOVAK ČR (www.sovak.cz)
Na jednání výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu na počátku tohoto roku byla ze strany Evropské komise prezentována 9. zpráva z implementace Směrnice o čištění městských odpadních vod č. 271/91/EHS (zpráva k dispozici zde). Kromě základních ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Bezpečnostní karta - hydroxid vápenatýGarance

21.5.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro uživatele hydroxidu vápenatého, tedy především stavební firmy, jsme připravili vzor “Bezpečnostní karty“, která slouží pro přehledné předání informace o riziku používané látky zaměstnanci. Tím je naplněna povinnost nařízení REACH, článek 34.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Česká republika připravuje strategický rámec oběhového hospodářství

Česká republika připravuje strategický rámec oběhového hospodářství

21.5.2018, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)
Experti na oběhové hospodářství z Ministerstva životního prostředí se spolu se zeměmi Visegrádské čtyřky zúčastnili v Budapešti dvoudenního společného jednání k přípravě návrhu strategického rámce oběhového hospodářství navazujícího na právě schvalovanou novou…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Povinnosti dle zákona č. 258/2000 Sb. - přehled rizikových vět (H vět) a klasifikacíGarance

19.5.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z pohledu bezpečnosti práce s chemickými látkami a směsmi je nutno plnit požadavek § 44 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vypracovat písemná pravidla pro manipulaci s látkami žíravými, akutně toxickými, toxickými s dlouhodobým účinkem,…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Pravidla pro nakládání s výrobkem SAVO ORIGINALGarance

18.5.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základě § 44 zákona č. 258/2000 Sb., je nutno pro vybrané nebezpečné látky a směsi projednat pravidla pro nakládání s nimi s příslušným územním pracovištěm KHS. K využití vám nabízíme vzor „ Pravidel pro nakládání s výrobkem Savo originál generovaný ze SW…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejčtenější

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

K zákonu č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.Archiv

6.7.2005, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Část čtvrtá, díl osmý zákona: Elektrozařízení a elektroodpad Dotaz č. 1 Do kdy podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení? Povinnost výrobců elektrozařízení, definovaných v § 37g písm. e) zákona ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 59/2018 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 29)
  • 61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 30)
  • 63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 66/2018 Sb. novela vyhl. č. 503/2006 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2018 v částce č. 33)
  • 70/2018 Sb. novela vyhl. č. 252/2004 Sb. (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 35)
  • 71/2018 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019 (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 36)
  • 73/2018 Sb. zrušuje vyhl. č. 486/2008 Sb. (vyšlo dne: 4.5.2018 v částce č. 37)
  • 78/2018 Sb. novela vyhl. č. 231/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.5.2018 v částce č. 39)
  • 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (vyšlo dne: 18.5.2018 v částce č. 40)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

GDPR ve vztahu k podnikové ekologii

Praha: 11. 6. 2018

Seminář je určen pro:

Podnikové ekology, manažery EMS (ISO 14001), poradce a konzultanty systémů environmentálního managementu a integrovaných systémů managementu.

Cíl semináře:

Poskytnout přehled požadavků, které se v podnikové ekologii a systému environmentálního managementu obecně prolínají s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), jehož cílem je zvýšit ochranu osobních dat. Vazba na přílohu A normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 a bezpečnost informací. Příklady aplikace nových požadavků souvisejících s GDPR, příklady, jak implementovat tyto požadavky do podnikové ekologie včetně systémů environmentálního managementu. 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: