dnes je 21.1.2020

Nejnovější

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z OZE a KVETGarance

21.1.2020, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 403/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, byla vydána na základě zmocnění v § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 165/2012 Sb., o…

Přístupné pro: Envi profi

Normy: ekologie a životní prostředí - leden 2020

16.1.2020, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Normy: ekologie a životní prostředí - leden 2020Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ vlednu 2020.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dotaz : Oznamování nebezpečných směsí a UFI kódy

15.1.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodavatel A (=následný uživatel) z jiného členského státu Evropské unie dodává na území České republiky firmě B nebezpečnou směs pro průmyslové použití. Firma B tuto nebezpečnou směs zapracovává do předmětu. Firma B v současné době plní povinnost dle §22, odst. ...

Přístupné pro: Envi profi

Vyhláška o paušálních nákladech a o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozemGarance

14.1.2020, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem…

Přístupné pro: Envi profi

Uhelná komise do září připraví tři cesty útlumu využití uhlí

14.1.2020, Zdroj: ČTK

Takzvaná uhelná komise připraví scénáře rychlé, střední a pomalejší cesty útlumu využití uhlí. V září letošního roku je chce představit a vydat doporučení, kterým se následně bude zabývat vláda. Novinářům to po dnešním zasedání komise řekl ministr průmyslu a…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Seznam zkratek tříd nebezpečnosti a jejich vyjádření v BLGarance

13.1.2020, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokument ke stažení: tridy_nebezpecnosti.xlsx

Přístupné pro: Envi profi

Dostálová: Stavební zákon bude účinný od poloviny roku 2023

10.1.2020, Zdroj: ČTK

Dostálová: Stavební zákon bude účinný od poloviny roku 2023Nový stavební zákon, který má urychlit a zjednodušit povolování staveb, má být účinný od poloviny roku 2023. ČTK to dnes sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Platit by měl již od příštího roku, což je však podle mnohých expertů příliš…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Ohlašovací povinnosti v roce 2020 (ohlašování skutečností za rok 2019)Garance

9.1.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Subjekty, které za rok 2019 mají povinnost ohlašování provozních skutečností na úseku životního prostředí, jsou povinny podat příslušná hlášení v roce 2020, a to prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Přístupné pro: Envi profi

ČIŽP pokutovala firmu AGPI za únik amoniaku a úhyn ryb

9.1.2020, Zdroj: ČTK

ČIŽP pokutovala firmu AGPI za únik amoniaku a úhyn rybČeská inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila firmě Agpi pokutu 200.000 korun za únik amoniaku do Milevského potoka a následný úhyn ryb. Společnost se proti sankci neodvolala, pokuta je pravomocná. Pokuta mohla být až milion korun, firma Agpi projevila…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Co změní nová odpadová legislativa v oblasti teplárenství? Další zajímavé téma konference Dny teplárenství a energetiky 2020

8.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co změní nová odpadová legislativa v oblasti teplárenství? Další zajímavé téma konference Dny teplárenství a energetiky 2020Nově navrhovaná odpadová legislativa jde podle Ministerstva životního prostředí vstříc cirkulární ekonomice. Zatím však končí téměř polovina komunálního odpadu na skládkách a vše nasvědčuje tomu, že se tento stav v dohledné době nezmění.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
více článků
Nejčtenější

§ 3Archiv

24.10.2012, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1 Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů? Pojem odpad je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech , který stanoví, že odpad je každá movitá ...

Přístupné pro: Envi profi

K zákonu č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.Archiv

6.7.2005, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Část čtvrtá, díl osmý zákona: Elektrozařízení a elektroodpad Dotaz č. 1 Do kdy podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení? Povinnost výrobců elektrozařízení, definovaných v § 37g písm. e) zákona ...

Přístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

15.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,…

Přístupné pro: Envi profi

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuArchiv

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…

Přístupné pro: Envi profi

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovnyGarance

8.5.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou využity jednoznačné…

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 1/2020 Sb. novela zák. č. 383/2012 Sb. a č. 458/2000 Sb. (vyšlo dne: 3.1.2020 v částce č. 1)
  • 3/2020 Sb. novela zák. č. 406/2000 Sb. (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 2)
  • 4/2020 Sb. o energetických specialistech (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 2)
  • 5/2020 Sb. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 3)
  • 6/2020 Sb. o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 3)
  • 7/2020 Sb. novela vyhl. č. 227/2008 Sb. (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 3)
  • 9/2020 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 3)
  • 11/2020 Sb. Cenové předpisy 1/2020/CAU, 2/2020/CAU a 3/2020/CAU (vyšlo dne: 14.1.2020 v částce č. 4)
  • 12/2020 Sb. o právu na digitální služby (vyšlo dne: 17.1.2020 v částce č. 5)
  • 15/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020 (vyšlo dne: 17.1.2020 v částce č. 6)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T

5.2.2020, Praha, Ing. Karel Petr, Ph.D.

Seminář bude věnován tolerování lineárních a úhlových rozměrů, tolerování geometrických vlastností (tvar, orientace umístění, házení a používaných symbolů) prvků na výkrese, způsobu zadávání na výkres a vysvětlení přesnosti s ohledem na požadovanou funkci v provozu výrobku (kótování z hlediska funkce, výroby a kontroly).

Metoda 5S - praktické použití

18.2.2020, Praha, Mgr. Jiří Jandečka

Praktický seminář vysvětlí, jak vytvořit prostředí, které zaujme zákazníka již při prvním vstupu do firmy, ale hlavně bude podporovat plynulý výrobní tok a bude pomáhat eliminovat plýtvání v procesech a zlepší vizualizaci na pracovišti.

Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?

19.2.2020, Praha, Mgr. Jiří Jandečka

Všichni jsou omylní. Každý může udělat chybu, která způsobí nespokojenost zákazníka, chybné kusy, nebo více práce, zpoždění nebo zbytečné navýšení nákladů. Tyto chyby mohou způsobit úraz nebo ohrozit zdraví. Poka Yoke je upřímná a cílevědomá snaha minimalizovat rizika chyb z nepozornosti.

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

20.2.2020, Praha, Mgr. Jiří Jandečka

Systém KAIZEN pochází z Japonska a jeho cílem je zlepšovat procesy zejména v oblasti výroby.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

10.3.2020, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Partneři