Nejnovější
Závěry klimatické konference v pěti bodech

Závěry klimatické konference v pěti bodech

17.12.2018, Zdroj: ČTK
Zástupci téměř 200 států se po dvoutýdenním jednání v Polsku shodli na pravidlech uplatňování pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Světová konference o klimatu COP24 měla původně skončit už v pátek, kvůli rozporům byla ale prodloužena do soboty. Jaké klíčové…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Justrite Manufacturing - jít ažk samotným kořenům ochrany lidské práce

Justrite Manufacturing - jít ažk samotným kořenům ochrany lidské práce

14.12.2018, Zdroj: SOLFOREN PLUS, s.r.o.
Americký gigant Justrite Manufacturing voblasti výrobců bezpečnostních řešení přišel se zcela logickou a konkrétní misí, skterou chce nadále dobývat další trhy a zákazníky. Evidentní je tato mise především pro zodpovědné pracovníky zodborů pro bezpečnost a…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Klimatická konference se protáhne do víkendu

Klimatická konference se protáhne do víkendu

14.12.2018, Zdroj: ČTK
Světová konference o klimatu COP24 se chýlí k nervóznímu "finiši" před cílem, kterým má být shoda na pravidlech uplatňovaní pařížské dohody o klimatu. Vzhledem k přetvávajícím rozporům ohledně návrhu dohody coby výsledku téměř dvoutýdenních jednáních se…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Jednání konference o klimatu je

Jednání konference o klimatu je "v kritické fázi"

13.12.2018, Zdroj: ČTK
Jednání světové konference o klimatu COP24 vstoupila do "kritické fáze" a vyžadují ústupky od všech zainteresovaných, pokud mají skončit úspěchem. Agentuře AP to řekl náměstek polského ministra ochrany životního prostředí Michal Kurtyka, který konferenci v…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Ekologové či obce mají výhrady k novele zákona o podpoře OZE

Ekologové či obce mají výhrady k novele zákona o podpoře OZE

12.12.2018, Zdroj: ČTK
Starostové, ekologické organizace a podnikatelé mají připomínky k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie a Národnímu integrovanému plánu. Novela podle nich například nepřináší přímé garance finanční podpory pro komunitní projekty, plán je zase…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Hygienizace kalu sušením

Hygienizace kalu sušením

12.12.2018, Ing. Ondřej Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zhlediska zákona se za hygienizovaný kal považuje kal, který prošel takovou úpravou, že počty indikátorových patogenních organismů byly sníženy na požadovanou hodnotu.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Paušální částky nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozemGarance

11.12.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, který nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 2017, zakotvil…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

(ne)BEZPEČNÝ svět chemie

11.12.2018, Zdroj: VÚBP, v.v.i. (www.vubp.cz)
Mezi časté úrazy dětí patří otravy, popáleniny (vč. chemických) nebo poleptání.Příčinou těchto závažných důsledků jsou právě chemické látky. Chemické látky jsouvšude kolem nás a v každém výrobku, který kupujeme. Jsou užitečné, ale zároveň i nebezpečné. Téma…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Normy: ekologie a životního prostředí - prosinec 2018

Normy: ekologie a životního prostředí - prosinec 2018

11.12.2018, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi
Nové a aktualizované normy, související sochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v prosinci 2018.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Zálohy na poplatky za odpadní vody a odběr podzemních vod od 1. 1. 2019

Zálohy na poplatky za odpadní vody a odběr podzemních vod od 1. 1. 2019

10.12.2018, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)
MŽP vydalo sdělení, ve kterém upozorňuje na změnu ve vybírání záloh na poplatky. Povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody s účinností od 1. ledna 2019 ex lege…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

15.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Zákon o ekologickém zemědělstvíGarance

11.6.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výroba a prodej biopotravin podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Srovnání s evropskými nařízeními. Označování ekologických produktů.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 274/2018 Sb. novela vyhl. č. 416/2004 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 138)
  • 277/2018 Sb. novela vyhl. č. 389/2017 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 139)
  • 278/2018 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX % (vyšlo dne: 7.12.2018 v částce č. 139)
  • 281/2018 Sb. novela vyhl. č. 429/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 141)
  • 283/2018 Sb. novela zák. č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 142)
  • 285/2018 Sb. novela zák. č. 250/2016 Sb. a č. 361/2000 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 143)
  • 286/2018 Sb. novela zák. č. 441/2003 Sb., č. 221/2006 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 143)
  • 287/2018 Sb. novela zák. č. 40/2009 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 143)
  • 288/2018 Sb. novela vyhl. č. 298/2014 Sb. (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 144)
  • 290/2018 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí (vyšlo dne: 13.12.2018 v částce č. 145)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019

Praha: 16.10. 2018

Seminář je určen pro:

podnikové ekology, osoby zodpovědné ve společnostech za oblast nakládání s odpady a obaly, osoby odpovědné za řízení systému environmentálního managementu (ISO 14001), auditory, poradce a konzultanty systémů environmentálního managementu, integrovaných systémů managementu a systémů hodnocení souladu s právními požadavky.

Co Vám seminář přinese

na semináři získáte přehled požadavků, které se týkají oblasti nakládání s odpady a obaly z hlediska praktických zkušeností tak, aby byl jasně srozumitelný a zároveň v souladu s českou i evropskou legislativou. 

Partneři


 

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: