dnes je 17.9.2019
Nejnovější

OiRA - nástroj na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v Evropské unii

13.9.2019, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

OiRA - nástroj na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v Evropské uniiEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) s přispěním svých partnerů spolupracuje na tvorbě jednoduchých nástrojů dostupných v rámci internetové aplikace OiRA (online interaktivní posuzování rizik) - www.oiraproject.eu, pro ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Český překlad referenčního dokumentu BREF NFM

12.9.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Český překlad referenčního dokumentu BREF NFMMinisterstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo odborný překlad anglického originálu " Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries", český překlad " Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro odvětví ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH

12.9.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACHPřehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dětem ze znečištěných oblastí pomohou od prachu ozdravné pobyty. MŽP přispěje 40 miliony

12.9.2019, Zdroj: SFŽP ČR

Dětem ze znečištěných oblastí pomohou od prachu ozdravné pobyty. MŽP přispěje 40 milionyŠkoly, školky a jiné dětské kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou opět ucházet o finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje novou dotační…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Připomínky: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

12.9.2019, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Připomínky: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatřeníNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Normy: ekologie a životní prostředí -září 2019

11.9.2019, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Normy: ekologie a životní prostředí -září 2019Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v září 2019.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Metodický návod MŽP k zařazování odpadů z obalů pod 15 01 10*.

10.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Metodický návod MŽP k zařazování odpadů z obalů pod 15 01 10*.Metodický návod MŽP k zařazování odpadů z obalů znečištěných nebezpečnými látkami nebo obsahujících zbytky nebezpečných látek pod katalogové číslo 15 01 10*.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Zářijová Priorita je o odpadech, osvětlení i deseti milionech stromů

9.9.2019, Zdroj: SFŽP ČR

Zářijová Priorita je o odpadech, osvětlení i deseti milionech stromůKam sodpadem řeší vdnešní době většina měst, obcí i domácností a odpady jsou také hlavním tématem zářijového čísla našeho časopisu. Na třídění a recyklaci půjde aktuálně zOperačního programu Životní prostředí 600 milionů korun. Co bude za ně možné pořídit?…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Připomínky: Novela zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

5.9.2019, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Novela zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadechDůvodem předkládaného návrhu zákona je vytvořit vhodné legislativní prostředí pro řešení dopadů klimatických změn v krajině a zvýšit operativnost řízení o pozemkových úpravách. Cílem navrhované právní úpravy je napomoci efektivně řešit extrémní situace v…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Pokuty za přestupky u emisních povolenek se asi zvýší

4.9.2019, Zdroj: ČTK

Pokuty za přestupky u emisních povolenek se asi zvýšíHorní hranice pokut firmám za přestupky týkající se vykazování emisí a nákupu emisních povolenek se asi až zdesetinásobí, nynější limit činí dva miliony korun. Předpokládá to vládní novela o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
více článků
Nejčtenější

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuArchiv

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…

Přístupné pro: Envi profi

Nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných haváriíGarance

12.1.2016, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabytí účinnosti nařízení (ES) CLP si vyžádalo odpovídající změny v souvisejících národních zákonech, které se dotýkají zejména klasifikace nebezpečných vlastností chemických látek a směsí.

Přístupné pro: Envi profi

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Envi profi

Novela zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdravíGarance

4.3.2016, MUDr. Marie Adámková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvody k novele zákona Důvodem novelizace zákona č.  258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 267/2015 Sb. , byla potřeba harmonizovat tuto oblast s  ...

Přístupné pro: Envi profi

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 209/2019 Sb. novela zák. č. 91/1996 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 210/2019 Sb. novela zák. č. 72/2000 Sb. a č. 435/2004 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
  • 211/2019 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 88)
  • 216/2019 Sb. novela vyhl. č. 415/2012 Sb. (vyšlo dne: 30.8.2019 v částce č. 91)
  • 219/2019 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vyšlo dne: 30.8.2019 v částce č. 93)
  • 220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu (vyšlo dne: 30.8.2019 v částce č. 94)
  • 222/2019 Sb. novela nař. vl. č. 86/2011 Sb. (vyšlo dne: 30.8.2019 v částce č. 95)
  • 228/2019 Sb. novela zák. č. 329/2011 Sb. a č. 582/1991 Sb. (vyšlo dne: 5.9.2019 v částce č. 98)
  • 230/2019 Sb. novela zák. č. 182/2006 Sb. (vyšlo dne: 5.9.2019 v částce č. 98)
  • 233/2019 Sb. o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu (vyšlo dne: 12.9.2019 v částce č. 100)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Oznamování nebezpečných chemických směsí po 1.1.2020

Praha: 18.9. 2019

Příloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017) implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP”). Tyto informace se předkládají stanoveným orgánům v členských státech a jsou použity při reakci na nouzovou situaci ohrožující zdraví (prostřednictvím toxikologických středisek). Oznamování se týká pouze směsí s rizikem pro zdraví člověka a fyzikálními riziky.

Podrobné informace, včetně návrhu postupu jak zavést systém pro oznamování směsí ve vaší společnosti, se dozvíte na tomto semináři.

Partneři