Konference

Videa z minulého ročníku:

Odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží?

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. (SUEZ)

 

Rádce podnikového ekologa

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Last Minute Semináře

 

Informace od partnerů 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější

Povinnost mít na pracovišti antidotumGarance

20.10.2017, MUDr. Anna Šplíchalová Ph.D., Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Má zaměstnavatel povinnost mít antidotum na pracovišti, na kterém se nakládá s kyanidem draselným. Jakým předpisem nebo zákonem je toto upraveno? Odpověď na vaši otázku vychází z obecných právních předpisů. Ve spolupráci s ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dotaz: Ukládání asfaltu na skládku

19.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak naložit se skutečností, že se asfalt, vytěžený při opravě komunikace, naváží na skládku zemního odpadu? Majitel dlouho bojoval s tímto nešvarem, že mu tam vyváží věci, co tam nepatří. Pozemek je totiž jeho. Ale pán zemřel a pozůstalí mají jiné starosti. ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Nejčastější chyby v žádostech o výměnu kotle

Nejčastější chyby v žádostech o výměnu kotle

19.10.2017, Zdroj: ČTK
Žadatelé o dotace o výměnu starého kotle za nové ekologičtější vytápění se mohou vlastními chybami připravit o vyplacení peněz, zaznělo dnes na panelové diskusi Českého plynárenského svazu. Nejčastější jsou chybějící povinné doklady u podaných žádostí,…
více

Dotaz: Kontinuální měření emisí po novele zákona o ochraně ovzdušíGarance

19.10.2017, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobrý den, v novele zákona o ovzduší 369/2016, příloha č. 2 k zákonu je v §6 odst. 5 doplněna poslední věta tak, že zní \"(5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a provozní parametry uvedené v příloze č. 4 k ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dotaz: Sdílení sběrné nádoby na odpad více původciGarance

18.10.2017, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné, aby dvě podnikající právnické osoby v jednom areálu měli společnou nádobu na shromažďování odpadu - např. plastu, když každá z těchto podnikajících společností bude mít uzavřenou svou smlouvu se společností zajišťující odvoz a ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Navzdory pařížské dohodě jdou do fosilních paliv miliardy

Navzdory pařížské dohodě jdou do fosilních paliv miliardy

17.10.2017, Zdroj: ČTK
Minimálně pět miliard dolarů (109 miliard Kč) věnovalo na projekty rozvoje fosilních paliv šest největších nadnárodních rozvojových bank v roce 2016, rok po historickém podpisu pařížské dohody o ochraně klimatu. Uvedla to výzkumná organizace Oil Change…
více

Dotaz: Likvidace eternituGarance

16.10.2017, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Potřebujeme odvézt starý eternit na skládku, cca 5 tun. Jaké platí podmínky pro likvidaci? Eternit je cementová deska s příměsí azbestových vláken (8-12 %), která se používala v ČR od 30. let minulého století. Pro svou odolnost vůči ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Země EU se shodly, jak snižovat emise v sektorech bez povolenek

Země EU se shodly, jak snižovat emise v sektorech bez povolenek

14.10.2017, Zdroj: ČTK
Členské země Evropské unie se shodly na tom, jak si mezi sebou rozdělí snižování emisí skleníkových plynů v oblastech, které nejsou kryty systémem obchodování s emisními povolenkami (ETS). Na okraj dnešního jednání ministrů životního prostředí EU to oznámilo…
více

Dotaz: Únik chlornanu sodného při úpravách vodyGarance

12.10.2017, Mgr. Jan Pánek, Zdroj: www.enviprofi.cz
Ve firmě máme vlastní úpravnu na dodávku pitné vody a TUV do sociálních zařízení. Pro úpravu surové podzemní vody na pitnou a povrchové vody na užitkovou používáme dávkování chlornanu sodného. Nevíme si rady s tím, že chlor nám v průběhu cesty ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Největšími znečišťovateli jsou chemička Spolana a elektrárny

Největšími znečišťovateli jsou chemička Spolana a elektrárny

11.10.2017, Zdroj: ČTK
Životní prostředí v roce 2016 nejvíce znečišťovaly neratovická chemička Spolana a severočeské tepelné elektrárny. Spolana vypouští nejvíce rakovinotvorných látek třetí rok po sobě, a to přesto, že jejich emise výrazně snížila. Naopak největší zhoršení…
více
Nejčtenější

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovnyGarance

8.5.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou využity jednoznačné…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Novela vyhlášky č. 381/2001 Sb., o Katalogu odpadůGarance

15.3.2016, Mgr. Kristýna Hýblová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, která vstoupí v platnost tento měsíc a účinnosti nabyde 1. dubna, nahrazuje stávající vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

K zákonu č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.Archiv

6.7.2005, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Část čtvrtá, díl osmý zákona: Elektrozařízení a elektroodpad
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

§ 3Archiv

24.10.2012, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů?
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 330/2017 Sb. novela vyhl. č. 401/2010 Sb. (vyšlo dne: 11.10.2017 v částce č. 112)
  • 333/2017 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 % (vyšlo dne: 12.10.2017 v částce č. 114)
  • 335/2017 Sb. mění vyhl. č. 275/1998 Sb. (vyšlo dne: 16.10.2017 v částce č. 115)
  • 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 340/2017 Sb. mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 342/2017 Sb. mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 343/2017 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 (vyšlo dne: 19.10.2017 v částce č. 117)
  • 346/2017 Sb. o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení (vyšlo dne: 20.10.2017 v částce č. 119)
  • 347/2017 Sb. Sdělení ERÚ o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 20.10.2017 v částce č. 119)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

30.11.2016 (středa)

Konference se věnuje odpadům, jejich materiálovým tokům a vlivu na životní prostředí z pohledu podniků. Přiblíží Vám novou legislativu, představí aktuální problémy podniků z pohledu zástupce České inspekce životního prostředí, ale také navrhne konkrétní programy oběhového hospodářství ve firmě. Na konferenci vystoupí Ing. Manhart (MŽP), Ing. Kůs a Ing. Jarolím (ČIŽP), Ing. Šulc (SPDS), Ing. Horsák (Sita) a Ing. Havelka (ČAOH)

Akční First Minute sleva do konce července ve výši 15 %!


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: