dnes je 12.12.2019
Nejnovější

Normy: ekologie a životní prostředí - prosinec 2019

11.12.2019, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Normy: ekologie a životní prostředí - prosinec 2019Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v prosinci 2019.

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Hlavní body takzvané evropské zelené dohody, kterou navrhuje EK

11.12.2019, Zdroj: ČTK

Hlavní body takzvané evropské zelené dohody (European Green Deal), tedy plánu nové Evropské komise (EK), jak do roku 2050 udělat z Evropy "první klimaticky neutrální kontinent". O plánu, který má dnes v Evropském parlamentu představit předsedkyně EK Ursula von…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Dotaz: záložní spalovací dieselagregát

10.12.2019, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme povinnost dle zákona č. 201/2012 Sb. změřit při prvním uvedení do provozu záložní dieselagregát, který splňuje podmínku vyhl. č. 415/2012 Sb. § 6 odst. 8 (provoz do 300 hod/rok)? V povolení provozu máme dvě podmínky a to odkazy na vyhlášku č. 415/2012 Sb.: ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Zákon by měl přimět firmy, aby jejich elektro výrobky šly opravit

9.12.2019, Zdroj: ČTK

Zákon by měl přimět firmy, aby jejich elektro výrobky šly opravitNižší poplatky odváděné za zpětný odběr elektroodpadu a recyklaci by mohly mít ty firmy, jejichž výrobky se dají snadno opravit, vydrží déle, je možné je recyklovat a neobsahují nebezpečné látky. Příspěvek na recyklaci zastaralých či nepoužívaných…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Výrobci: Zavedení vlastního zálohování PET obalů v praxi nejde

9.12.2019, Zdroj: ČTK

Výrobci: Zavedení vlastního zálohování PET obalů v praxi nejdeZavedení vlastního systému zálohování PET lahví nebo plechovek je podle některých výrobců v praxi nemožné. Přestože novela zákona o obalech nebrání tomu, aby si výrobce nebo dovozce obalů tento systém zřídil dobrovolně, je taková možnost komplikovaná a nedává…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Vláda schválila novou odpadovou legislativu

9.12.2019, Zdroj: ČTK, Ministerstvo životního prostředí ČR

Vláda schválila novou odpadovou legislativuČtyři odpadové zákony, které regulují mimo jiné nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností, vláda dnes schválila. Informaci ČTK potvrdil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Kabinet se k legislativě vrátil téměř měsíc…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

MŽP a TA ČR startují 2. veřejnou soutěž v programu Prostředí pro život

5.12.2019, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

MŽP a TA ČR startují 2. veřejnou soutěž v programu Prostředí pro životMinisterstvo životního prostředí spolu s Technologickou agenturou České republiky včera odstartovaly druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - programu Prostředí pro život,…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látky

5.12.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 2 látkyECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace aoznačování (CLH) vtermínu do 24. ledna 2020 Probíhá další veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky: ...

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Připomínky: Novela vyhlášky o energetické náročnosti budov

5.12.2019, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Připomínky: Novela vyhlášky o energetické náročnosti budovVrámci tzv. zimního balíčku zroku 2016 došlo krevizi směrnice 2010/31/EU oenergetické náročnosti budov. Tato revize přinesla určité změny, co se týče výpočtu energetické náročnosti budovy, které je potřeba transponovat do národní legislativy. Vzhledem ktomu,…

Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - listopad 2019

4.12.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - listopad 2019Udělení povolení pro kategorii biocidních přípravků BPF_lodine_VET; příprava oznámení toxikologických center; komunikace o SVHC látkách ve výrobcích.

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejčtenější

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuArchiv

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…

Přístupné pro: Envi profi

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...

Přístupné pro: Envi profi

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Envi profi

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovnyGarance

8.5.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou využity jednoznačné…

Přístupné pro: Envi profi

Zákon o ekologickém zemědělstvíGarance

11.6.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba a prodej biopotravin podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Srovnání s evropskými nařízeními. Označování ekologických produktů.

Přístupné pro: Envi profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 303/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 128)
  • 305/2019 Sb. novela vyhl. č. 437/2016 Sb. (vyšlo dne: 20.11.2019 v částce č. 129)
  • 308/2019 Sb. novela vyhl. č. 428/2010 Sb. (vyšlo dne: 26.11.2019 v částce č. 131)
  • 310/2019 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 (vyšlo dne: 26.11.2019 v částce č. 132)
  • 312/2019 Sb. novela zák. č. 183/2006 Sb. a č. 254/2001 Sb. (vyšlo dne: 28.11.2019 v částce č. 133)
  • 315/2019 Sb. novela zák. č. 283/1993 Sb., č. 141/1961 Sb., č. 40/2009 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 28.11.2019 v částce č. 133)
  • 318/2019 Sb. novela vyhl. č. 298/2014 Sb. (vyšlo dne: 28.11.2019 v částce č. 134)
  • 319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie (vyšlo dne: 4.12.2019 v částce č. 135)
  • 321/2019 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů nařízení o úpravě náhrady (vyšlo dne: 6.12.2019 v částce č. 137)
  • 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb (vyšlo dne: 10.12.2019 v částce č. 139)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Dohoda ADR v roce 2019

14.1.2020, Praha, Ing. Pavel Konečný

1. 7. 2019 vstupuje v platnost nová aktualizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici platné od 1. 7. 2019, a to i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava)

Metoda 5S - praktické použití

18.2.2020, Praha, Mgr. Jiří Jandečka

Praktický seminář vysvětlí, jak vytvořit prostředí, které zaujme zákazníka již při prvním vstupu do firmy, ale hlavně bude podporovat plynulý výrobní tok a bude pomáhat eliminovat plýtvání v procesech a zlepší vizualizaci na pracovišti.

Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?

19.2.2020, Praha, Mgr. Jiří Jandečka

Všichni jsou omylní. Každý může udělat chybu, která způsobí nespokojenost zákazníka, chybné kusy, nebo více práce, zpoždění nebo zbytečné navýšení nákladů. Tyto chyby mohou způsobit úraz nebo ohrozit zdraví. Poka Yoke je upřímná a cílevědomá snaha minimalizovat rizika chyb z nepozornosti.

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

20.2.2020, Praha, Mgr. Jiří Jandečka

Systém KAIZEN pochází z Japonska a jeho cílem je zlepšovat procesy zejména v oblasti výroby.

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

10.3.2020, Praha, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Partneři