Konference

 

Rádce podnikového ekologa
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

Informace od partnerů

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější
Další ohlašovací termín v oblasti ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům se blíží

Další ohlašovací termín v oblasti ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům se blíží

22.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
CENIA upozorňuje ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje za agendu ovzduší, IRZ a roční zprávy k odpadům na blížící se zákonný termín 31. 3. 2018 (podání až do 3. 4. 2018) pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost
více
Piráti: Boj se smogem přímo v obcích a omezení pro uhelné elektrárny

Piráti: Boj se smogem přímo v obcích a omezení pro uhelné elektrárny

22.2.2018, Zdroj: ČTK
Účinnější boj proti smogu přímo v obcích a také omezení pro elektrárny spalující uhlí chce prosadit předsedkyně poslaneckého výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti). Chystané pozměňovací návrhy nemají zatím konkrétní podobu, Poslanecká sněmovna se…
více
Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽP

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽPGarance

22.2.2018, Ing. Lukáš Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer
Převážnou většinu z celkové produkce všech odpadů tvoří stavební a demoliční odpady (cca 65%). Z jednotlivých ustanovení zákona o odpadech vyplývají čtyři režimy nakládání se zeminou. A to, buď že se na zeminu zákon o odpadech nevztahuje, nebo nenaplní vůbec…
více

Dotaz: Zákon o prevenci závažných haváriíGarance

21.2.2018, RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
U všech zákazníků požadujeme seznam veškerých používaných či skladovaných CHLS a podle maximálního skladovaného množství se posuzuje zařazování objektu do skupiny A či B, v případě nezařazení se zpracuje protokol o ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Novela vyhlášky o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Novela vyhlášky o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

20.2.2018, Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 17/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
více
Konference EU: Circular Economy Stakeholder (20. - 21. 2. 2018) živě

Konference EU: Circular Economy Stakeholder (20. - 21. 2. 2018) živě

20.2.2018, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie (http://europa.eu/index_cs.htm)
Dva roky po přijetí balíčku oběhového hospodářství v prosinci 2015 byla provedena více než polovina iniciativ zahrnutých do akčního plánu. Evropská komise a Evropský hospodářský a sociální výbor pořádají 20. a 21. února konferenci Circular Economy Stakeholder. ...
více

Dotaz: Expoziční scénáře pro směsiGarance

19.2.2018, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobrý den, jsem následný uživatel. Obeslala jsem své dodavatele látek s žádostí o expoziční scénáře. Chtěla jsem se zeptat, zda se vztahuje povinnost expozičních scénářů také na směsi, popřípadě od kdy? Nebo stačí tzv. rozšířený bezpečnostní ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Průmysl investuje miliardy do ekologizace

Průmysl investuje miliardy do ekologizace

16.2.2018, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)
Na snižování škodlivých emisí se musí podílet všichni znečišťovatelé. Průmysl díky investicím do ekologizace snížil od roku 2000 do roku 2016 emise oxidu siřičitého a oxidů dusíků o polovinu. Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá, aby diskuse o ochraně ovzduší byla…
více

Přehled nařízení EU: Potraviny pro zvláštní výživu, novel foods a GMOGarance

8.2.2018, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Revize referenční zprávy Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení

Revize referenční zprávy Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení

7.2.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh revidovaného znění referenční zprávy Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení byl předložen členům Fóra dle čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED angl. Industrial Emissions Directive)…
více
Nejčtenější

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Hlášení o odpadech za původce odpadu za rok 2017 prostřednictvím ISPOP (hlášení za provozovnu)Garance

3.2.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podrobný návod včetně všech náležitostí a povinností, které musí uvést původce dopadu, který za rok 2017 vyprodukoval více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 t odpadu ostatního.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Zákon o ekologickém zemědělstvíGarance

11.6.2013, Ing. Bedřich Škopek, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výroba a prodej biopotravin podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Srovnání s evropskými nařízeními. Označování ekologických produktů.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 12/2018 Sb. novela vyhl. č. 323/2002 Sb. (vyšlo dne: 24.1.2018 v částce č. 8)
  • 13/2018 Sb. novela vyhl. č. 500/2006 Sb. (vyšlo dne: 29.1.2018 v částce č. 9)
  • 17/2018 Sb. novela vyhl. č. 206/2012 Sb. (vyšlo dne: 7.2.2018 v částce č. 12)
  • 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel (vyšlo dne: 7.2.2018 v částce č. 12)
  • 19/2018 Sb. novela vyhl. č. 342/2012 Sb. (vyšlo dne: 7.2.2018 v částce č. 12)
  • 21/2018 Sb. novela nař. vl. č. 194/2001 Sb. (vyšlo dne: 9.2.2018 v částce č. 13)
  • 27/2018 Sb. novela nař. vl. č. 262/2012 Sb. (vyšlo dne: 21.2.2018 v částce č. 15)
  • 30/2018 Sb. novela nař. vl. č. 463/2013 Sb. (vyšlo dne: 21.2.2018 v částce č. 16)
  • 32/2018 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2021, 0,75 % (vyšlo dne: 22.2.2018 v částce č. 17)
  • 33/2018 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75 % (vyšlo dne: 22.2.2018 v částce č. 17)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a elektronické ohlašování do ISPOP

Praha: 8. 3. 2018

Velká změna v ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2. 5. 2018.
Seminář určený pro odesílatele nebezpečného odpadu, na které se vztahuje povinnost podle § 40, odst. 8, zákona o odpadech.

Účastníci se seznámí s novým systémem elektronické přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a naučí se postupy při vyplňování ohlašovacích listů a při elektronickém ohlašování přepravy NO do ISPOP. 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: