dnes je 30.11.2021

Nejnovější

VI. ročník konference PPE aneb bioodpad ve firmách ano či ne?

26.11.2021, Zdroj: ENVIprofi

VI. ročník konference PPE aneb bioodpad ve firmách ano či ne?V úterý 23. listopadu 2021 se uskutečnil již 6. ročník konference Povinnosti vpodnikové ekologii. Navzdory zhoršující se epidemické situaci a povinnému očkování pro účastníky vsále nakonec proběhla i prezenčně, ale obrovský zájem byl především o on-line stream…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Přehled nařízení EU: Potraviny pro zvláštní výživu, novel foods a GMOGarance

25.11.2021, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Konference PPE (23.11.2021) - dotazy a odpovědi z oblasti „ODPADY"Garance

25.11.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Nakládání s odpady“.

Dotaz: Průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry

24.11.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Co rozumět pod spojením „průmyslové“ využívání tepelné energie zemské kůry ve smyslu § 34 odst. 1 písm. c) horního zákona? Mgr. Veronika Vytejčková I když horní zákon blíže nespecifikuje pojem „průmyslové“ využívání tepelné energie zemské kůry, v dosavadní praxi orgánů státní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Elektrárny ve Chvaleticích a Opatovicích stále nemají emisní výjimku

22.11.2021, Zdroj: ČTK

Elektrárny ve Chvaleticích a Opatovicích stále nemají emisní výjimkuAni více než tři měsíce poté, co začaly platit nové přísnější emisní limity, nemají elektrárny ve Chvaleticích a Opatovicích platnou výjimku z této normy pro oxidy dusíku a rtuť. Krajské úřady v Olomouci a Jihlavě je sice vydaly, odvolaly se však proti nim…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - říjen 2021

22.11.2021, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - říjen 2021REACH – ukončení hodnocení fenolu; CLP – kritéria ekoznačky EU pro kosmetické přípravky; změny příloh, které se týkají klasifikace látek používaných vkosmetických přípravcích; biocidy – nařízení o schválení látky karbendazim jako účinné látky, odložení skončení…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Konference Podniková energetika 2022 již za tři týdny

18.11.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konference Podniková energetika 2022 již za tři týdnyJsou energetické úspory ve vašem podniku na Vás? Vzhlížíte k decentralizované energetice? Nebo Vás jen zajímá, co je v oboru nového? Pokud ano, pojďme o tom diskutovat na prosincové on-line konferenci Podniková energetika 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

EU plánuje omezit dovoz produktů přispívajících k odlesňování

18.11.2021, Zdroj: ČTK

EU plánuje omezit dovoz produktů přispívajících k odlesňováníEvropská unie by v příštích letech mohla omezit dovoz produktů, jejichž výroba je spojena s odlesňováním planety. Evropská komise dnes v rámci plánu klimaticky šetrné politikynavrhlapřijetí normy, která zavazuje dovozce některých komodit ke zodpovědnému…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Kontrolní systém podle havarijní vyhlášky a jeho funkce

18.11.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní systém podle havarijní vyhlášky a jeho funkceJe-li příslušným správním orgánem shledáno, že kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek neplní ani jednu z alternativně předpokládaných funkcí, dopouští se uživatel závadných látek porušení § 3 odst. 2 havarijní vyhlášky „jako celku“, neboť…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Návrh vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhuGarance

16.11.2021, Energetický regulační úřad, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 165/2012 Sb.”), zmocnil Energetický regulační úřad již od roku 2012 stanovit způsob registrace provozní podpory. Energetický regulační úřad toto zmocnění…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny v požadavcích na bezpečnostní listy od 1. 1. 2021Archiv

25.8.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V červnu letošního roku bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II k nařízení REACH, ve které je stanoven formát a obsah bezpečnostního listu. Nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2021. Od tohoto data musí všechny…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)Garance

5.8.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ustanovením, které zmírňuje povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, je pododdíl 1.1.3.6 Dohody ADR. Zde jsou stanovena podlimitní množství nebezpečných látek v kusech, která smějí být přepravována jednou dopravní jednotkou, aniž se použijí některá…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Konference PPE (23.11.2021) - dotazy a odpovědi z oblasti „ODPADY"Garance

25.11.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Nakládání s odpady“.

KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍGarance

13.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastěji vnímáme konflikt jako destabilizující prvek nějakého systému. Přináší změnu. S tou jste se již naučili zacházet v sedmé lekci, proto je dneska již pomocníkem ve vaší manažerské práci.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 403/2021 Sb. novela vyhl. č. 419/2001 Sb. (vyšlo dne: 12.11.2021 v částce č. 181)
  • 405/2021 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. (vyšlo dne: 19.11.2021 v částce č. 183)
  • 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 186)
  • 413/2021 Sb. novela zák. č. 100/2001 Sb. (vyšlo dne: 19.11.2021 v částce č. 187)
  • 415/2021 Sb. novela zák. č. 133/1985 Sb. a č. 239/2000 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 188)
  • 417/2021 Sb. novela zák. č. 250/2016 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 188)
  • 420/2021 Sb. novela nař. vl. č. 341/2017 Sb., č. 304/2014 Sb. a č. 347/2021 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 189)
  • 424/2021 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 190)
  • 426/2021 Sb. novela zák. č. 266/1994 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2021 v částce č. 191)
  • 430/2021 Sb. novela vyhl. č. 383/2009 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2021 v částce č. 192)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Výroba potravin 2022

1.12.2021, On-line, Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., Ing. David Zima, Ing. Simona Mrkvicová, Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Ing. Anna Malenová, Ing. Jan Maryška, Ing. Libor Dupal, doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, Ing. Jindřich Pokora, Ing. Soňa Klepek Jonášová, doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, Ing. Petr Ježek, Ing. Petr Baudyš

Navazujeme na předchozí dva úspěšné ročníky a zveme vás na odbornou konferenci Výroba potravin 2022. Zapojte se do diskuze o potravinářské legislativě, mediálním obrazu potravinářských produktů a udržitelnosti řetězce průmyslové výroby potravin.

Podniková energetika 2022

9.12.2021, On-line, Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA, Ing. Karel Srdečný, Ing. Tomáš Chadim, Ing. Vladan Švaňa, Ing. Jakub Černoch, Anna Francová, Dr. Ing. Čestmír Hrdinka, Jan Novák

Jsou energetické úspory ve vašem podniku na Vás? Vzhlížíte k decentralizované energetice? Nebo Vás jen zajímá, co je v oboru nového? Pokud ano, pojďme o tom diskutovat na prosincové on-line konferenci Podniková energetika 2022.

Postavení samosprávy v územním plánování

9.12.2021, On-line, Mgr. Martina Pavelková

V procesech pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování má samospráva specifické postavení a poměrně širokou působnost. Seznamte se s kompetencemi samosprávy v jednotlivých procesech a s tím souvisejícími možnostmi, jak do těchto procesů vstupovat. Zaměříte se zejména na procesy pořizování územních plánů a územních studií, a to podle stávající i nové právní úpravy zákonem č. 283/2021 Sb.

Logistika a řízení dodavatelského řetězce (SCM) v moderní firmě

14.12.2021, Praha, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

„Logistika je umění a věda, jak zabezpečit správně věci ve správný čas na správném místě za minimální cenu“ – ve firmě, v dodavatelském řetězci, ve veřejném sektoru.

Nový stavební zákon a povolování staveb

17.12.2021, On-line, Mgr. Alžběta Nemeškalová Rosinová, Ph.D.

Na webináři se dozvíte přehled změn v povolování staveb, které s sebou přinese nový stavební zákon. Školení je vhodné jak pro podnikatele ve stavebnictví, tak pro zástupce samospráv, pracovníky úřadů i právníky se zájmem o tuto problematiku. Součástí školení je také prostor pro Vaše dotazy.

Publikace

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021

Aktuální znění vyhlášky účinné od 7. 8. 2021

cena: 690 Kč 

Obchodování s odpady podle nového zákona o odpadech

Možnosti a nové povinnosti nejen pro původce odpadů

Cena: 1 290 Kč

 

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Aktuální znění zákona účinné od 1. 1. 2021

Cena: 390 Kč 

Příručka následného uživatele chemických látek a směsí

Povinnosti + tipy pro snadnou orientaci na stránkách agentury ECHA

Cena: 1590 Kč 

Doporučujeme

Kalendář akcí

On-line semináře

pro předplatitele ENVIprofi PLUS zdarma:

26.11.2021
13:30 - 15:30

Testování ve firmách

13.1.2022
10:00 - 11:00

Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb

Další on-line akce

1.12.2021

konference Výroba potravin 2022 

9.12.2021

konference Podniková energetika 2022

Informace od partnerů

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...