PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější

Dotaz: Odpovědnost vlastníka oddílné kanalizace k odvádění srážkových vod za vnos závadných látek třetí osobou

20.2.2017, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je vlastník oddílné kanalizace k odvádění srážkových vod odpovědný za to, že třetí osoba vypustí do této kanalizace závadné látky? Úvodem pro úplnost uvádíme, že oddílná kanalizace k odvádění srážkových vod není kanalizací pro ...
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Výsledky přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti ŽP

17.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komise zveřejnila pracovní dokument (SWD(2017) 37 final), v němž jsou uvedeny výsledky cyklického dvouletého přezkumu provádění právních předpisů EU ve vybraných tematických oblastech životního prostředí (např. půda, voda, ovzduší, hluk, odpady).
celý článek

Smog: Firmám během regulace vznikají velké finanční ztráty

16.2.2017, Zdroj: Třetí ruka (http://www.tretiruka.cz/)
Smogová regulace se vztahuje pouze na průmysl, což mnohé podniky vnímají neférově, neboť v průběhu celého roku musí dodržovat řadu přísných ekologických limitů. Investují přitom do opatření obrovské finanční prostředky, což snížilo prašnost na historická minima - takže už na smogu nemají hlavní podíl.
celý článek
Nové legislativní návrhy Evropského výboru regionů na změny směrnice o odpadech

Nové legislativní návrhy Evropského výboru regionů na změny směrnice o odpadech

15.2.2017, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie
V lednu 2017 bylo zveřejněno stanovisko kompromisních pozměňovacích návrhů k úpravě směrnice 2008/98/EC o odpadech a stanovisko o potravinovém odpadu.
celý článek

MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem či smogem

14.2.2017, Zdroj: MŽP (http://www.mzp.cz/)
Začíná příjem žádostí v Národním programu Životní prostředí na tzv. ekoinovace. Chytré nápady - projektové náměty, které pomohou například lépe čelit suchu, povodním, smogu či neefektivnímu využívání odpadů, bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat do konce června letošního roku. O dotace se mohou hlásit obce, kraje, ale také vysoké školy či veřejné výzkumné instituce ad. Připraveno je pro ně celkem 100 milionů korun.
celý článek
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny míří do Sněmovny, ředitelé NP kritizují Senát

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny míří do Sněmovny, ředitelé NP kritizují Senát

14.2.2017, Zdroj: ČTK
Ředitelé národních parků ve společném dopise vyzývají poslance, aby setrvali u původní verze zákona, kterou velkou většinou hlasů sami schválili loni na začátku prosince. Senátní verze nových pravidel pro všechny čtyři národní parky narušuje samotnou podstatu pojmu národní park a právní situaci v ochraně národních parků by vrátila o 30 let zpátky.
celý článek

Vláda rozhodne, jestli se rozloha CHKO Poodří zvětší

13.2.2017, Zdroj: ČTK
Rozloha Chráněné krajinné oblasti Poodří by od března měla vzrůst o 1,43 procenta na 81,58 kilometru čtverečních. Navrhuje to ministerstvo životního prostředí v nařízení vlády, kterým se bude kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) zabývat ve středu. Do CHKO se nově zařadí přes 297 hektarů půdy, což bude znamenat nárůst o 3,7 procenta, naopak se z něj vyjme 181,8 hektaru.
celý článek
EU: Změna přílohy XVII nařízení REACH, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether (dekaBDE)

EU: Změna přílohy XVII nařízení REACH, pokud jde o bis(pentabromfenyl)ether (dekaBDE)

11.2.2017, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie
Změna se týká látky bis(pentabromfenyl)ether, jejíž výroba, používání nebo uvádění na trh jako látky samotné nebo jako složky jiných látek, obsažené ve směsích nebo v předmětech, představuje nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.
celý článek
Hlášení o odpadech za původce odpadu za rok 2016 prostřednictvím ISPOP (hlášení za provozovnu)

Hlášení o odpadech za původce odpadu za rok 2016 prostřednictvím ISPOP (hlášení za provozovnu)Garance

9.2.2017, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podrobný návod včetně všech náležitostí a povinností, které musí uvést původce dopadu, který za rok 2016 vyprodukoval více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 t odpadu ostatního.
celý článek
MZe zveřejnilo seznam organizací, kterým mohou obchody darovat vyřazené potraviny

MZe zveřejnilo seznam organizací, kterým mohou obchody darovat vyřazené potraviny

8.2.2017, Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Obchodníci, kteří chtějí vyřazené, avšak bezpečné potraviny darovat na charitativní účely, mají nově k dispozici seznam oprávněných příjemců těchto potravin. Na seznamu je nyní 56 neziskových organizací z celé republiky, další se mohou přihlásit.
celý článek
Nejčtenější

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovnyGarance

8.5.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela vyhlášky č.  383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Souhrn nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008Garance

16.11.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující tabulky jsou souhrnem nebezpečností podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Jsou sestaveny tak, aby všechny obecné informace potřebné k uvádění klasifikací a značení do bezpečnostního listu byly pohromadě, zahrnují i informace do ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základní informace Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

K zákonu č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.Archiv

6.7.2005, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Část čtvrtá, díl osmý zákona: Elektrozařízení a elektroodpad Dotaz č. 1 Do kdy podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení? Povinnost výrobců elektrozařízení, definovaných v § 37g písm. e) zákona ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Změny v obsahu identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

14.4.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Změny v obsahu ILNO jsou platné od 21. 3. 2016, s povinným užíváním od 1. 6. 2016. V souvislosti s novelou zákona č.  185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění (novela č.  223/2015 Sb. ), došlo ke změně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 26/2017 Sb. novela zák. č. 321/2004 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 6.2.2017 v částce č. 8)
  • 29/2017 Sb. o báňsko-technické evidenci (vyšlo dne: 9.2.2017 v částce č. 10)
  • 31/2017 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2027, 0,25 % (vyšlo dne: 9.2.2017 v částce č. 10)
  • 32/2017 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2020, 0,00 % (vyšlo dne: 9.2.2017 v částce č. 10)
  • 33/2017 Sb. novela zák. č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 14.2.2017 v částce č. 11)
  • 37/2017 Sb. o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření (vyšlo dne: 14.2.2017 v částce č. 12)
  • 38/2017 Sb. o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími (vyšlo dne: 14.2.2017 v částce č. 12)
  • 40/2017 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 15.2.2017 v částce č. 13)
  • 41/2017 Sb. o údajích centrálního registru administrativních budov (vyšlo dne: 17.2.2017 v částce č. 14)
  • 45/2017 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2022, 0,00 % (vyšlo dne: 20.2.2017 v částce č. 15)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

30.11.2016 (středa)

Konference se věnuje odpadům, jejich materiálovým tokům a vlivu na životní prostředí z pohledu podniků. Přiblíží Vám novou legislativu, představí aktuální problémy podniků z pohledu zástupce České inspekce životního prostředí, ale také navrhne konkrétní programy oběhového hospodářství ve firmě. Na konferenci vystoupí Ing. Manhart (MŽP), Ing. Kůs a Ing. Jarolím (ČIŽP), Ing. Šulc (SPDS), Ing. Horsák (Sita) a Ing. Havelka (ČAOH)

Akční First Minute sleva do konce července ve výši 15 %!


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: