Doporučujeme

Program III. ročníku konference PPE zveřejněn!                                                                                 

 

Rádce podnikového ekologa

 

 

Informace od partnerů

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Nejnovější
Senát dnes projedná směrnici proti plastům, vláda ji podpořila

Senát dnes projedná směrnici proti plastům, vláda ji podpořila

15.8.2018, Zdroj: ČTK, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Senátoři dnes projednají návrh evropské směrnice zaměřené proti jednorázovým plastům. Evropská komise návrh představila v květnu, přijatý ho chce mít do května příštího roku. České ministerstvo životního prostředí (MŽP) omezení plastů podporuje, chystanou…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Změna poplatků za podání žádosti o povolení látek podle nařízení REACH od 15. 7. 2018

Změna poplatků za podání žádosti o povolení látek podle nařízení REACH od 15. 7. 2018

14.8.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dne 25. 6. 2018 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 160 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách ECHA.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Veřejná konzultace EK k akčnímu plánu EU pro oběhové hospodářství

Veřejná konzultace EK k akčnímu plánu EU pro oběhové hospodářství

13.8.2018, Daniela Kubíčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Evropská komice vyhlásila veřejnou konzultaci k problematice bezpečného zpracování odpadů a recyklovaných materiálů k dalšímu použití. Konzultace je součástí aktivit spojených s "Akčním plánem EU pro oběhové hospodářství (2015)" a jejím cílem je získat…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Přes 363 milionů na přírodní zahrady škol a školek, zeleň v obcích nebo turistický servis v národních parcích

Přes 363 milionů na přírodní zahrady škol a školek, zeleň v obcích nebo turistický servis v národních parcích

10.8.2018, Zdroj: Státní fond životního prostředí
Další ekologické projekty dostaly zelenou. Vzniknou stovky hřišť a zahrad v přírodním stylu, obce se zazelenají a ubude aut ve městech. Dotace z Národního programu Životní prostředí získá 821 projektů ve výši 363,3 milionů korun. Zázemí pro lesní školku v…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
POMOZME STROMŮM - Výzva Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. samosprávám měst a obcí

POMOZME STROMŮM - Výzva Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. samosprávám měst a obcí

10.8.2018, Zdroj: PROTEXT
Neziskové sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. (SZKT) poukazuje na kritickou situaci krajiny v České republice. Alarmující je podle SZKT zejména stav stromů v sídlech. Zásadní problém spatřuje v podcenění situace. Stromy v prostředí…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
1,3 miliardy korun na lepší recyklaci odpadů

1,3 miliardy korun na lepší recyklaci odpadů

9.8.2018, Zdroj: Státní fond životního prostředí
Dvě nové dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Obcím, městům, firmám a dalším zájemcům nabízí celkově 1,3 miliardy korun na projekty zaměřené na…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Otázky a odpovědi: zjistěte, zda nakládáte s nebezpečnými látkami v souladu s legislativními požadavky

Otázky a odpovědi: zjistěte, zda nakládáte s nebezpečnými látkami v souladu s legislativními požadavky

9.8.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
EU vydala a zavedla řadu ustanovení na ochranu pracovníků před škodlivými účinky nebezpečných látek. Ale jak to funguje v praxi? A jak se ujistíte, že máte k dispozici všechno, co má ochránit pracovníky ve vaší společnosti?
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi
Normy: ekologie a životní prostředí - srpen 2018

Normy: ekologie a životní prostředí - srpen 2018

8.8.2018, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi
Nové a aktualizované normy, související sochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v červenci 2018.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Envi profi

Balíček k oběhovému hospodářství - nové směrnice a hlavní změnyGarance

7.8.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
V polovině června byly publikovány v Úředním věstníku EU změny směrnic a nařízení EU, které jsou součástí balíčku k oběhovému hospodářství. Účinnosti nabyly počátkem července 2018.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Směrnice 2018/852/EU, kterou se mění směrnice 1994/62/ES o obalech a obalových odpadechGarance

6.8.2018, ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tato směrnice stanoví opatření, jejichž prvořadou prioritou je prevence vzniku obalových odpadů a dalšími základními zásadami je opakované použití obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, a tedy snížení množství těchto odpadů určených ke…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejčtenější

Příklady implementace ISO 14001 v podnikuGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme obecně popsali EMS jako nástroj řízení ochrany životního prostředí na úrovni podniku. V této části nyní projdeme požadavky normy ISO 14001 podle jednotlivých kapitol a na příkladech ukážeme možnosti splnění příslušných požadavků v…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

§ 3Archiv

24.10.2012, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz č. 1 Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů? Pojem odpad je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech , který stanoví, že odpad je každá movitá ...
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Skladování chemických látekGarance

7.6.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nebezpečné látky a směsi, které mají různé vlastnosti, by neměly být skladovány společně. Pokud ano, měla by být dodržována bezpečná vzdálenost a další podmínky specifické pro danou látku nebo směs.
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Používání IČP, kódu ORP, SOP a interních čísel provozovnyGarance

8.5.2016, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, zpřesňuje látkové toky odpadů mezi místem vzniku odpadu a zařízením, do kterého je odpad z provozovny předán. K identifikaci látkových toků odpadů jsou využity jednoznačné…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpaduArchiv

24.4.2003, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit…
více
ZámekPřístupné pro: Envi profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 169/2018 Sb. novela zák. č. 416/2009 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 86)
  • 171/2018 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 87)
  • 172/2018 Sb. novela zák. č. 201/2012 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 173/2018 Sb. novela zák. č. 182/1993 Sb. a č. 250/2016 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 174/2018 Sb. novela zák. č. 586/1992 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 175/2018 Sb. novela zák. č. 128/2000 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 176/2018 Sb. novela zák. č. 500/2004 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 178/2018 Sb. novela zák. č. 104/2013 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 181/2018 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
  • 182/2018 Sb. novela zák. č. 374/2015 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Odpady a obaly v podnikové praxi aneb všechny povinnosti pod kontrolou i v roce 2019

Praha: 16.10. 2018

Seminář je určen pro:

podnikové ekology, osoby zodpovědné ve společnostech za oblast nakládání s odpady a obaly, osoby odpovědné za řízení systému environmentálního managementu (ISO 14001), auditory, poradce a konzultanty systémů environmentálního managementu, integrovaných systémů managementu a systémů hodnocení souladu s právními požadavky.

Co Vám seminář přinese

na semináři získáte přehled požadavků, které se týkají oblasti nakládání s odpady a obaly z hlediska praktických zkušeností tak, aby byl jasně srozumitelný a zároveň v souladu s českou i evropskou legislativou. 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: