dnes je 14.8.2020

Nejnovější

Normy: ekologie a životní prostředí - srpen 2020

13.8.2020, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Normy: ekologie a životní prostředí - srpen 2020Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v srpnu 2020

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Konference Dny teplárenství a energetiky 2020: Budou moci teplárny využít prostředky zModernizačního fondu

13.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konference Dny teplárenství a energetiky 2020: Budou moci teplárny využít prostředky zModernizačního fonduModernizační fond, na který všechny energetické zdroje už nějakou dobu čekaly, bude rozdělovat dotace od roku 2021. Evropská komise aktuálně vydala podrobná pravidla jeho fungování. Fond umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Konference Dny teplárenství a energetiky 2020: Budou moci teplárny využít prostředky zModernizačního fondu

13.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konference Dny teplárenství a energetiky 2020: Budou moci teplárny využít prostředky zModernizačního fonduModernizační fond, na který všechny energetické zdroje už nějakou dobu čekaly, bude rozdělovat dotace od roku 2021. Evropská komise aktuálně vydala podrobná pravidla jeho fungování. Fond umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP

11.8.2020, Zdroj: SFŽP ČR

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽPZcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. MŽP obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP

11.8.2020, Zdroj: SFŽP ČR

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽPZcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. MŽP obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek pro ohlašování do IRZ

10.8.2020, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Novela nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek pro ohlašování do IRZVe Sbírce vyšlo nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červenec 2020

10.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červenec 2020Změna přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů; update IT nátroje pro oznamování vPCN...

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

ILNO 070311Garance

7.8.2020, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Profiodpady s.r.o Identifikační list nebezpečného odpadu 070311 Štítek 070311 Štítek 070311 ve formátu A4 ke stažení ZDE . Štítek 070311 ve formátu A5 ke stažení ZDE . ...

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Summit EU schválil novou daň z nerecyklovaných plastů

7.8.2020, Zdroj: ČAOH

Summit EU schválil novou daň z nerecyklovaných plastůPrávě skončený summit evropských lídrů schválil nejen balík peněz, které mají pomoci ekonomice Evropské unie v dalších letech, ale i některé nástroje, které mají nové prostředky generovat. Mimo jiné byla všemi členskými zeměmi schválena i nová daň z…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

ILNO 070310Garance

6.8.2020, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Profiodpady s.r.o Identifikační list nebezpečného odpadu 070310 Štítek 070310 Štítek 070310 ve formátu A4 ke stažení ZDE . Štítek 070310 ve formátu A5 ke stažení ZDE . ...

Přístupné pro: Enviprofi | Plus
více článků
Nejčtenější

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽPGarance

22.2.2018, Ing. Lukáš Kůs, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽPPřevážnou většinu z celkové produkce všech odpadů tvoří stavební a demoliční odpady (cca 65%). Z jednotlivých ustanovení zákona o odpadech vyplývají čtyři režimy nakládání se zeminou. A to, buď že se na zeminu zákon o odpadech nevztahuje, nebo nenaplní vůbec…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Seznam autorizovaných osob podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro účely provádění biologického hodnocení

20.10.2006, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

Seznam autorizovaných osob podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. pro účely provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 cit. zákona.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dřeviny a nový občanský zákoník

8.1.2014, Mgr. Eva Mazancová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dřeviny a nový občanský zákoníkDnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“), který přináší také změny některých soukromoprávních pravidel ve vztahu k dřevinám rostoucím na pozemcích jednotlivých vlastníků.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nařízení Komise (EU) 2020/878 ke změně přílohy II nařízení REACH

16.7.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nařízení Komise (EU) 2020/878 ke změně přílohy II nařízení REACHNové nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bylo zveřejněno vÚředním věstníku 26. 6. 2020.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

13.11.2012, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíNový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) zásadním způsobem mění způsob kategorizace stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 324/2020 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 22.7.2020 v částce č. 130)
  • 325/2020 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. (vyšlo dne: 22.7.2020 v částce č. 131)
  • 326/2020 Sb. novela nař. vl. č. 145/2008 Sb. (vyšlo dne: 29.7.2020 v částce č. 132)
  • 330/2020 Sb. novela vým. č. 15/2020 Sb. (vyšlo dne: 31.7.2020 v částce č. 133)
  • 334/2020 Sb. novela zák. č. 219/2003 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
  • 336/2020 Sb. novela zák. č. 19/1997 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
  • 337/2020 Sb. novela zák. č. 111/1994 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 11.8.2020 v částce č. 135)
  • 340/2020 Sb. novela vyhl. č. 76/2005 Sb. (vyšlo dne: 11.8.2020 v částce č. 136)
  • 343/2020 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (vyšlo dne: 14.8.2020 v částce č. 137)
  • 344/2020 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 14.8.2020 v částce č. 138)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Výpočtové modelování pro začátečníky

20.8.2020, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

1.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Výpočtové modelování pro pokročilé

3.9.2020, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Směrnice o odpadech a SCIP databáze

7.9.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených.

Nový zákon o odpadech

8.9.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

On-line publikace

On-line verze: Příručka následného uživatele chemických látek a směsí (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Doporučujeme
Informace od partnerůPartneři