dnes je 17.7.2024

Připravovaná novela obalového zákona a možnosti recyklace plastů - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

27.6.2024, Ing. Jan Maršák, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:57

Hlasitě se mluví o povinném zálohování PET, ale chystaná obalová legislativa přinese mnohem víc. Účastníky konference s novinkami seznámil ředitel odboru odpadů MŽP Maršák.

Přístupné pro: Plus

Největší úskalí výkaznictví pro AOS EKO-KOM - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

26.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:28:02

Jaká úskalí mohou nastat při samotném vykazování, nastínil ve své přednášce p. Přikryl z EKO-KOM.

Přístupné pro: Plus

Správné nastavení toků obalů ve firmě jako základ pro snazší vykazování jejich produkce - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

25.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:31:01

I v obalech musí být pořádek, proto Bc. Tichý z Inisoft Consulting s.r.o. vypíchnul důležitost správného nastavení toků obalů ve firmě a komunikace ekologa s oddělením obchodu, jakosti, logistiky nebo IT, aby i vykazování produkce obalů bylo co…

Přístupné pro: Plus

Novela zákona o obalech - udržitelné plastyZáznamGarance

30.11.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:23:09

Od 1. 10. jsou účinné dva nové zákony, které implementují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/904, o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Část regulace řeší nově od 1. 10. 2022 i zákon o obalech (477/2001 Sb., v…

Přístupné pro: Plus

Materiálové složení obalů, jejich evidence a individuální plnění povinností dle zákona o obalechArchiv

29.3.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak má správně postupovat firma, která dováží zboží ze zahraničí pro maloobchodní prodej v ČR, a není od svých zahraničních dodavatelů schopná získat potřebná data o obalech (materiálové složení, množství, podíl recyklátu atd.). Pokud prodej probíhá např. v…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Oddělené soustřeďování obalového a komunálního odpadu ve firměZáznamGarance

23.3.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:18:44

Podle § 62 odst. 1 nového odpadového zákona musí každá firma odděleně soustřeďovat vytříditelné složky komunálního odpadu (minimálně papír, plasty, sklo, kovy a biodpad), který nesouvisející s podnikatelskou činností firmy. Pod jaké katalogové číslo ale tyto…

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Odpady" - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:33

Na VI. ročníku konference PPE padlo enormní množství dotazů. Zde je záznam diskuze v bloku "Odpady a obaly v podnikové praxi".

Přístupné pro: Plus

Obaly v podnikové praxi - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:37:12

Bc. Jiří Tichý ve své přednášce upozornil na změny v kategorizaci obalů a nastínil, jak správně nastavit systém evidence obalů pro tvorbu výkazů.

Zákon o výrobcích s ukončenou životnostíZáznamGarance

1.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:14

Zákon o výrobcích s ukončenou životností je úplně nový zákon, který schválila Poslanecká sněmovna a platit bude od 1. 1. 2021. Týkat se bude zejména autovraků, pneumatik, elektrozařízení, baterií ve smyslu rozšířené odpovědnosti výrobců. Všechny nové…

Přístupné pro: Plus

Konečné znění obalového zákonaZáznamGarance

19.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:53:00

Novela obalového zákona konečně prošla Poslaneckou sněmovnou a zdaleka se nebude týkat pouze zálohování plastových lahví. Od 1. 1. 2021 nastanou nové povinnosti jak pro výrobce, kteří uvádějí balené výrobky na trh, tak pro podnikající právnické a fyzické…

Přístupné pro: Plus

Zásadní změny v odpadovém zákoněZáznamGarance

12.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:40:15

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který má po všech připomínkách a pozměňovacích návrzích konečně jasné kontury. Platnost nabyde nový zákon 1. 1. 2021 a přinese významné změny do všech úrovní nakládání s odpady. Všechny změny…

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonůZáznamGarance

29.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:17

On-line seminář bude věnován Směrnici 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Přístupné pro: Plus

Novela zákona o obalech - hlavní změny zákonaZáznamGarance

22.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:55:16

On-line seminář bude věnován rozšířené odpovědnosti výrobce, právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob, uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, zpětnému odběru a využití odpadu z…

Přístupné pro: Plus

Zákon o výrobcích s ukončenou životnostíZáznamGarance

15.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:18

On-line seminář se bude věnovat otázkám Zákon o výrobcích s ukončenou životností spojených s nakládáním s autovraky a pneumatikami.

Přístupné pro: Plus

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - elektrozařízení a baterieZáznamGarance

8.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:02

On-line seminář volně navazuje na on-line seminář Zákon o výrobcích s ukončenou životností – základní změny zákona a věnuje se problematice elektrozařízení a baterií.

Přístupné pro: Plus

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - základní změny zákonaZáznamGarance

1.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:43:50

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Přístupné pro: Plus

Návrh zákona měnící zákon č. 477/2001 Sb., o obalechArchiv

15.5.2019, Ing. Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek blíže přibližuje vybrané změny, které se promítnou do zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech”), v souvislosti s přijetím balíčku oběhového hospodářství, resp. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

MŽP: Nové zákony o odpadech by mohly začít platit od ledna 2021

22.4.2019, Zdroj: ČTK

MŽP: Nové zákony o odpadech by mohly začít platit od ledna 2021Od roku 2021 by mohly platit čtyři připravené zákony, které do českého právního řádu zavádí odpadovou legislativu EU. Návrhy mají snížit množství odpadu vyváženého na skládky, zvýšit míru recyklace a umožnit energetické využití zbytkového odpadu. Vláda by…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Připomínky: Nový zákon o odpadech, zákon o výrobcích sukončenou životností, zákon o obalech

10.4.2019, Zdroj: Vláda ČR, ENVIprofi

Připomínky: Nový zákon o odpadech, zákon o výrobcích sukončenou životností, zákon o obalechMinisterstvo životního prostředí předložilo do připomínkového řízení návrh nového zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o obalech.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Europarlament podpořil zákaz jednorázových plastových výrobků

28.3.2019, Zdroj: www.euroskop.cz

Europarlament podpořil zákaz jednorázových plastových výrobkůEvropská unie se včera přiblížila zákazu plastových výrobků na jedno použití, když tento krok podpořil Evropský parlament. Opatření, které ještě musí schválit členské státy a které by mělo začít platit za dva roky, se bude týkat například jednorázových brček,…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vybrané aspekty odpadového hospodářství - Konference Povinnosti v podnikové ekologii (20.11.2018 Praha)ZáznamGarance

22.1.2019, Ing. Petr Šulc, Zdroj: ENVIprofi, Délka videa: 01:09:04

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změna vyhlášky č. 641/2004 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidenceGarance

11.1.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě sjednocení formy ohlašování individuálně plnících výrobců obalů a plničů obalů s ohlašováním AOS, má změna zjednodušit pořizování souhrnných údajů v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady v informačním systému odpadového hospodářství…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Prezident podepsal novelu zákona o obalech

3.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident podepsal novelu zákona o obalechLidé nebudou moci od příštího roku získat v obchodech zadarmo žádné plastové tašky, v nichž by si mohli odnést zboží. Bezplatné by mohly zůstat jen tenké sáčky, například na pečivo či masné výrobky. Změnu přináší novela o obalech, kterou podepsal prezident…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Senát schválil zpoplatnění plastových tašek v obchodech

20.4.2017, Zdroj: ČTK

Senát schválil zpoplatnění plastových tašek v obchodechSenát schválil novelu zákona o obalech, která od příštího roku znemožní zákazníkům získat v obchodech zadarmo plastové tašky, v nichž by si mohli odnést zboží. Bezplatné by mohly zůstat jen tenké sáčky, například na pečivo či masné výrobky. Změna zákona má v…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Zákon č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon o obalechArchiv

25.4.2014, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...