dnes je 30.5.2024

Kritéria pro konec odpadu u paliva z odpadní biomasy podle nové vyhlášky o TAPGarance

22.6.2023, JUDr. Pavla Bejčková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obecná kritéria pro konec odpadového režimu podle nové vyhlášky o TAPGarance

21.6.2023, JUDr. Pavla Bejčková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nová vyhláška č. 169/2023 Sb., o palivech z odpadu (TAP)Garance

20.6.2023, JUDr. Pavla Bejčková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Po více než deseti letech diskuzí, několika návrzích z pera Ministerstva životního prostředí, dvou připomínkových řízeních vstoupí v červnu v účinnost vyhláška, která stanoví podmínky pro ukončení odpadového režimu u tuhých paliv vyrobených z odpadu. Jedná se…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Hlášení o odpadech za rok 2021 v novém systému ISPOP2ZáznamGarance

15.2.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:47

Webinář Vás seznámí se způsobem zpracování a podání hlášení o odpadech za rok 2021 v novém systému ISPOP, který je založen na vyplňování internetových formulářů (bez možnosti jejich stažení a vyplnění off-line). Dále se účastníci seznámí s problematikou práce…

Přístupné pro: Plus

Průběžná evidence odpadů - editovatelný formulářGarance

6.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni vést průběžnou evidenci. Ta se vede samostatně za každý druh odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady, za každého obchodníka s odpady a za každou provozovnu, kde odpad…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Znalost kvality odpadů - základní předpoklad správného způsobu nakládání s odpady v souladu s novým zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadechGarance

12.2.2021, Mgr. Tomáš Ondrůšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních povinností původce je znát materiálové složení a vlastnosti odpadů, které vznikají při jeho činnosti. Tuto znalost předpokládá i nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, když ukládá původci mimo jiné povinnost zařadit odpad podle druhu a…

Zákon o výrobcích s ukončenou životnostíZáznamGarance

1.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:14

Zákon o výrobcích s ukončenou životností je úplně nový zákon, který schválila Poslanecká sněmovna a platit bude od 1. 1. 2021. Týkat se bude zejména autovraků, pneumatik, elektrozařízení, baterií ve smyslu rozšířené odpovědnosti výrobců. Všechny nové…

Přístupné pro: Plus

Konečné znění obalového zákonaZáznamGarance

19.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:53:00

Novela obalového zákona konečně prošla Poslaneckou sněmovnou a zdaleka se nebude týkat pouze zálohování plastových lahví. Od 1. 1. 2021 nastanou nové povinnosti jak pro výrobce, kteří uvádějí balené výrobky na trh, tak pro podnikající právnické a fyzické…

Přístupné pro: Plus

Zásadní změny v odpadovém zákoněZáznamGarance

12.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:40:15

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který má po všech připomínkách a pozměňovacích návrzích konečně jasné kontury. Platnost nabyde nový zákon 1. 1. 2021 a přinese významné změny do všech úrovní nakládání s odpady. Všechny změny…

SEPNO - nejčastější dotazyGarance

26.4.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhrn nejčastějších dotazů a problémů, které mohou nastat při přechodu na elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Evidence přepravy NO a systém SEPNO - přehled povinnostíGarance

25.4.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu je uveden přehled povinností, lhůt a souvisejících skutečností při elektronickém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů na území ČR v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Přechod na elektronický způsob ohlašování přepravy nebezpečných odpadů na území ČR v systému SEPNO k 2. 5. 2018Garance

1.4.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle přechodných ustanovení k novele zákona o odpadech (ZOO) měl být od 1. 1. 2018 zaveden systém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů elektronickým způsobem v systému ISPOP. Systém evidence přepravy NO (SEPNO) se ale nepodařilo spustit ani tentokrát. Nový…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela vyhlášky o nakládání s autovraky

14.1.2016, Zdroj: MŽP

Od 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Tato novela vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2015 Sb. Plnění ohlašovací povinnosti dle této novely vyhlášky je požadováno již za rok…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ohlašování v roce 2016 - ISPOP

6.1.2016, Zdroj: EnviGroup

I v roce 2016 ohlašují údaje prostřednictvím ISPOP všechny subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle jednotlivých složkových předpisů. Přinášíme aktuální přehled ohlašovacích povinností.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vyhlášení datových standardů pro ohlašovací povinnosti s termínem 15. 2. a 31. 3. 2016

12.11.2015, Zdroj: CENIA

Vyhlášení datových standardů pro ohlašovací povinnosti s termínem 15. 2. a 31. 3. 2016Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Partneři



Nahrávám...
Nahrávám...