dnes je 4.12.2023

Zákon č. 243/2022 Sb. o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a zákon č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředíGarance

15.9.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika má dva nové zákony, kterými transponuje a implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/904, o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Právní úprava na úrovni členských států EU měla být realizována do…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Doporučení pro výrobce obalů a výrobce potravinGarance

4.1.2022, Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posouzení vhodnosti papírů s obsahem recyklátu, resp. potištěných papírů, pro kontakt s potravinami je záležitost vyžadující expertní posouzení osobou k tomu dostatečně kvalifikovanou. Při hodnocení toho, zda je určitý druh recyklovaného nebo potištěného…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Nejvýznamnější kontaminantyGarance

28.12.2021, Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příčin zdravotních rizik u obalů z papíru je celá řada. Vyplývají už z vlastní výroby buničiny ze dřeva a dalšího zpracování papíroviny. Uváděna jsou například rezidua antrachinonu. Mnohem významnější rizika ale vyplývají z používání sběrových papírů, řady…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Legislativa a normyGarance

2.11.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Úvod do problematikyGarance

26.10.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Papír je významný materiál využívaný pro výrobu obalů potravin. Používá se buď jako takový, nebo impregnovaný polymerními materiály, či laminovaný polymerními nebo hliníkovými fóliemi. Do kontaktu s potravinami se papírenské výrobky mohou dostat i v jiných…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Sklady obalů pro potraviny a péče o obalový materiálGarance

31.8.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestože je většina obalových materiálů poměrně stabilní a na první pohled nevyžaduje zvláštních opatření, je třeba jejich skladování věnovat pozornost. Obecně je nutno zabránit mikrobiálnímu i mechanickému znečištění skladovaných obalů a obalových materiálů…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly pro mikrovlnný ohřev potravinGarance

10.8.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z charakteristických znaků vyspělé společnosti je vzrůstající poptávka spotřebitele po výrobcích nabízejících mu stále větší komfort. V potravinářském průmyslu tak například v současné době prochází obdobím výrazného rozvoje použití mikrovlnného ohřevu…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon o výrobcích s ukončenou životnostíZáznamGarance

1.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:14

Zákon o výrobcích s ukončenou životností je úplně nový zákon, který schválila Poslanecká sněmovna a platit bude od 1. 1. 2021. Týkat se bude zejména autovraků, pneumatik, elektrozařízení, baterií ve smyslu rozšířené odpovědnosti výrobců. Všechny nové…

Přístupné pro: Plus

Konečné znění obalového zákonaZáznamGarance

19.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:53:00

Novela obalového zákona konečně prošla Poslaneckou sněmovnou a zdaleka se nebude týkat pouze zálohování plastových lahví. Od 1. 1. 2021 nastanou nové povinnosti jak pro výrobce, kteří uvádějí balené výrobky na trh, tak pro podnikající právnické a fyzické…

Přístupné pro: Plus

Zásadní změny v odpadovém zákoněZáznamGarance

12.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:40:15

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který má po všech připomínkách a pozměňovacích návrzích konečně jasné kontury. Platnost nabyde nový zákon 1. 1. 2021 a přinese významné změny do všech úrovní nakládání s odpady. Všechny změny…

Obaly na bázi papíru pro potravinyGarance

1.1.2021, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Návrh zákona měnící zákon č. 477/2001 Sb., o obalechArchiv

15.5.2019, Ing. Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek blíže přibližuje vybrané změny, které se promítnou do zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech”), v souvislosti s přijetím balíčku oběhového hospodářství, resp. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Voskový papír - tříděníGarance

5.11.2014, Mgr. Věra Dubanská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Evidence zpětně odebraného výrobku

29.10.2014, Mgr. Věra Dubanská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence zpětně odebraného výrobkuJe nutné zpětný odběr někde evidovat, nebo stačí zakládat pro případnou kontrolu potvrzené doklady o předání pověřené firmě?

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Použitý papír - odpad nebo druhotná surovina?Garance

22.10.2014, Mgr. Věra Dubanská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Černé skládky

29.8.2014, Zdroj: REMA Systém

Černé skládky

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Šestimístné evidenceGarance

8.8.2014, Mgr. Věra Dubanská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neuvažuje se o vydání metodického pokynu, kde by se udávání na 6 des. míst zohlednilo s ohledem na tonáže odpadu?

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Předání odpadu v rámci firmyGarance

22.7.2014, Mgr. Věra Dubanská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Třídění za rok 2013

30.5.2014, Zdroj: Ekokom

Třídění za rok 2013Množství vytříděného odpadu stále stoupá, každý z nás ročně v průměru vytřídí 40 kg odpadu.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Sdružené plnění zákona o obalechGarance

9.5.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon o obalechArchiv

25.4.2014, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Legislativní novinky

3.4.2014, Zdroj: Fulsoft

Legislativní novinky

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Svoz komunálního odpaduGarance

20.11.2013, Mgr. Věra Dubanská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým oprávněním by se tedy společnosti provádějící ve městech svoz komunálního a tříděného odpadu měly prokázat?

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obaly potřísněné nebezpečnou chemickou látkouGarance

21.10.2013, Mgr. Věra Dubanská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Datové standardy ISPOP

26.8.2013, Zdroj: ISPOP

Datové standardy ISPOP

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Legislativní novinky

8.7.2013, Zdroj: Fulsoft

Legislativní novinky

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Novela zákona o odpadech na Slovensku

6.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadech na SlovenskuDne 2.5.2013 byl předložen do meziresortního připomínkového řízení vládní návrh novely zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadech.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Stav projednávání vrácené aktualizace zákona o odpadech

1.5.2013, Ing. Bohumil Beneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stav projednávání  vrácené  aktualizace  zákona  o  odpadechZ důvodu odstranění možných ústavních pochybností ohledně procedury schvalování v Parlamentu je proto předkládána novela zákona o odpadech opětovně, a to v identickém znění.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Platba za zpětný odběr obalůGarance

29.4.2013, Mgr. Věra Dubanská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zpětném odběru obalů máme platit za vratné obaly nebo i za součásti vratných obalů?

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela zákona o odpadech schválena

21.3.2013, Ing. Bohumil Beneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadech schválena21. března 2013 schválila Sněmovna v odpoledních hodinách dlouho očekávanou novelu zákona o odpadech (ve znění tisku 44/3) .

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Smlouva při předávání odpadu na skládkyGarance

14.1.2013, Mgr. Věra Dubanská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Plýtvání s odpadem může ČR připravit o peníze z EU

21.8.2012, Zdroj: EurActiv.cz

Plýtvání s odpadem může ČR připravit o peníze z EUPokud Česká republika nepřijme plán pro předcházení vzniku odpadů, které často končí na skládkách nebo ve spalovnách, může po roce 2013 zapomenout na část peněz z evropských strukturálních fondů určených na odpadové…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

ISPOP - datové standardy pro odpady a obaly

21.8.2012, Zdroj: ISPOP

ISPOP - datové standardy pro odpady a obalyIntegrovaný systém plnění ohlašovacích povinností vyhlásil datové standardy s ohlašovacím termínem 15.2.2013.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

EU kritizuje plýtvání s odpady

10.8.2012, Zdroj: EurActiv.cz

EU kritizuje plýtvání s odpadyEvropská komise vydala novou zprávu, která se zabývá tím, jak členské státy nakládají se svými odpady. Státy jsou hodnoceny například podle celkového množství recyklovaného odpadu, stanovení cen za odstranění odpadu či porušování právních předpisů…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Výzva OPŽP pro projekty na zkvalitnění nakládání s odpady

23.7.2012, Zdroj: Státní fond životního prostředí

Výzva OPŽP pro projekty na zkvalitnění nakládání s odpadyPříjem žádostí pro XL. výzvu prioritní osy 4 již od 20. července

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Odpad třídí dvě třetiny Čechů, problémem jsou nápojové kartony

19.7.2012, Zdroj: Ekolist, ČTK

Odpad třídí dvě třetiny Čechů, problémem jsou nápojové kartonyOdpad pravidelně třídí zhruba dvě třetiny Čechů. Tím se ČR řadí mezi pět nejzodpovědnějších evropských zemí spolu s Belgií, Rakouskem, Německem a…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme

27.6.2012, Zdroj: Ekokom

Ve třídění odpadů se stále zlepšujemeV roce 2011 každý Čech vytřídil v průměru 38,9 kg odpadů (plastů, papíru, skla a nápojového kartonu) což je o 2,3 kilogramy (+6,3%) více než v roce…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vláda schválila návrh novely zákona o odpadech

19.6.2012, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Vláda schválila návrh novely zákona o odpadechMinisterstvo životního prostředí předložilo vládě návrh novely zákona o odpadech. Kabinet normu schválil, ta nyní putuje k projednání do Poslanecké sněmovny. Jednotlivá opatření novely směřují především ke snížení administrativní zátěže…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

K zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůArchiv

11.10.2007, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma A dováží různé balené výrobky (suroviny do výroby, náhradní díly do strojů, kancelářské potřeby a zařízení...) v jednocestných obalech, které se po vyprázdnění stávají odpadem a je s nimi nakládáno dle zákona o odpadech. Jedná se v případě…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Sdělení odboru odpadových technologií a obalů ministerstva životního prostředí pro potřeby vedení evidence, sběru a zpracování autovraků...Archiv

18.10.2006, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účinnost a platnost sdělení: toto sdělení nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách MŽP a platnost končí dnem vyhlášení nově připravované samostatné vyhlášky o nakládání s autovraky ve Sbírce…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...