dnes je 18.7.2024

Dokladování při prodeji odpadůGarance

22.6.2021, Ing. Robert Antoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodování s odpady je stejné jako obchodování s jinými komoditami, ale navíc zde platí právní rámec zákona č.541/2020 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se o nákup a prodej odpadů na vlastní odpovědnost právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Ekonomika obchodu s odpadyGarance

28.5.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schopnosti obchodníka jsou měřeny jeho obchodními výsledky, a to zpravidla splněním předepsaného objemu získaných finančních prostředků ve finančním plánu pro daný rok. Původce odpadů má ve svém zájmu snižovat náklady vynakládané ve své firmě a tvořit zisk.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti oprávněné osoby pro převzetí odpadůGarance

26.5.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zažitý pojem „oprávněná osoba” v minulém zákoně o odpadech jasně definoval právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která „byla provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osobu,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnosti obchodníka s odpademGarance

6.5.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulé verzi zákona o odpadech musel být obchodník současně provozovatelem konkrétního zařízení, a to se schváleným provozním řádem a s příslušným souhlasem krajského úřadu. Bez toho nemohl převzít odpad. Jeho postavení v zákoně pak navíc neupravoval…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Původce odpadu a jeho zákonné možnosti v obchodování s odpadyGarance

30.4.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původce odpadů je ten, komu při jeho činnosti odpad vznikl, případně lze tuto odpovědnost určit smlouvou, ale původce je vždy jedna konkrétní osoba. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech dále definuje původce jako právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Obchodování s odpadyGarance

31.3.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodování je staré jako lidstvo samo, poněkud novodobé je obchodování s odpady. Lidé nezapojení do systému nakládání s odpady jsou často velmi překvapeni, že i s odpady se dá čile obchodovat. Tento článek si dává za cíl přiblížit toto obchodování na základě…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...