dnes je 17.7.2024

Životní cyklus výrobku a jeho environmentální dopady - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

28.6.2024, Ing. Marie Tichá, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:45:58

Metoda posuzování životního cyklu LLCA má 4 základní fáze. Co znamenají a jaký mají smysl? S tím účastníky konference seznámila Marie Tichá.

Přístupné pro: Plus

Ekodesign a digitální pas výrobku - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

28.6.2024, Laura Mitroliosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:06

Chceme-li mít na trhu skutečně udržitelné evropské výrobky, musíme je podchytit již od jejich návrhu - designu. Téma ekodesignu a digitálního pasu produktů představila na konferenci ředitelka CIRA advisory Laura…

Přístupné pro: Plus

Povinnosti pro původce odpadů v roce 2025 - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

27.6.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:30:37

Jak se povede evidence odpadů po skončení přechodného období a jaké změny čekají na původce odpadů, přednesl Petr Šulc.

Přístupné pro: Plus

Připravovaná novela obalového zákona a možnosti recyklace plastů - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

27.6.2024, Ing. Jan Maršák, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:57

Hlasitě se mluví o povinném zálohování PET, ale chystaná obalová legislativa přinese mnohem víc. Účastníky konference s novinkami seznámil ředitel odboru odpadů MŽP Maršák.

Přístupné pro: Plus

Nový ISOH2 - jaké změny čekají na původce odpadů - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

27.6.2024, Ing. Jan Trnobranský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:28:54

Změny v ověřování hlášení, nejčastější chyby v hlášeních a výhled do roku 2025 přednesl za nemocného ředitele České informační agentury životního prostředí Valtu Jan…

Přístupné pro: Plus

Dopad nového nařízení EU o obalech na průmysl - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

27.6.2024, Ing. Iva Werbynská, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:24:39

Proč je sjednocení obalového trhu tak důležité? Nejen o tom účastníky informovala prostřednictvím své přednášky ředitelka obalového institutu SYBA Iva Werbynská.

Přístupné pro: Plus

Obaly pohledem EKO-KOMu - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

27.6.2024, Jan Přikryl, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:30:23

Často probíraná problematika opětovného použití jednorázových obalů. V čem je hlavní problém a jak se řeší výkaznictví? Nejen o tom mluvil Jan Přikryl z AOS EKO-KOM.

Přístupné pro: Plus

Výhled odpadové legislativy v roce 2025 očima MŽP - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

26.6.2024, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:19:13

Letos končí přechodné období podle nového odpadového zákona. Co nás čeká příští rok? Nová katalogová čísla, evidence podle novely vyhlášky č. 273/2021 sb. Jak to bude s recykláty ze zemin a SDO? Napověděl Štěpán Jakl v první přednášce konference…

Přístupné pro: Plus

Metodické pokyny pro kaly z ČOVZáznamGarance

24.6.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:24:31

Pokyny ministerstev jsou interními předpisy, které upravují a sjednocují praxi správních orgánů. Přestože pokyny ministerstev nejsou obecně závaznými právními předpisy, správní orgány mají povinnost se jimi ve své právní praxi řídit, jsou-li v souladu s obecně…

Přístupné pro: Plus

Metodické pokyny pro přeshraniční přepravu odpadůZáznamGarance

17.6.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:01:01

Pokyny ministerstev jsou interními předpisy, které upravují a sjednocují praxi správních orgánů. Přestože pokyny ministerstev nejsou obecně závaznými právními předpisy, správní orgány mají povinnost se jimi ve své právní praxi řídit, jsou-li v souladu s obecně…

Přístupné pro: Plus

Poznatky ze zkoušek pro získání osvědčení a z prověření pro získání oprávnění - vyhrazených tlakových a plynových zařízeníZáznamGarance

13.6.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:14:33

Přednáška je zaměřena za změny v prověřování osob pro získání odborné způsobilosti pro činnosti na vyhrazených plynových a tlakových zařízeních v souvislosti se změnou…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Metodické pokyny pro odpady ze zdravotní a veterinární péče, odpady z lékárenZáznamGarance

10.6.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:00:32

Pokyny ministerstev jsou interními předpisy, které upravují a sjednocují praxi správních orgánů. Přestože pokyny ministerstev nejsou obecně závaznými právními předpisy, správní orgány mají povinnost se jimi ve své právní praxi řídit, jsou-li v souladu s obecně…

Přístupné pro: Plus

Metodické pokyny pro provozovatele zařízeníZáznamGarance

3.6.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:36:33

Pokyny ministerstev jsou interními předpisy, které upravují a sjednocují praxi správních orgánů. Přestože pokyny ministerstev nejsou obecně závaznými právními předpisy, správní orgány mají povinnost se jimi ve své právní praxi řídit, jsou-li v souladu s obecně…

Přístupné pro: Plus

Metodické pokyny pro obceZáznamGarance

27.5.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:00:21

Pokyny ministerstev jsou interními předpisy, které upravují a sjednocují praxi správních orgánů. Přestože pokyny ministerstev nejsou obecně závaznými právními předpisy, správní orgány mají povinnost se jimi ve své právní praxi řídit, jsou-li v souladu s obecně…

Přístupné pro: Plus

Metodické pokyny pro původce odpadůZáznamGarance

20.5.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:22

Pokyny ministerstev jsou interními předpisy, které upravují a sjednocují praxi správních orgánů. Přestože pokyny ministerstev nejsou obecně závaznými právními předpisy, správní orgány mají povinnost se jimi ve své právní praxi řídit, jsou-li v souladu s obecně…

Přístupné pro: Plus

Metodické pokyny k vedení evidencí a ohlašování odpadůZáznamGarance

13.5.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:07:13

Pokyny ministerstev jsou interními předpisy, které upravují a sjednocují praxi správních orgánů. Přestože pokyny ministerstev nejsou obecně závaznými právními předpisy, správní orgány mají povinnost se jimi ve své právní praxi řídit, jsou-li v souladu s obecně…

Přístupné pro: Plus

ESG krok za krokemZáznamGarance

16.4.2024, Mgr. Dan Heuer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:45

Nová pravidla pro zveřejňování informací o udržitelnosti jsou na světě. A přímo či nepřímo se dotknou každé firmy. Jaké nové povinnosti dopadnou na všechny velké a nepřímo i malé a střední podniky? Jak, kdy a co mají české firmy reportovat? Na semináři vás…

Přístupné pro: Plus

Právní odpovědnost zaměstnavatele v oblasti BOZPZáznamGarance

15.4.2024, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:12:12

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Na zaměstnavatele tak doléhá celá řada povinností, vyplývající nejen z pracovněprávní odpovědnosti ale také z…

Přístupné pro: Plus

ESG - dvojí materialita, GAP analýzaZáznamGarance

20.3.2024, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:59:25

Aktuální stav ve vydávání ESG standardů a co si prakticky představíme pod dvojí materialitou a co je to GAP analýza odhalí nový on-line seminář ESG - dvojí materialita, GAP analýza. Seminář se zabývá otázkami: Kdy se nás bude týkat ESG Reporting? Od kdy začne…

Přístupné pro: Plus

Zpracování dokumentů a záznamůZáznamGarance

15.3.2024, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:44:47

Přednáška přináší přehled právních a technických předpisů vyjmenovaných dokumentů z oblasti BOZP s odkazem na konkrétní požadované ustanovení předpisu.

Přístupné pro: Plus

Plánované omezení PFAS látek ve výrobcíchZáznamGarance

12.3.2024, Ing. Lenka Jirátová Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:16:56

Per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) jsou velkou skupinou syntetických chemických látek, které jsou široce používány. Mají výborné užitné vlastnosti. Obsahují jednu z nejsilnějších vazeb v organické chemii vazbu mezi uhlíkem a fluorem, což je důvodem…

Přístupné pro: Plus

Panelová diskuse - Možnosti snižování uhlíkové stopy - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

15.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:31:54

Když se na vás během 1 odpoledne navalí tolik nových termínů jako NFRD, CSRD, LCA, EPD, Scope 1, 2 a 3 a další, jde z toho až hlava kolem. Ale účastníci konference se velmi rychle zorientovali a na závěr bloku ESG proběhla k tomuto tématu živá debata, nad…

Přístupné pro: Plus

LCA - posuzování životního cyklu výrobků a jejich působení na životní prostředí - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

13.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:23:44

Pro správný ESG report je důležité znát uhlíkovou stopu jednotlivých produktů. K tomu slouží metoda posuzování životního cyklu výrobků (LCA).

Přístupné pro: Plus

Stanovení uhlíkové stopy podniku - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

9.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:24:48

Nedílnou součástí ESG reportu je výpočet uhlíkové stopy podniku. Co všechno do ní spadá a jak se dá ovlivnit, na to se ve své přednášce zaměřil Viktor Třebický.

Přístupné pro: Plus

ISO normy a environmentální účetnictví - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

5.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:19:20

Najít správný poměr mezi ekologickým a ekonomickým zhodnocením není snadné. Přednášku na téma ISO norem a environmentálního účetnictví přednesla v bloku ESG Katarína Kajánková.

Přístupné pro: Plus

ESG reporting - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

31.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:22:13

Co je to ESG reporting a proč je pro firmy tak důležitý? Koho se týká zákonná povinnost nefinančního reportování a koho se dotkne příští rok? Základní povinnosti představil v přednášce Ing.…

Přístupné pro: Plus

Ohlašování odpadů v roce 2024 - dotazy a odpovědiZáznamGarance

31.1.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:29

Připravte se na ohlašování agendy odpadů do systému ISPOP. Na tomto webináři vás provedeme základními povinnostmi v ohlašování, představíme vám nový systém ISPOP2 a novinky pro rok 2024, ale hlavní prostor dostanete vy a vaše otázky. Nechte si poradit od…

Přístupné pro: Plus

Největší úskalí výkaznictví pro AOS EKO-KOM - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

26.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:28:02

Jaká úskalí mohou nastat při samotném vykazování, nastínil ve své přednášce p. Přikryl z EKO-KOM.

Přístupné pro: Plus

Správné nastavení toků obalů ve firmě jako základ pro snazší vykazování jejich produkce - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

25.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:31:01

I v obalech musí být pořádek, proto Bc. Tichý z Inisoft Consulting s.r.o. vypíchnul důležitost správného nastavení toků obalů ve firmě a komunikace ekologa s oddělením obchodu, jakosti, logistiky nebo IT, aby i vykazování produkce obalů bylo co…

Přístupné pro: Plus

Nové povinnosti při používání F-plynů - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

23.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:23:54

K chemickým látkám patří i F-plyny, které většinou řešíme v souvislosti s ovzduším. Proto se jim v bloku chemických látek věnovala Mgr. Mašíčková z MŽP a seznámila účastníky konference s novými povinnostmi při používání zařízení s F-plyny, které určila novela…

Přístupné pro: Plus

Základní povinnosti ekologa a nové legislativní požadavky v oblasti chemických látek - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

19.1.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:30:14

Základní povinnosti včetně ukázky nového bezpečnostního listu a oznamování nebezpečných směsí do PCN.

Přístupné pro: Plus

Novinky nařízení REACH a CLP - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

19.1.2024, Ing. Lenka Jirátová Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:29:12

Práce s chemickými látkami vyžaduje neustálé sledování chemické legislativy, která se dynamicky aktualizuje. S novinkami seznámila účastníky odbornice na REACH a CLP Ing. Jirátová z Výzkumného ústavu organických syntéz.

Přístupné pro: Plus

Nastavení vstupního systému evidence CHLS - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

19.1.2024, Ing. Václav Kuncl, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:19:19

Jaký význam má pro podnikového ekologa znalost nakládání s oblasti chemickými látkami a směsmi a jak roste jejich důležitost s velikostí podniku a s rozmanitostí skladby používaných CHLS ve vazbě na výrobní zaměření firmy? Vše v úvodní přednášce…

Přístupné pro: Plus

Uhlíkové cloZáznamGarance

16.1.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:56

Na webináři se dozvíte, kterých osob se povinnosti uhlíkového cla (CBAM) týkají, kdo bude muset a jak podat do 31.1.2024 první report za dovoz regulovaného zboží, jak se přihlásit jako dovozce regulovaného zboží k reportním povinnostem, jaký je náběh…

Přístupné pro: Plus

Nový zákon o jednotném environmentálním stanoviskuZáznamGarance

5.12.2023, Mgr. Pavel Chlíbek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:29:53

Cílem webináře je představit účastníkům nový institut v oblasti povolování záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí v podobě jednotného environmentálního stanoviska. Jedná se o nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního…

Přístupné pro: Plus

Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZPZáznamGarance

27.11.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:19:25

Cílem webináře bude seznámit jeho posluchače s nejčastějšími porušeními právních a ostatních předpisů při zajištění BOZP podle praktických poznatků soudního znalce.

Přístupné pro: Plus

Konfliktní minerály: Navigace zákaznickými, právními a ESG požadavkypřipravujemeGarance

24.11.2023, Ing. Monika Šrubařová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Na webináři se ponoříme do světa konfliktních minerálů a prozkoumáme jejich problematiku z různých úhlů pohledu, včetně legislativních předpisů, požadavků zákazníků a klíčových hledisek ESG reportingu. Hlavním cílem webináře je poskytnout vám užitečné…

Přístupné pro: Plus

Povinnosti při nakládání s kaly z ČOV a při přepravě kalůZáznamGarance

7.11.2023, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:21

Problematika přepravy kalů je v naší právní úpravě řešena značně nepřehledně. Kdo a za jakých okolností má povinnost ohlašovat přepravu kalů? Na jaké situace se ohlašování nevztahuje? Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 445/2022 Sb., změnila…

Přístupné pro: Plus

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůZáznamGarance

25.10.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:26

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel.…

Přístupné pro: Plus

Kontrola pracoviště zaměstnavatele z pohledu hygieny práceZáznamGarance

10.10.2023, Bc. Petra Dobešová, LL.M., MSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:58:09

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními povinnostmi zaměstnavatelů na úseku ochrany zdraví při práci a požadavky KHS - Odboru hygieny práce při kontrole pracoviště, praktickými aspekty těchto kontrol a protokolů o kontrole vycházejících z…

Přístupné pro: Plus

Přeprava nebezpečných věcí - základní povinnosti při přepravě NO, NCHLS a předmětůZáznamGarance

4.10.2023, Ing. Tadeáš Narovec, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:16

Nebezpečnost řady chemických látek/směsí, předmětů a následně i jejich odpadů představuje zdravotní riziko jak pro člověka, tak i pro životní prostředí a v případě nehod jsou spojeny vždy s velkými hmotnými ztrátami. Proto platí různé regulace přeprav…

Přístupné pro: Plus

Novela zákoníku práce a legislativní novinky v oblasti BOZPZáznamGarance

11.9.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:50:36

Hlavní náplní webináře budou nejdůležitější změny v zákoníku práce po jeho další novele.

Přístupné pro: Plus

Nové třídy nebezpečnosti podle CLPZáznamGarance

25.7.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:10:58

Potřeba identifikace těchto tříd nebezpečnosti vznikla na základě zkušeností a vědeckých poznatků získaných při identifikaci SVHC látek.

Přístupné pro: Plus

Snižování emisí v průmysluZáznamGarance

19.6.2023, Ing. Michal Gregor, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:21

Průmysl hraje důležitou roli v našich životech a zároveň má velký dopad na životní prostředí. Je tedy nezbytné, aby průmyslové podniky přijaly odpovědnost za vypouštěné emise a intenzivně pracovaly na jejich snižování. V tomto webináři se dozvíte o…

Přístupné pro: Plus

Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátůZáznamGarance

25.5.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:19

Webinář je určen pro výrobce a uživatele produktů, které obsahují diisokyanáty. Diisokyanáty jsou látky senzibilizující dýchací cesty a kůži a používají se v celé řadě odvětví a aplikací, například k výrobě polyuretanových výrobků, nátěrů a lepidel.…

Přístupné pro: Plus

ILNO a jeho náležitostiZáznamGarance

13.4.2023, Ing. Tadeáš Narovec, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:20:26

Sestavení Identifikačního listu nebezpečného odpadu je jednou ze základní povinností pro každého původce nebezpečného odpadu dle zákona o odpadech. Lze ho vytvořit velmi rychle a jednoduše např. v některé z aplikací, které jsou nabízeny na trhu, pomocí zadání…

Přístupné pro: Plus

Informační bezpečnost nově: přechod na ISO/IEC 27001:2022ZáznamGarance

11.4.2023, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:59:04

Na on-line semináři získáte přehled o změnách požadavků na systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2022. Informace o přechodném období a jak dále postupovat.

Přístupné pro: Plus

ESG reporting: jak se zorientovat v bouři tří písmenZáznamGarance

17.3.2023, Ing. Michal Gregor, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:29:59

Udržitelnost je pro byznys klíčová a zvyšuje vaši konkurenceschopnost. Mimo to tvoří vaši dobrou pověst. Slyší na ni totiž jak zákazníci, tak investoři. ESG představuje soubor tří klíčových oblastí (Environmental, Social and Governance), v nichž se poměřuje…

Přístupné pro: Plus

Novinky nařízení REACH a CLP - konference PPE22 (23.11.2022)ZáznamGarance

15.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:30:48

Odpolední blok chemických látek zahájila svou přednáškou Ing. Lenka Lišková na téma Novinky nařízení REACH a CLP.

Přístupné pro: Plus

Panelová diskuse - Předcházení vzniku odpadů & vedlejší produkt & neodpad - Zemina v režimu vedlejšího produktu a výrobku - konference PPE22 (23.11.2022)ZáznamGarance

15.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:22

Náplní druhé části panelové diskuse, kterou se zástupci MŽP, ČIŽP, SPDS a CYRKL, vedla Ing. Lochovská, bylo téma "Zemina v režimu vedlejšího produktu a výrobku".

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...