dnes je 12.4.2024

Nové povinnosti při používání F-plynů - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

23.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:23:54

K chemickým látkám patří i F-plyny, které většinou řešíme v souvislosti s ovzduším. Proto se jim v bloku chemických látek věnovala Mgr. Mašíčková z MŽP a seznámila účastníky konference s novými povinnostmi při používání zařízení s F-plyny, které určila novela…

Přístupné pro: Plus

Uhlíkové cloZáznamGarance

16.1.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:56

Na webináři se dozvíte, kterých osob se povinnosti uhlíkového cla (CBAM) týkají, kdo bude muset a jak podat do 31.1.2024 první report za dovoz regulovaného zboží, jak se přihlásit jako dovozce regulovaného zboží k reportním povinnostem, jaký je náběh…

Přístupné pro: Plus

Novela emisní vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší 2022Garance

5.12.2022, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na začátku září byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky 415/2012 Sb. (dále také jako „emisní vyhláška”), která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vyhlášku č. 265/2022…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny v oblasti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot po novele zákona o ochraně ovzdušíArchiv

2.9.2022, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové povinnosti dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty po novele zákona o ochraně ovzduší - změna termínu podávání zprávy o emisích skleníkových plynů, vykazování úspory skleníkových plynů z pohonných hmot… Platnost novely zákona od 1. 7.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Ohlašování souhrnné provozní evidence a nový ISPOP2ZáznamGarance

14.3.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:12:11

Webinář Vás seznámí se způsobem zpracování a podání hlášení o ovzduší za rok 2021 v novém systému ISPOP, který je založen na vyplňování internetových formulářů (bez možnosti jejich stažení a vyplnění …

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Ovzduší" - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:17:40

Přístupné pro: Plus

Jsem vyjmenovaným zdrojem znečišťování? Jaké mám povinnosti? - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:31:28

Zorientovat se v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pomohl na VI. ročníku konference PPE Inf. Zbyněk Krayzel.

Přístupné pro: Plus

Nový ohlašovací systém ISPOP - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:19:36

V úplném závěru VI. ročníku konference PPE vystoupil Ing. Pavel Machálek s přednáškou o novém ohlašovacím systému ISPOP2 a změnách pro ohlašování souhrnné provozní evidence.

Přístupné pro: Plus

Konference PPE (23.11.2021) - dotazy a odpovědi z oblasti „OVZDUŠÍ"Garance

15.12.2021, Ing. Zbyněk Krayzel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Ochrana ovzduší“.

Nejasnosti při výpočtech emisí pomocí emisních faktorů - návrh možných řešení - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

18.12.2020, Ing. Zbyněk Krayzel, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:59

Emisní faktory jsou uvedeny ve Věstníku MŽP, ale vpraxi se uplatňuje celá řada dalších, méně známých, včetně podkladů zahraničních. S těmi posluchače na konferenci PPE seznámil Ing.…

Přístupné pro: Plus

Nejčastější chyby při ohlašování souhrnné provozní evidence - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

18.12.2020, Ing. Pavel Machálek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:40

S nejčastějšími chybami při ohlašování souhrnné provozní evidence do ISPOP seznámil posluchače na konferenci PPE Ing. Machálek.

Přístupné pro: Plus

Poplatky za zdroje znečišťování po novele zákona o ochraně ovzdušíZáznamGarance

12.5.2020, Mgr. Ondřej Perlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:35

Pokud jste se stali provozovatelem zdroje znečišťování, který se řadí podle zákona č. 201/2012 Sb., do kategorie „vyjmenovaný“, neměl by Vás zaskočit fakt, že jste v případě překročení zákonem stanovené částky 50 tis Kč plátcem poplatku za…

Přístupné pro: Plus

Novela emisní vyhláškyGarance

25.10.2019, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 216/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (tzv. emisní vyhláška).…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Připomínky: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

23.4.2019, Zdroj: Vláda ČR, ENVIprofi

Připomínky: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzdušíNovela upravuje tzv. referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Přenosnost povolení dle zákona o ochraně ovzdušíGarance

25.3.2019, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Revize kotlů, programy zlepšování kvality ovzduší a databáze odborně způsobilých osob od 1. 1. 2020 po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)Garance

11.10.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář změn zákona o ochraně ovzduší týkající se imisních limitů pro obce a kraje, programů zlepšování kvality ovzduší, využívání CZT, povinných revizí kotlů, možností obcí vyhláškou zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv, platnost novely zákona od…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Revize kotlů od 1. 9. 2018Garance

20.8.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Proces kontroly domácích topenišťGarance

26.4.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Nová pravidla pro sledování a vykazování emisí CO2 z nákladních automobilů, autobusů a autokarůGarance

27.3.2018, Zdroj: Evropský parlament, ENVIprofi

EU: Nová pravidla pro sledování a vykazování emisí CO2 z nákladních automobilů, autobusů a autokarůBulharské předsednictví dosáhlo dne 26. března předběžné neformální dohody s Evropským parlamentem ohledně nařízení o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva z nových těžkých vozidel. Toto nařízení je součástí obecného úsilí EU o snižování emisí…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela zákona o ochraně ovzduší: Povinné revize kotlů jednou za 3 roky a nižší cena revizí

14.3.2018, Zdroj: ČTK

Novela zákona o ochraně ovzduší: Povinné revize kotlů jednou za 3 roky a nižší cena revizíLhůtu pro revize kotlů na domácí vytápění možná poslanci prodlouží ze dvou let na tři roky. Obce budou moci obyvatelům zakázat spalovaní vybraných druhů paliv v kotlích. Emisní výjimky pro hnědouhelné elektrárny se rušit nebudou. Vyplývá to z úprav novely o…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Změny v programech pro ovzduší dokončí ministerstvo v roce 2019

27.2.2018, Zdroj: ČTK

Změny v programech pro ovzduší dokončí ministerstvo v roce 2019Ministerstvo životního prostředí pravděpodobně nepodá kasační stížnost proti soudním rozhodnutím, kterými byly zrušeny části programů zlepšování kvality ovzduší v některých regionech. Změny vyžadované soudem zapracuje do aktualizace programů, která již začala…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2017Garance

6.2.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. Systém ISPOP („Integrovaný…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela zákona o ochraně ovzduší v souvislosti se změnou stavebního zákonaGarance

12.1.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedním z předpisů, do kterých tato rozsáhlá novela…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Olomoucký kraj v úterý vyhlásí další dotace na výměnu kotlů

18.9.2017, Zdroj: ČTK

Olomoucký kraj v úterý vyhlásí další dotace na výměnu kotlůOlomoucký kraj v úterý vyhlásí výzvu na druhé kolo dotací určených k výměně starého kotle na pevná paliva za moderní a ekologický typ zdroj tepla. Domácnosti si rozdělí 124 milionu korun, což je zhruba o 40 milionů korun méně než v prvním kole. Dotace může…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Mobilní a stacionární zdroje podle novely zákona o ochraně ovzdušíGarance

5.6.2017, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, rozlišuje zdroje znečišťování ovzduší na mobilní a stacionární. Stacionární zdroj je v § 2 písm. e) zákona vymezen jako ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Příjem žádostí o dotace na kotle v Libereckém kraji v dubnu končí

19.4.2017, Zdroj: ČTK

Příjem žádostí o dotace na kotle v Libereckém kraji v dubnu končíLiberecký kraj ukončí 30. dubna příjem žádostí o dotace na výměnu kotlů za ekologičtější. Ve druhé výzvě je k dispozici 14 milionů korun, peníze jsou určené výhradně na pořízení tepelných čerpadel nebo kotlů na spalování biomasy. Kraj zatím obdržel 307 žádostí…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Novela zákona o ochraně ovzduší - změny v příloze č. 2Garance

7.4.2017, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena rozsáhlá změna zákona o ochraně ovzduší. Mimo jiné…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela zákona o ochraně ovzduší - nejčastější dotazyGarance

7.4.2017, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak má postupovat provozovatel zdroje, který má ke své činnosti povolení provozu, ale podle novelizovaného znění zákona o ochraně ovzduší již do přílohy č. 2 nespadá?

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vláda schválila výhodné přimíchávání biopaliv z tuků do benzinu

12.9.2016, Zdroj: ČTK

Dodavatelé benzinu a nafty budou moci do minimálního podílu biopaliv dvojnásobně započítávat biopaliva, která byla vyrobena z použitých kuchyňských olejů a kafilerních tuků. Počítá s tím novela zákona o ochraně ovzduší, kterou dnes schválila vláda. Platit to…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Zákon o ochraně ovzduší - kontroly domácích topenišť (mýty a fakta)Garance

19.5.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna v současné době projednává v druhém čtení jako sněmovní tisk 678 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Výbor pro životní prostředí schválil pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně ovzduší

19.5.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výbor pro životní prostředí schválil pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně ovzdušíVýbor pro životní prostředí schválil 28. dubna 2016 pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. O těchto návrzích bude následně hlasovat Poslanecká sněmovna v rámci druhého čtení k novele zákona o ochraně…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Zpřísnění požadavků na emise plynových kotlůGarance

9.3.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela zákona o ochraně ovzduší prošla prvním čtením

3.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer, Poslanecká sněmovna

Návrh novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší prošel prvním čtením. Novelu dále projedná Výbor pro životní prostředí jako výbor garanční a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také ústavně právní výbor. Návrh poslance Zahradníka na zamítnutí…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vládní novela zákona o ochraně ovzdušíGarance

25.2.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 14. prosince 2015 schválila vláda návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „novela zákona o ochraně…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela zákona o ochraně ovzduší - biopalivaGarance

21.1.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Spolu s novelou zákona o spotřebních daních je v tomto zákoně novelizován také zákon č. 201/2012 Sb., o…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Novela „emisní“ vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

14.1.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 406/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Úřady mají mít podle novely zákona o ochraně ovzduší možnost kontrolovat, čím lidé topí

16.12.2015, Zdroj: ČTK

Úřady by měly mít nově pravomoc kontrolovat, čím lidé topí v domech i ukládat za to pokuty. Příslušný návrh novely zákona o ovzduší, která má lépe chránit zdraví lidí, dnes schválila vláda. Novinářům to řekl vicepremiér a předseda lidovců Pavel Bělobrádek.…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší schválena Poslaneckou sněmovnouGarance

2.12.2015, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 13. listopadu 2015 schválila Poslanecká sněmovna zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Spolu s novelou zákona o spotřebních daních je v tomto zákoně novelizován také…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

23.11.2015, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. (tzv. emisní vyhláška). Novela…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...