dnes je 22.2.2024

dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látekGarance

20.5.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek – dále jen „nařízení PIC” z anglického „The Prior Informed Consent Regulation” (konsolidovaná verze z 1.9.2020) upravuje dovoz a vývoz…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Diskuze po bloku "Chemické látky" - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:27

Na VI. ročníku konference PPE padlo velké množství dotazů. Zde je záznam diskuze v bloku "Odpady a obaly v podnikové praxi".

Přístupné pro: Plus

Aktuální stav SCIP databáze - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:18

S povinnostmi, které mají dodavatelé při uvádění předmětů obsahující SVHC látku na trh, seznámila posluchače na VI. ročníku konference PPE Ing. Radka Vokurková.

Přístupné pro: Plus

Oznamování nebezpečných směsí v dalších členských státech EUGarance

10.1.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha VIII nařízení CLP zavedla jednotný systém oznamování nebezpečných směsí uváděných na trh Evropské Unie. Zjednodušení práce výrobců to však nepřineslo v takovém rozsahu, jak bychom se mohli domnívat. Stále jsou ještě země EU, které nepřijaly společný…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dovoz chemických látek, chemických směsí a předmětů ze třetích zemíGarance

22.12.2021, Ing. Lenka Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Členské státy Evropské unie (EU) a Norsko, Island a Lichtenštejnsko tvoří Evropský hospodářský prostor (European Economic Area – EEA). Pokud jsou látky, směsi nebo předměty „nakupovány” ze zemí mimo EEA, jedná se dle nařízení (ES) č.1907/2006 (nařízení REACH) a…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2018Garance

3.1.2019, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - prosinec 2018Nanomateriály, nové SVHC látky, omezení 4 ftalátů, účinné látky v biocidních přípravcích a nová nařízení rostlinolékařské péče

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - listopad 2018Garance

6.12.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - listopad 2018Ucelený rámec EU pro endokrinní disruptory; povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků; postoj Rady k přijetí pokynů pro environmentálně šetrné prozatímní ukládání…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - říjen 2018Garance

1.11.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - říjen 2018Změna nařízení CLP; omezení látky bis(pentabromfenyl)ether; změna přílohy REACH, pokud jde o karcinogenní, mutagenní nebo toxické látky pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B a prováděcí rozhodnutí o látkách sulfurylfluorid a ethylbutylacetylaminopropionát…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - září 2018Garance

5.10.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - září 2018Vzáří nabylo účinku nařízení o použití bisfenolu A vlacích určených pro styk spotravinami a vyšla nová nařízení pro účinné látky vbiocidních přípravcích a jejich kategorie.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Budoucnost dodávek dezinfekčních přípravků na bázi chlornanu sodnéhoGarance

17.9.2018, Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2017 byl vydáním prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1273 ukončen přezkum použití účinné látky „aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného” v dezinfekčních přípravcích typů PT 1 až PT 5. Za datum schválení aktivního chloru uvolňovaného z chlornanu…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - srpen 2018Garance

7.9.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - srpen 2018Polycyklické aromatické uhlovodíky pro umělé sportovní plochy a nové účinné látky vbiocidních přípravcích.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červen 2018Garance

2.7.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - červen 2018Za měsíc červen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - květen 2018Garance

6.6.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek - květen 2018Za měsíc květen bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Výroba a dovoz chemických látek po 1. 6. 2018Garance

7.5.2018, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době, těsně před skončením registrací, se objevily pochybnosti, jak je to s dovozem nebo výrobou látek do jedné tuny, pokud se již látka dovážela nebo vyráběla na základě…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látekZáznamGarance

18.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:31:36

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 - informace o kontrolní činnosti v oblasti chemických látek, kontrolní projekty, které v této oblasti ČIŽP podnikla + témata kontrolních projektů plánovaných na další…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekGarance

3.6.2016, MUDr. Marie Adámková, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zájem o omezování dovozu a vývozu vybraných nebezpečných chemických látek v orgánech OSN vedl k přijetí Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro vybrané nebezpečné chemické látky a pesticidy. Cílem tohoto postupu bylo celosvětově podřídit dovoz…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Oznamování chemických směsí a detergentů

28.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámení nebezpečných chemických směsí (nebezpečné pro zdraví a fyzikálně chemicky) a oznámení detergentů (bez ohledu na nebezpečnost) je základní povinností podle chemického zákona (č. 350/2011 Sb.) při uvádění směsí a detergentů na trh. Povinnost musí být…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Oznámení chemických směsí a detergentůGarance

18.1.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámení nebezpečných chemických směsí (nebezpečné pro zdraví a fyzikálně chemicky) a oznámení detergentů (bez ohledu na nebezpečnost) je základní povinností podle chemického zákona (č. 350/2011 Sb.) při uvádění směsí a detergentů na trh. Povinnost musí být…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Registrace ALOxGarance

21.12.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Aktualizace Praktického průvodce pro komunikaci s ECHA během hodnocení registrační dokumentaceGarance

20.8.2015, Zdroj: MPO ČR, Verlag Dashöfer

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila Praktického průvodce 12, který uvádí, jak má registrant komunikovat s ECHA v procesu hodnocení registrační dokumentace.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Pokyny pro identifikaci esenciálních olejůGarance

20.8.2015, Zdroj: MPO ČR, Verlag Dashöfer

Evropské průmyslové asociace pro éterické oleje připravily nové praktické pokyny pro identifikaci éterických olejů, aby pomohly průmyslu plnit registrační povinnosti podle nařízení REACH.

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...