dnes je 18.7.2024

Životní cyklus výrobku a jeho environmentální dopady - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

28.6.2024, Ing. Marie Tichá, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:45:58

Metoda posuzování životního cyklu LLCA má 4 základní fáze. Co znamenají a jaký mají smysl? S tím účastníky konference seznámila Marie Tichá.

Přístupné pro: Plus

Ekodesign a digitální pas výrobku - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

28.6.2024, Laura Mitroliosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:06

Chceme-li mít na trhu skutečně udržitelné evropské výrobky, musíme je podchytit již od jejich návrhu - designu. Téma ekodesignu a digitálního pasu produktů představila na konferenci ředitelka CIRA advisory Laura…

Přístupné pro: Plus

Připravovaná novela obalového zákona a možnosti recyklace plastů - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

27.6.2024, Ing. Jan Maršák, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:57

Hlasitě se mluví o povinném zálohování PET, ale chystaná obalová legislativa přinese mnohem víc. Účastníky konference s novinkami seznámil ředitel odboru odpadů MŽP Maršák.

Přístupné pro: Plus

Dopad nového nařízení EU o obalech na průmysl - konference OPE24 (23.5.2024)ZáznamGarance

27.6.2024, Ing. Iva Werbynská, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:24:39

Proč je sjednocení obalového trhu tak důležité? Nejen o tom účastníky informovala prostřednictvím své přednášky ředitelka obalového institutu SYBA Iva Werbynská.

Přístupné pro: Plus

ISO normy a environmentální účetnictví - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

5.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:19:20

Najít správný poměr mezi ekologickým a ekonomickým zhodnocením není snadné. Přednášku na téma ISO norem a environmentálního účetnictví přednesla v bloku ESG Katarína Kajánková.

Přístupné pro: Plus

ESG reporting - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

31.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:22:13

Co je to ESG reporting a proč je pro firmy tak důležitý? Koho se týká zákonná povinnost nefinančního reportování a koho se dotkne příští rok? Základní povinnosti představil v přednášce Ing.…

Přístupné pro: Plus

Povinnost třídit odpady má opravdu každý!Garance

16.3.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

K úplnému pochopení povinnosti je potřeba srovnat si 2 situace legislativního prostředí, kdy platil starý zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a dobu dnes, kdy platí nový zákon o odpadech č. 541/2020…

Hierarchie nakládání s odpady a podmínky pro vedlejší produktZáznamGarance

13.12.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:12:14

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Obaly v podnikové praxi" - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:31

Zákon o obalech jasně definuje jednorázový a opakovaně použitelný odpad. Jak se ale chovat „procirkulárně“ a snažit se znovu použít obaly, které jsou definovány jako jednorázové, třeba např. kartonovou krabici? „V tomto ohledu se velmi těžko…

Přístupné pro: Plus

Evidence průmyslových obalů - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:30

Poslední diskutované téma konference byly odpady z obalů, jejich evidence a opětovné využití obalů. Na konferenci Odpady v podnikové ekologii se tomuto tématu věnoval Jan Přikryl z Eko-komu.

Přístupné pro: Plus

Možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:20:54

Jak je to s nakládáním a využitím biosložky v komunálním odpadu, to ve své prezentaci do detailu rozebrala Ing. Kajánková.

Přístupné pro: Plus

Přeprava kapalných nebezpečných odpadů - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:29:46

Na nesmírnou důležitost nepodceňování všech administrativních povinností při přepravě nebezpečných kapalných odpadů upozornil Ing. Narovec, protože podle jeho slov: „Není otázka, jestli dojde k dopravní nehodě při přepravě takových odpadů, ale kdy k ní…

Přístupné pro: Plus

Povinnosti původců podle nového odpadového zákona - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:38:53

Jaký je rozdíl mezi skladováním a soustřeďováním odpadu, co z toho pro původce plyne, co musí a co naopak nesmí, tomu se ve své přednášce věnoval Ing. Kuncl.

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Nakládání s odpady" - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:29:05

Přístupné pro: Plus

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu ve firmách - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:22:15

Nové povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu vysvětlil na konferenci Odpady v podnikové ekologii Ing. Lank, který na konkrétním případu rozebral i finanční bilanci různého zařazení…

Přístupné pro: Plus

Změny v evidenci odpadů - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:29

Nová odpadová legislativa se promítla také do ohlašování o produkci odpadů a nového systému ISPOP2. Nejčastějším chybám v ohlašování se věnoval Ing. Valta z České informační agentury životního prostředí, která systém ISPOP2…

Přístupné pro: Plus

Top cirkulární příklady dobré praxe z Evropy - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

24.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:10:39

Příklady dobré praxe ze stavebního sektoru u největších firem regionu na konferenci Odpady v podnikové ekologii představil Mgr. Vojtěch Pilnáček.

Přístupné pro: Plus

Vedlejší produkt nebo odpad v běžné výrobní praxi - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

24.6.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:30:47

První panel konference Odpady v podnikové ekologii zaměřený na předcházení vzniku odpadů zahájil svou přednáškou Vedlejší produkt nebo odpad v běžné výrobní praxi Ing. Šulc a podle jeho slov je: „původce ten, kdo se už na začátku výrobního procesu musí…

Přístupné pro: Plus

Diskuze po bloku "Předcházení vzniku odpadů" - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

24.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:26:00

Jak se ukázalo při diskusi po bloku Předcházení vzniku odpadů, stavební odpady a výkopová zemina jsou velké téma a při výkladu zákona jde hodně o slovíčka a co odborník, to trošku jiný postoj.

Přístupné pro: Plus

Nakládání se stavebními odpady a jejich recyklace podle nového odpadového zákona a vyhlášky - konference OPE (17.5.2022)ZáznamGarance

24.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:37:32

Pro původce stavebního a demoličního odpadu (SDO) je situace o to komplikovanější, že dost často musí při snaze využít tento odpad bojovat s úřady. Jak podotkla ve své přednášce Ing. Miklasová: „I dobrý úmysl při snaze využít stavební odpad a chránit…

Přístupné pro: Plus

Cirkulární firma podle ISO norem. Účetnictví oběhového hospodářstvíGarance

1.3.2022, Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo se pohybuje v oboru ISO norem, ví, že s novými normami jsou to běhy na dlouhou trať, ovšem vyplatí se. Tak jako se řada firem opírá o systémy řízení přístupu k životnímu prostředí podle norem ISO 14000, budou moci po dokončení normy zařadit plynule její…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Cirkulární firma podle ISO norem - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:11:26

Přehled stávajících i připravovaných norem pro cirkulární ekonomiku ve firmě představila na VI. ročníku konference PPE Ing. Katarína Kajánková

Přístupné pro: Plus

Cirkulární ekonomika - od snů k praxi - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:18:43

Úvod do druhého bloku "Cirkulární ekonomika v průmyslu" na VI. ročníku konference PPE učinil svou přednáškou Ing. Václav Kuncl.

Přístupné pro: Plus

Top trendy praxe v oblasti cirkulární ekonomiky - konference PPE (23.11.2021)ZáznamGarance

1.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:15:52

Jak je možné najít úspory v odpadu? Třeba to nastínil ve své přednášce na VI. ročníku konference PPE Mgr. Vojtěch Pilnáček.

Přístupné pro: Plus

Oběhové hospodářství - aktuální stavGarance

23.4.2019, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z významných strategických změn, kterou prochází oblast nakládání s odpady, je koncept oběhového hospodářství. Tento koncept se připravoval a projednával v EU v posledních letech. Změny směrnic byly vydány jako tzv. balíček k oběhovému hospodářství…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Balíček k oběhovému hospodářství - nové směrnice a hlavní změnyGarance

7.8.2018, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

V polovině června byly publikovány v Úředním věstníku EU změny směrnic a nařízení EU, které jsou součástí balíčku k oběhovému hospodářství. Účinnosti nabyly počátkem července 2018.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Směrnice 2018/852/EU, kterou se mění směrnice 1994/62/ES o obalech a obalových odpadechGarance

6.8.2018, ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice stanoví opatření, jejichž prvořadou prioritou je prevence vzniku obalových odpadů a dalšími základními zásadami je opakované použití obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, a tedy snížení množství těchto odpadů určených ke…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Směrnice 2018/849/EU, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeníchGarance

3.8.2018, ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak se ukázalo, zprávy o provádění, které členské státy vypracovávají každé tři roky, nejsou účinným nástrojem pro ověřování dodržování předpisů a zajištění správného provádění a vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Je proto třeba zrušit ustanovení,…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Směrnice 2018/850/EU, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadůGarance

2.8.2018, ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice si klade za cíl zajistit postupné snižování skládkování odpadu, zejména odpadu vhodného k recyklaci nebo jinému využití tak, aby podpořila přechod Unie k oběhovému hospodářství a splnila požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Směrnice 2018/851/EU, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadechGarance

1.8.2018, ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví předcházením vzniku odpadů, nepříznivým dopadům vzniku odpadů a nakládání s nimi nebo jejich omezováním a omezováním celkových dopadů využívání zdrojů a zlepšováním účinnosti…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktůGarance

31.7.2018, ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto nařízení stanoví zásady ekologické produkce a pravidla týkající se ekologické produkce, související certifikace a použití označení odkazujících na ekologickou produkci při označování a propagaci, jakož i pravidla týkající se kontrol, jimiž se doplňují…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EP: Europoslanci schválili recyklaci 55 % komunálního odpadu do roku 2025Garance

19.4.2018, Zdroj: ČTK

EP: Europoslanci schválili recyklaci 55 % komunálního odpadu do roku 2025Evropský parlament včera podpořil recyklační cíle v rámci legislativy o odpadu a oběhovém hospodářství tak, jak se na tom dohodl s Radou EU. Podíl komunálního odpadu určeného k recyklaci by měl podle nové unijní legislativy v roce 2025 stoupnout z dnešních 44…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

EU: Rada schválila dohodu s EP týkající se nakládání s odpady v EUGarance

10.3.2018, Zdroj: www.euroskop.cz

EU: Rada schválila dohodu s EP týkající se nakládání s odpady v EUVelvyslanci při EU 23. 2. 2018 potvrdili předběžnou dohodu s EP ohledně 4 legislativních návrhů v rámci balíku předpisů o odpadech, které mají vést ke zvýšené recyklaci odpadů a přispět k vytvoření oběhového…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Efektivnější třídění podpoří 2 miliardy z OPŽP

27.7.2017, Zdroj: SFŽP ČR

Efektivnější třídění podpoří 2 miliardy z OPŽPDo stovek obcí a měst přibudou nové nádoby na tříděný a bio odpad. Radnice a společnosti je budou moci pořídit z dotací, které aktuálně uvolnilo Ministerstvo životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Více než 2 miliardy korun posílá zejména…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ministři životního prostředí EU v Estonsku diskutovali o ekoinovacích, oběhovém hospodářství a ochraně klimatu

17.7.2017, Zdroj: MŽP

Ministři životního prostředí EU v Estonsku diskutovali o ekoinovacích, oběhovém hospodářství a ochraně klimatuMinistři životního prostředí evropské osmadvacítky na neformálním setkání v Talinnu jednali například o ekoinovacích jakožto klíčovém prvku k přechodu na oběhové hospodářství nebo ochraně klimatu. Českou republiku zastupoval náměstek ministra životního…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ministři životního prostředí EU na Maltě diskutovali o adaptaci na změnu klimatu, znečištění oceánů a oběhovém hospodářství

27.4.2017, Zdroj: MŽP

Ministři životního prostředí EU na Maltě diskutovali o adaptaci na změnu klimatu, znečištění oceánů a oběhovém hospodářstvíMinistři životního prostředí států Evropské unie jednali na neformálním zasedání na Maltě o strategii adaptace na změnu klimatu v kontextu Pařížské klimatické dohody, o ochraně životního prostředí a klimatu v oceánech a také o oběhovém hospodářství a nakládání…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

EK podpoří investice do energetického využití odpadu a oběhového hospodářství

1.2.2017, Zdroj: Evropská komise

EK podpoří investice do energetického využití odpadu a oběhového hospodářstvíRok poté, co přijala balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství, vydává Komise zprávu o dosavadních výsledcích klíčových iniciativ, jež jsou součástí akčního plánu z roku…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

EK podpoří energetické využití odpadu a oběhové hospodářství

27.1.2017, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie

EK podpoří energetické využití odpadu a oběhové hospodářstvíRok poté, co přijala balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství, vydává Komise zprávu o dosavadních výsledcích klíčových iniciativ, jež jsou součástí akčního plánu z roku…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží?ZáznamGarance

18.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:37:55

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 - přednáška věnovaná oběhovému hospodářství a využití zdrojů.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Likvidace acetylenových lahví, oběhové hospodářství v praxiZáznamGarance

18.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:17:57

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 - případová studie oběhového hospodářství v praxi.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látekZáznamGarance

18.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:31:36

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 - informace o kontrolní činnosti v oblasti chemických látek, kontrolní projekty, které v této oblasti ČIŽP podnikla + témata kontrolních projektů plánovaných na další…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Kontroly ČIŽP v oblasti odpadového hospodářstvíZáznamGarance

18.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:40:55

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 - informace o kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství včetně výsledků za poslední období, aktuální problémy v této oblasti a s tím související ustanovení právních…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Odpadové toky v průmyslu, oběhové hospodářství, chystaná legislativa pro rok 2017ZáznamGarance

17.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:35:25

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 - přednáška věnovaná vhodnému nastavení systému odpadového/oběhového hospodářství v ČR ve vztahu k chystané legislativě.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Legislativní změny v oblasti odpadového hospodářstvíZáznamGarance

17.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:35:38

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 - první přednáška se věnovala aktuálním a připravovaným zákonům a prováděcím předpisům.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných haváriíZáznamGarance

17.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:28:39

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 - přednáška věnovaná aktuálním změnám v oblasti chemických látek a směsí, prevenci závažných havárií a biocidů.

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny zákonných povinností pro rok 2017, předpoklady realizace oběhového hospodářstvíZáznamGarance

17.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:01

Konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 - přednáška věnovaná značení, evidenci a ohlašování odpadů, oznámení o přepravě nebezpečných odpadů, možnostem předcházení vzniku odpadů a oběhovému…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Konference pro podnikové ekology změní pohled na odpadovou politiku!

20.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konference pro podnikové ekology změní pohled na odpadovou politiku!Jaká jsou očekávání podniků v oblasti odpadového hospodářství po novele odpadového zákona? Jak se změní role „odpadářů“ v oběhovém hospodářství? Co si od nového zákona slibuje ministerstvo a před čím varuje Inspekce životního…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Ostravané dostanou zdarma popelnice na bioodpad

17.3.2016, Zdroj: ČTK

Městská odpadová společnost OZO Ostrava začne od května bezplatně poskytovat lidem v rodinných domcích se zahradou popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Popelnice o objemu 240 litrů chce společnost k domům ve městě postupně rozvést do letošního…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...