dnes je 18.7.2024

Vláda projedná návrh zákona o ochraně ovzduší a jeho připomínky

20.5.2024, Zdroj: ČTK

Vláda projedná návrh zákona o ochraně ovzduší a jeho připomínkyMinisterstvo životního prostředí ve středu předloží vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší a další související zákony. Cílem novely je změnit platnou právní úpravu tak, aby co nejlépe odpovídala aktuálním potřebám v oblasti…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Nové povinnosti při používání F-plynů - konference PPE23 (21.11.2023)ZáznamGarance

23.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:23:54

K chemickým látkám patří i F-plyny, které většinou řešíme v souvislosti s ovzduším. Proto se jim v bloku chemických látek věnovala Mgr. Mašíčková z MŽP a seznámila účastníky konference s novými povinnostmi při používání zařízení s F-plyny, které určila novela…

Přístupné pro: Plus

Uhlíkové cloZáznamGarance

16.1.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:56

Na webináři se dozvíte, kterých osob se povinnosti uhlíkového cla (CBAM) týkají, kdo bude muset a jak podat do 31.1.2024 první report za dovoz regulovaného zboží, jak se přihlásit jako dovozce regulovaného zboží k reportním povinnostem, jaký je náběh…

Přístupné pro: Plus

Nová vyhláška č. 243/2023 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynechGarance

12.10.2023, JUDr. Pavla Bejčková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od srpna je v účinnosti nová vyhláška č. 243/2023 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Vyhláška provádí zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech v roce 2023Archiv

26.5.2023, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 73/2012 Sb.”) upravuje nakládání s dvěma typy látek – s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu (tzv.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela emisní vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší 2022Garance

5.12.2022, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na začátku září byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky 415/2012 Sb. (dále také jako „emisní vyhláška”), která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vyhlášku č. 265/2022…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny v oblasti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot po novele zákona o ochraně ovzdušíArchiv

2.9.2022, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové povinnosti dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty po novele zákona o ochraně ovzduší - změna termínu podávání zprávy o emisích skleníkových plynů, vykazování úspory skleníkových plynů z pohonných hmot… Platnost novely zákona od 1. 7.…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Konference PPE (23.11.2021) - dotazy a odpovědi z oblasti „OVZDUŠÍ"Garance

15.12.2021, Ing. Zbyněk Krayzel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Ochrana ovzduší“.

Novela zákona o emisním obchodování 2020Garance

28.1.2020, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 3. ledna 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 1/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela emisní vyhláškyGarance

25.10.2019, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 216/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (tzv. emisní vyhláška).…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Europoslanci schválili třetinové snížení emisí u nových aut

28.3.2019, Zdroj: www.euroskop.cz

Europoslanci schválili třetinové snížení emisí u nových autEvropští poslanci včera schválili návrh na snížení škodlivých emisí unových osobních aut do roku 2030o37,5procenta a unových lehkých užitkových vozů o31procent. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) už dříve označilo takový závazek za nerealistický. Krok…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Dotaz: Přenosnost povolení dle zákona o ochraně ovzdušíGarance

25.3.2019, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Emisní limity pro plynná paliva od 1. 1. 2020Garance

28.2.2019, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Revize kotlů, programy zlepšování kvality ovzduší a databáze odborně způsobilých osob od 1. 1. 2020 po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)Garance

11.10.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář změn zákona o ochraně ovzduší týkající se imisních limitů pro obce a kraje, programů zlepšování kvality ovzduší, využívání CZT, povinných revizí kotlů, možností obcí vyhláškou zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv, platnost novely zákona od…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Revize kotlů od 1. 9. 2018Garance

20.8.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Směrnice EP a rady (EU) č. 2018/410, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologiíGarance

21.3.2018, ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

V Úředním věstníku EU byla zveřejněna nová směrnice EP a rady (EU) 2018/410, ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU)…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2017Garance

6.2.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. Systém ISPOP („Integrovaný…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela zákona o ochraně ovzduší v souvislosti se změnou stavebního zákonaGarance

12.1.2018, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedním z předpisů, do kterých tato rozsáhlá novela…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Poslanecká sněmovna podpořila přijetí Pařížské dohody - o co v ní jde?

11.7.2017, Zdroj: ČTK

Poslanecká sněmovna podpořila přijetí Pařížské dohody - o co v ní jde?Poslanecká sněmovna dnes v prvním kole podpořila přijetí dohody, schvalovat by ji měla v září. Zde jsou základní údaje o mezinárodní klimatické dohodě, která byla přijata pod záštitou OSN na konferenci v Paříži v prosinci…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Moravskoslezský kraj ve čtvrtek vyhlásí výzvu pro dotace na kotle

28.6.2017, Zdroj: ČTK

Moravskoslezský kraj ve čtvrtek vyhlásí výzvu pro dotace na kotleMoravskoslezský kraj ve čtvrtek vyhlásí další výzvu pro dotace na výměnu neekologických kotlů. Od tohoto dne bude lidem k dispozici i elektronická žádost, kterou si mohou začít připravovat. Přijímat je kraj začne 5. září od 10:00, řekla dnes novinářům…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Mobilní a stacionární zdroje podle novely zákona o ochraně ovzdušíGarance

5.6.2017, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, rozlišuje zdroje znečišťování ovzduší na mobilní a stacionární. Stacionární zdroj je v § 2 písm. e) zákona vymezen jako ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nové dotace pomohou radnicím zejména v boji se smogem

10.5.2017, Zdroj: SFŽP ČR

Nové dotace pomohou radnicím zejména v boji se smogemMinisterstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pokračují v podpoře projektů zlepšujících kvalitu ovzduší v České republice. Po dubnové nabídce dotací na snižování zápachu a emisí těžkých kovů přichází se zcela novou podporou…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Novela zákona o ochraně ovzduší - změny v příloze č. 2Garance

7.4.2017, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena rozsáhlá změna zákona o ochraně ovzduší. Mimo jiné…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela zákona o ochraně ovzduší - nejčastější dotazyGarance

7.4.2017, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak má postupovat provozovatel zdroje, který má ke své činnosti povolení provozu, ale podle novelizovaného znění zákona o ochraně ovzduší již do přílohy č. 2 nespadá?

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Do krajů pošle další 3,4 miliardy korun na výměnu starých kotlů

16.3.2017, Zdroj: Státní fond životního prostředí

MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Do krajů pošle další 3,4 miliardy korun na výměnu starých kotlůMinisterstvo životního prostředí s ročním předstihem spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Ty významně zlepší kvalitu ovzduší v České republice a díky úspornému provozu ušetří i peníze domácnostem. V nově vyhlášené druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů

13.3.2017, Zdroj: Státní fond životního prostředí

Ministr Richard Brabec vyhlásil další pokračování programu MŽP, který obcím a krajům pomůže s odstraněním akutních ekologických zátěží s neznámým původcem na jejich území. Ministr Brabec to oznámil při návštěvě Moravskoslezského kraje, který plánuje podat do…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Povinnosti provozovatelů chladicích a klimatizačních zařízení - příkladyGarance

8.3.2017, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení povinností provozovatelů chladicích a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel a dalších zařízení, obsahujících fluorované skleníkové plyny, případně hasicí systémy dle nařízení EU č. 517/2014 na základě přepočtu na CO2-eq příslušné…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Směrnice EP a rady č. 2008/50ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro EvropuGarance

3.3.2017, Envi profi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 517/2014 o o fluorovaných skleníkových plynechGarance

1.1.2017, Envi profi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Zákon o ochraně ovzduší - kontroly domácích topenišť (mýty a fakta)Garance

19.5.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna v současné době projednává v druhém čtení jako sněmovní tisk 678 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Díky dotacím by mohlo být instalováno 3500 nových plynových kotlů

7.4.2016, Zdroj: ČTK

Díky první vlně takzvaných kotlíkových dotací by mohlo být v Česku instalováno až 3500 nových plynových kotlů. Dnes o tom informoval Český plynárenský svaz (ČPS). Uvedl, že podle údajů o počtu podaných žádostí ze sedmi krajů bylo zatím podáno téměř 2200…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Vládní novela zákona o ochraně ovzdušíGarance

25.2.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 14. prosince 2015 schválila vláda návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „novela zákona o ochraně…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Novela „emisní“ vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

14.1.2016, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 406/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Novela vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší

23.11.2015, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. (tzv. emisní vyhláška). Novela…

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Proces podle zákona o ekologické újměArchiv

18.11.2013, Mgr. Veronika Vytejčková, JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Autoři: Mgr. Veronika Vytejčková,  Odbor legislativní Ministerstva životního prostředí ČR  JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.,  Ambruz&Dark Deloitte…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Hodnocení rizik ekologické újmy a finanční zajištění k provedení preventivních a nápravných opatřeníArchiv

8.8.2013, Mgr. Veronika Vytejčková, JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

K pojmu ekologická újma a otázce ekologicko-právní odpovědnostiArchiv

31.5.2013, Mgr. Veronika Vytejčková, JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...