dnes je 31.3.2023

Energetický zákon a jeho novelyGarance

31.1.2023, Redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 19/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinouGarance

20.12.2022, redakce EnergetikaInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2022 novelizace vyhláškou č. 404/2022…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhláška o regulačním výkaznictvíGarance

6.4.2021, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2021 novelizoval Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) klíčovou vyhlášku č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, a to změnovou vyhláškou č. 554/2020 Sb. Historicky se jedná o druhou novelu této vyhlášky, kterou ERÚ poprvé vydal…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nový energetický zákon (NEZ): Návrhy pro oblast teplárenstvíGarance

28.7.2020, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava regulující teplárenství je uvedena především v zákonu č. 458/2000 Sb. (EZ), dále je obsažena v zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákonu č. 165/2012 Sb., o POZE, a zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nový energetický zákon (NEZ): Návrhy pro oblast plynárenstvíGarance

21.7.2020, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nový energetický zákon (NEZ): Návrhy pro oblast elektroenergetikyGarance

14.7.2020, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci této části je popsána navrhovaná právní úprava modelu trhu s elektřinou, která bude splňovat požadavky Zimního balíčku související zejména s postupným přechodem výroby elektřiny z fosilních zdrojů na zdroje obnovitelné a s tím související problematikou…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nový energetický zákon (NEZ): Návrhy věcných řešení společné části pro sektor energetikyGarance

7.7.2020, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsahem této části věcného záměru je návrh právní úpravy regulace činností v energetickém sektoru, přístupu k podnikání v energetice (tuzemských i zahraničních osob), licencím a předpokladům pro jejich vydání a dále k evidenci energetických…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny za rok 2016Garance

19.9.2017, Ing. Jan Šefránek, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolehlivost a kvalita dodávek elektrické energie je jednou ze základních otázek současné elektroenergetiky a její zajištění patří mezi hlavní cíle na liberalizovaném trhu s elektřinou. Elektrická energie se v liberalizovaném prostředí stala zbožím, které musí…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Návrh revize nařízení (ES) č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánůGarance

23.5.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Revizi nařízení č.  713/2009 , kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „nařízení o ACER”), je nutné vnímat v souvislosti s návrhy revize nařízení č. 714/2009, viz kapitola  Návrh revize nařízení č. 714/2009 o…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Návrh revize směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinouGarance

9.5.2017, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V úvodu je nutné uvést, že z důvodu obsáhlosti novely směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou není možné podrobně komentovat všechny návrhy změn. Zmíněny jsou z pohledu autora jen zásadní návrhy změn ve smyslu významnosti…

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...