dnes je 29.2.2024

Nové povinnosti v bezpečnostních listech po novele nařízení REACH od 1. 1. 2021ZáznamGarance

4.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:51

Přístupné pro: Plus

Změny chemického zákona v roce 2021

5.11.2021, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny chemického zákona v roce 2021

Přístupné pro: Registrovaní | Enviprofi | Plus

Oznamování informací o směsíchGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Stěžejní právní předpisy pro uživatele CHLS a jejich působnostGarance

1.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Značení látek a směsí v národních jazycích od 1. 12. 2019Garance

1.4.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny oznamovacích povinností po novele chemického zákona od 1. 1. 2021Garance

21.1.2021, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Ohlašovací povinnosti nebezpečných chemických látek a směsíGarance

6.11.2018, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky)ZáznamGarance

27.4.2020, Ing. Lenka Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:57:58

Přístupné pro: Plus

Oznámení chemických směsí a detergentůGarance

18.1.2016, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Postup při klasifikaci směsí - obecné doporučeníGarance

22.9.2015, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: chemické látky - následný uživatelGarance

21.3.2017, Ing. Hana Krejsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látekGarance

20.5.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Změny v harmonizované klasifikaci látek podle nařízení CLP od 1. 5. 2020Garance

2.4.2020, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsíGarance

20.3.2015, Envi profi, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

ÚvodArchiv

31.3.2011, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Směrnice o odpadech a SCIP databázeZáznamGarance

7.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:09

Přístupné pro: Plus

Klasifikace, balení a označování chemických látek a směsíArchiv

20.7.2011, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Povinnost zjišťovat vlastnosti a klasifikovat směsi uváděné na trhGarance

14.10.2019, Ing. Oldřich Petira, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Potřeba datArchiv

15.5.2012, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Balení a označování podle chemického zákonaArchiv

26.11.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Dotaz: Aktuální BL od dodavatele

23.10.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti následného uživateleArchiv

30.1.2012, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

Směrnice Seveso IIIArchiv

22.5.2013, MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Enviprofi | Plus

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...