dnes je 18.7.2024

Input:

261/2007 Sb., Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 261/2007 Sb., Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 19. září 2007
o stabilizaci veřejných rozpočtů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
tiskových oprav, uveřejněných v částkách č. 51/2008 a č. 114/2008.
. 114/2008.
2/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší v čl. I body č. 50, 169, 171, 180, 186, 190 a 211; vkládá v čl. II bod 19, mění čl. LXXXI bod 1 písm. c)
206/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v čl. LXXXI mění písm. d)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část osmou a mění v čl. LXXII § 28 odst. 6 a § 29, v čl. LXXIII § 27 odst. 6 a § 28 a v čl. LXXIV § 28 odst. 6 a § 29
282/2009 Sb.
(k 31.8.2009)
v čl. LXXXI mění písm. e) a vkládá nové písm. f)
292/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
v čl. LXXII mění § 8, § 17 a § 18
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
v čl. LXXXI ruší bod 2
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část sedmnáctou
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
v čl. LXXXI bodě 1 písm. d) mění datum účinnosti
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 10 odst. 1 a § 14 odst. 1 v části čtyřicáté páté, čtyřicáté šesté a čtyřicáté sedmé
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění v čl. LXXII, čl. LXXIII a čl. LXXIV § 17 odst. 5
463/2012 Sb.
(k 21.12.2012)
mění v čl. LXXXI bod 1 písm. f)
313/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší v čl. XXVIII body 39 a 50 a v čl. LXXXI bodě 1 písm. d) ustanovení o účinnosti
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 85 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
182/2014 Sb.
(k 29.8.2014)
ruší v čl. I bod 4 a v čl. LXXXI bodě 1 písm. f)
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část třicátou pátou
331/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
v čl. LXXIII mění § 4
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění v čl. LXXII § 12 a v čl. LXXIV § 2 odst. 1 a § 8 odst. 1
382/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění v čl. čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. d) a v čl. LXXIV § 2 odst. 1) a § 8 odst. 1
382/2015 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší v čl. LXXII § 8 odst. 7
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění v čl. LXXI, čl. LXXIII a čl. LXXIV § 17 odst. 5
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 12 novelizačních bodů
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění čl. LXXII, LXXIII a LXXIV; nové přechodné ustanovení
469/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 8 odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb. a zákona č. 159/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která včetně poznámky pod čarou č. 1e znějí:
f)  příjmy získané
1.  darováním nemovitostí nebo ostatního majetku,
2.  převodem nemovitostí nebo ostatního majetku,

mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele1e,
g)  příjem plynoucí z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů1d, příjmy z vypořádání společného jmění manželů4g,
h)  částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů upravujících limity regulačních poplatků a doplatků na

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...