dnes je 29.2.2024

Input:

Akreditované zkušební laboratoře

18.11.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akreditované zkušební laboratoře Státního zdravotního ústavu.

Laboratoř genetické toxikologie

Předmět akreditace: Stanovení stopových prvků metodou AAS v biologickém materiálu. Detekce mutagenity. Cytogenetická analýza. Stanovení kreatininu v moči.

Jménem akreditované zkušební laboratoře jedná : MUDr. P. Rössner, CSc.

Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší

Předmět akreditace: Měření imisních koncentrací oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, ozónu, polétavého prachu, meteorologických parametrů, odběr vzorků a stanovení koncentrace polyaromatických uhlovodíků a odběr vzorků a stanovení koncentrace polétavého prachu frakce PM10 ve venkovním ovzduší.

Jménem akreditované zkušební laboratoře jedná :  RNDr. B. Kotlík

Laboratoře hygieny vody

Předmět akreditace: Fyzikálně – chemické a mikrobiologické analýzy vod a vodných výluhů a vzorkování pitných vod a vod pro koupaliště.

Jménem akreditované zkušební laboratoře jedná :  Ing. E. Břízová, CSc.

Laboratoře Centra zdraví a životních podmínek

Předmět akreditace: Stanovení reziduí pesticidů, potravinářských aditiv a organických látek v potravinách, stavebninách a složkách životního prostředí, stanovení celkové migrace, mikrobiologické zkoušení potravin a výrobků a biologické zkoušky dermotropních materiálů.

Jménem akreditované zkušební laboratoře jednají :  Ing.

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...