dnes je 17.7.2024

Input:

Chemická ochrana rostlin

11.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.6.2
Chemická ochrana rostlin

Ing. Miroslava Kopecká

Identifikace nebezpečí Opatření k eliminaci
* otravy působením nebezpečných láteka přípravků * ošetřovat zemědělské kultury zdraví škodlivými látkami mohou jen osoby odborně a zdravotně způsobilé, které jsou seznámeny s účinky a způsoby zacházení s pesticidy, ochrannými opatřeními a zásadami první pomoci – obsluhou zařízení pověřovat pracovníky s odpovídající kvalifikací
* postupovat dle návodu k použití přípravků a pokynů uvedených v bezpečnostních listech;
* podle potřeby požádat o vyhlášení rizikového pracoviště;
* spolupráce se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči;
* používat příslušné OOPP dle druhu nebezpečné látky /přípravku k ochraně pokožky, očí, dýchadel apod.);
* při aplikaci nebezpečných látek traktor opatřit chráněnou kabinou s přetlakovým větráním
* fyzická námaha při manipulaci a přemísťování přenosného potrubí, skládání a rozkládání postřikovacího rámu na poli * prací pověřovat fyzicky zdatné pracovníky;
* správné pracovní postupy;
* udušení, otrava pracovníka při vstupu do cisterny * ověření nezávadnosti ovzduší (možná přítomnost sirovodíku, oxidu uhličitého apod.);
* propláchnutí cisterny vodou
* opatření pro vstup do cisterny
* dopravní nehoda, převrácení stroje při přepravě chemických látek nebo při jejich aplikaci * přívěs může být používán pouze s kompletními vnitřními překážkami (vlnolamy);

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...