dnes je 21.6.2024

Input:

Evropa překročí limity emisí látek znečišťujících ovzduší – zvláště oxidu dusíku

6.5.2010, Zdroj: CENIA (www.cenia.cz)

Přibližně polovina všech členských států Evropské unie očekává, že nesplní jeden nebo více ze svých právně závazných emisních stropů pro rok 2010, tak jak byly stanoveny Směrnicí o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší (NEC ‑ National Emisson Ceilings). Podle nedávno reportovaných dat sestavených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), u jedenácti zemí EU lze očekávat, že překročí své emisní stropy značným množstvím, v některých případech i o 40 % u emisního stropu pro NOx (oxidy dusíku).

U České republiky se očekává splnění všech čtyř emisních limitů na které se směrnice vztahuje: oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), těkavé organické látky bez zahrnutí metanu (NMVOC) a amoniak (NH3).

Z těchto čtyř znečišťujících látek, NOx zůstává nejobtížněji dosažitelným emisním stropem pro mnohé z členských států EU 27 - pouze 16 zemí očekává, že bude moci dosáhnout svých emisních stropů pro NOx. Odvětví silniční dopravy přispělo přibližně ze 40% na celkových emisí NOx v roce 2008 v EU 27.

Přestože celkové emise z tohoto sektoru mají od roku 1990 klesající charakter, pokles nebyl vždy tak velký, jak se původně

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...