dnes je 18.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kdy a jak vyplňovat roční evidence dle zákona č. 185/2001 Sb.?

9.1.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpis č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ukládá povinnost do určitého termínu odevzdat evidenci odpadů a další formuláře.

 Zabýváme se hlášeními uvedenými ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb. a to s výjimkou „Roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru“ (příloha č. 19 této vyhlášky)

Nezabýváme se vedením evidencí stanovených vyhláškou č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a vyhláškou č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly a polychlorovanými terfenyly.

 ZÁKONEM  STANOVENÉ  TERMÍNY

a)      do 15. 2. následujícího roku:

- Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou při

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Téma
Typ informace
Zdroj:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...