dnes je 22.5.2024

Input:

Klíčové aktivity ECHA v roce 2011

11.2.2011, Zdroj: ECHA (echa.europa.eu/home_en.asp)

Hlavní činnosti Evropské agentury pro chemické látky v roce 2011.

Evropská agentura pro chemické látky vytyčila několik hlavních bodů, které budou hlavním předmětem činnosti v roce 2011.

Registrace, sdílení a šíření dat - Výrobci a dovozci látek mají předložit registrační dokumentaci. Žadatelé o registraci stejné látky budou mít k dispozici již registrované látky, aby se zabránilo zbytečnému testování na zvířatech. Ohlašovací informace budou veřejně dostupné a ECHA začne připravovat také program sdílení dat pro malé firmy.

Hodnocení - Agentura bude provádět hodnocení registračních dokumentů a kontrolovat, zda splňují požadavky na poskytování informací.
• ECHA se zaměří na zkoumání testování látek navržených k registraci.
• První seznam látek navržených pro hodnocení bude předložen Členskými státy.


Povolení - Pro zajištění vhodného nakládání s nejnebezpečnějšími látkami, budou muset společnosti získat také předchozí povolení k jejich používání.
• Seznamy látek nejnebezpečnějších látek budou doplňovány dvakrát ročně.
• ECHA doporučí, které z těchto látek by měly podléhat

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...