dnes je 21.6.2024

Input:

Komunální odpad

11.7.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1
Komunální odpad

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

Základním předpokladem pro správná rozhodnutí o vytváření efektivních systémů hospodaření s komunálním odpadem v obcích a regionech jsou objektivní informace o vlastnostech komunálních odpadů. Tyto informace mají význam při zpracování koncepcí a plánů odpadového hospodářství, ale zejména pak při rozhodování o volbě způsobů a technologií nakládání s odpady, při přípravě výstavby zařízení a jejich provozování.

Vlastnosti komunálních odpadů lze definovat z několika hledisek podle účelu hodnocení tohoto odpadu. Mohou to být hlediska technická, technologická, ekologická, ekonomická a další. Rozhodujícím hlediskem při volbě způsobů nakládání s těmito odpady je hledisko

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...