dnes je 25.5.2024

Input:

Ministr se vyjádřil k připomínkám ekologických organizací

17.2.2011, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)

Ekologické organizaci připomínkovali Priority MŽP, které ministr Tomáš Chalupa zveřejnil začátkem týdne.

V pondělí 14. února 2011 jsem představil své zásadní priority pro nejbližší období, nebylo jich málo, ale rozhodně ne celý výčet. Myslím, že to ani nikdo nemohl očekávat. Místo jedné hodiny bychom společně na tiskové konferenci strávili hodin mnoho a i tak by se určitě nedostalo na všechna důležitá témata. Zodpovědně mohu říci, že se s náležitou pozorností budu věnovat všem citlivým problematikám, které pomohou ochránit a zkvalitnit životní prostředí – prostředí pro život.

1. V oblasti vyrovnání se se změnami klimatu jednoznačně podporuji snižování emisí skleníkových plynů prosazováním inovací a nejmodernějších, chcete-li zelených technologií. V rámci diskuse o dalších, ambicióznějších závazcích EU je však třeba hledat průnik mezi všemi aspekty – environmentálními, ekonomickými, sociálními i bezpečnostními. Závazek 30% snížení emisí skleníkových plynů rád podpořím, připojí-li se k němu rovněž nejvýznamnější světové ekonomiky. Stejně velké úsilí jako k omezování emisí CO2 však musíme vynaložit rovněž na adaptační opatření, obzvláště ve vazbě na stále častěji se vyskytující extrémní klimatické jevy.

2. Racionální přístup je nutné uplatňovat i v případě výroby energie z obnovitelných zdrojů. Splnění 13% závazku je první metou v dalším rozvoji obnovitelných zdrojů. Musíme však brát v úvahu národní přírodní, geomorfologické a klimatické podmínky. Největší podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů nám dosud zajišťují vodní elektrárny, absorpční kapacita pro jejich další umisťování je však již téměř vyčerpána. Podmínky pro větrnou energii jsou u nás omezené a investiční záměry na větrné parky se navíc zpravidla dostávají do kolize se zájmy místních obyvatel i ochránců přírody. Skutečný potenciál tak představuje v podmínkách ČR především biomasa a bioplyn a částečně rovněž geotermální energie. Podpora obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z nich vyrobené, jakkoli je její význam nezpochybnitelný, musí být nastavena velice opatrně s průběžným vyhodnocováním jejích efektů. Jedině tak zajistíme, abychom se nedostali do podobné situace jako s fotovoltaikou.

3. O programu Zelená úsporám už toho bylo řečeno hodně. Mohu jen zopakovat, že v první řadě musíme vyhodnotit výstupy probíhajících auditů a kontrolních mechanismů, identifikovat reálné finanční požadavky předložených žádostí a na základě těchto výsledků poté co nejrychleji a nejspravedlivěji rozdělit finanční prostředky mezi žadatele. Diskuse o dalším osudu programu přijde ve druhé fázi v závislosti na finančních prostředcích. Otevírání otázky uvolnění dividend ze společnosti ČEZ ve prospěch programu Zelená úsporám v době, kdy jsou řešeny palčivé problémy nedostatků financí v tak

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...