MŽP oceňuje šetrné nakládání s vodou. Příkladné české firmy mohou získat značku Odpovědné hospodaření s vodou

„Průmysl patří k největším odběratelům povrchových a podzemních vod a společně se zemědělstvím patří do rizikové skupiny mnohdy významně dotčené projevy změny klimatu. Podniky by si měly tyto skutečnosti uvědomit a na měnící