dnes je 27.2.2024

Input:

Nebezpečné látky v elektrozařízeních z domácností

20.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke zpracování tohoto materiálu nás vede snaha přiblížit problematiku nakládání s elektrozařízení občanům, kteří jako první mají možnost zvrátit trend, kdy elektrozařízení, hlavně menších rozměrů, končí přímo v popelnicích, a důsledek tohoto chování si mnozí dosud dost dobře neuvědomují.

Ke zpracování tohoto materiálu nás vede snaha přiblížit problematiku nakládání s elektrozařízení občanům, kteří jako první mají možnost zvrátit trend, kdy elektrozařízení, hlavně menších rozměrů, končí přímo v popelnicích, a důsledek tohoto chování si mnozí dosud dost dobře neuvědomují.

Nový přistup k nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními (elektrozařízení) v České republice přinesl občanům nové možnosti jak vyčlenit další využitelné druhy odpadů, v tomto případě dosloužilé elektrospotřebiče, ze směsného komunálního odpadu.

Je však důležité vysvětlit, proč je nutné elektrozařízení donést do sběrného dvora města nebo obce nebo při zakoupení nového elektrospotřebiče stejného typu přímo do obchodu.

Jedním z důležitých argumentů je to, že elektrospotřebiče, které nám v domácnostech slouží k různým účelům, obsahují i nebezpečné složky, které v případě úniku negativně ovlivňují životní prostředí a tím i samotného občana.

Dalším hlediskem je však i skutečnost, že dosloužilá elektrozařízení jsou zdrojem  využitelných materiálů.

Při zpracovávání odpadních elektrozařízení za účelem získání využitelných materiálů je nejprve nutné demontovat nebezpečné komponenty jako jsou baterie, PCB kondenzátory, součásti obsahující rtuť a další, které tak neskončí na skládkách nebo v horším případě na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení životního prostředí. Přehled hlavních „zástupců" elektrozařízení nacházejících se v domácnostech a jejich dílů, které obsahují nebezpečné složky, je uveden v tabulce. V tabulce je současně popsáno i další možné využití materiálů z elektrozařízení.  Tyto informace by měly spotřebitelům přiblížit a osvětlit důležitost odevzdávání použitých elektrozařízení do míst zpětného odběru zřízených např. ve sběrných dvorech měst a obcí.

Tabulka: Příklady EEZ - jejich nebezpečné složky a využitelné díly

Elektrozařízení

Nebezpečné složky

Druhotné suroviny

Zbytkové látky

Velké domácí spotřebiče

pračky

PCB kondenzátory a tlumiče, rtuťové spínače, desky s plošnými spoji

železné a neželezné kovy (kryty - hl. železný, resp. ocelový plech; buben - chromniklová ocel; motor - železo, měď)

inertní látky (např. z betonových stabilizačních prvků), plastové díly (z krytů)

pečicí trouby

staré přístroje - rtuťové spínače, azbestová izolace

železo/ocel (z krytů)

izolační materiál (např. minerální vlna), plastové díly (např. z krytů), sklo

sklokeramické varné desky

-

digestoře

kondenzátory (u starších přístrojů - PCB kondenzátory), zářivky, olejové filtry

elektrické sporáky

staré přístroje -azbestová izolace; nové přístroje - LCD nebo LED displeje

myčky nádobí

kondenzátory (u starších přístrojů - PCB kondenzátory)

Malé domácí spotřebiče

bojlery

starší přístroje - rtuťové spínače

železo a měď z motorů; železné části z krytů a rámů (často ve spojení s plasty)

plasty z krytů

žehličky

staré přístroje - azbestová izolace

napařovací žehličky

rtuťové  spínače

topné ventilátory

staré přístroje - azbestová izolace

vysavače

elektrolytické kondenzátory (i PCB)

ventilátory

elektrolytické kondenzátory (i PCB)

kávovary

staré přístroje - rtuťové spínače

mikrovlnné trouby

elektrolytické kondenzátory (i PCB), desky s plošnými spoji

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...