dnes je 28.5.2024

Input:

Nejčastější otázky a odpovědi k nařízení o REACH - ES č. 1907/2006

6.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

MUDr. Marie Adámková CSc. odpovídá na Vaše dotazy.

Kdy nabývá účinnosti nařízení ES č. 1907/2006?
Účinnost nařízení ES REACH vstupuje v platnost dnem 1. června 2007. Nová legislativa představuje po mnoha letech výraznou koncepční změnu, která se dotkne, více nebo méně, téměř všech oblastí, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Z těchto důvodů byla účinnost jednotlivých hlav nařízení ES rozdělena podle náročnosti implementace na několikaleté období.

Pro lepší přehled uvádíme následující tabulku.

Jednotlivé hlavy a články nařízení ES REACH budou postupně nabývat účinnosti v následujících termínech:

Hlava

Název

Použití od

I.

Obecné otázky

1. 6. 2007

II.

Registrace látek

1. 6. 2008

III.

Sdílení údajů

1. 6. 2008

IV.

Informace v dodavatelském řetězci

1. 7. 2007

V.

Následní uživatelé

1. 7. 2008

VI.

Hodnocení

1. 6. 2008

VII.

Povolování

1. 6. 2008

VIII.

Omezení výroby, uvádění na trh a používání

1. 6. 2009

IX.

Poplatky a platby

1. 6. 2007

X.

Agentura

1. 6. 2007

XI.

Seznam klasifikací a označení

1. 6. 2008

XII.

Informace

1. 6. 2008

XIII.

Příslušné orgány

1. 6. 2007

XIV.

Prosazování

1. 6. 2007

XV.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Články 128 a 136

Článek 135

1. 6. 2007

1. 6. 2008

1. 8. 2008

V období, kdy nabude účinnosti nařízení ES REACH přestane platit zákon č. 356/2003 Sb. ?

Zákon č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje různé oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Účinnost nového nařízení ES se dotýká pouze některých hlav zákona, zejména registrace, zkoušení nebezpečných vlastností apod. Ostatní hlavy zákona zůstanou v platnosti i nadále. V současné době se připravuje novelizace zákona. Cílem novely je především vypuštění těch částí, které jsou upraveny nařízením č. 1907/2006. Dále výraznou

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...