dnes je 17.2.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová vyhláška č. 210/2018 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

9.4.2019, Zdroj: Fulsoft (www.fulsoft.cz)

Od 1. 4. 2019 rozšířena pro obce povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování pro biologické odpady rostlinného původu. Od 1. 1. 2020 účinná vyhláška upravuje povinnost obce soustřeďovat a svážet jedlé oleje a tuky.

Vyhláška č. 210/2018 Sb., mění vyhlášku č. 321/2014 Sb.,  o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, se mění takto:
Účinnost od 1.4.2019:
1. V § 2 odst. 1 se za slovo „zajistit” vkládá slovo „celoročně”, slova „ , a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku” se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „V období od 1. listopadu do 31. března
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

Partneři