dnes je 18.4.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová vyhláška č. 210/2018 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

9.4.2019, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Od 1. 4. 2019 rozšířena pro obce povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování pro biologické odpady rostlinného původu. Od 1. 1. 2020 účinná vyhláška upravuje povinnost obce soustřeďovat a svážet jedlé oleje a tuky.

Vyhláška č. 210/2018 Sb., mění vyhlášku č. 321/2014 Sb.,  o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, se mění takto:
Účinnost od 1.4.2019:
1. V § 2 odst. 1 se za slovo „zajistit” vkládá slovo „celoročně”, slova „ , a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku” se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „V období od 1. listopadu do 31.
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace

Partneři