dnes je 30.5.2024

Input:

Nové normy pro chemický průmysl, vodní hospodářství, ochranu životního prostředí

12.8.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled nových norem.

- Nové normy pro CHEMICKÝ PRŮMYSL

 Třída 66: VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 

 ČSN EN 14035-34:2003 Oprava 1  Zábavná pyrotechnika - Část 34: Stolní bomby - Specifikace a metody zkoušení 

 ČSN EN 14035-4:2003 Oprava 1  Zábavná pyrotechnika - Část 4: Petardy a baterie petard - Specifikace a metody zkoušení 

 ČSN EN 14035-20  Zábavná pyrotechnika - Část 20: Skákající petardy - Specifikace a metody zkoušení 

 ČSN EN 1967:2003 Oprava 1  Strukturní lepidla - Hodnocení účinnosti způsobů úpravy povrchu hliníkového adherendu za použití zkoušky v odlupování za mokra metodou kontinuálního navíjení 

ČSN EN 14347  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Základní sporicidní aktivita - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1) 

 ČSN P CEN/TS 13763-27  Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy 

 ČSN EN 14035-12:2003 Oprava 1  Zábavná pyrotechnika - Část 12: Zábleskové petardy a baterie zábleskových petard - Specifikace a metody zkoušení 

 ČSN EN 14035-15:2003 Oprava 1  Zábavná pyrotechnika - Část 15: Fontány - Specifikace a metody zkoušení 

 ČSN EN 14035-23:2003 Oprava 1  Zábavná pyrotechnika - Část 23: Prskavky - Specifikace a metody zkoušení 

 ČSN EN 14035-27:2003 Oprava 1  Zábavná pyrotechnika - Část 27: Rakety - Specifikace a metody zkoušení 

 Třída 67: VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 

 ČSN EN ISO 15711  Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci 

Třída 69: STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 

 ČSN EN 14125  Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzinových čerpacích stanic 

 - Část 27: Rakety - Specifikace a metody zkoušení 

- Nové normy z oblasti VODNÍHO HOSPODÁŘTVÍ

Třída 75: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 ČSN EN 13959  Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem - DN 6 až DN 250 včetně - Skupina E - Druh A, B, C a D 

 ČSN EN 14395-1  Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou - Část 1: Zkušební

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...