dnes je 21.4.2024

Input:

Novela nařízení REACH - úprava bezpečnostního listu

21.6.2010, Zdroj: Státní zdravotní ústav (www.szu.cz)

31.5.2010 vyšla v Úředním věstníku Evropské unie novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení a povolování a omezování chemických látek.
Novela mění stávající přílohu II nařízení REACH, která obsahuje požadavky na sestavení bezp. listu. Novela musela vyjít, aby stanovila formu pro uvádění nové i stávající klasifikace a označování v bezp. listech po 1.12.2010, kdy vstupuje nová klasifikace a označování pro chemické látky (podle nařízení CLP) v účinnost.
Kromě toho se mění (přesouvá) obsah některých položek/oddílů. Bohužel tvůrci české verze

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...