dnes je 17.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpovědi na dotazy našich čtenářů

16.9.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpověď od odbornice z legislativního odboru MŽP.

Jak posuzovat činnost původce stavebního a demoličního odpadu, který jej odváží z místa vzniku a dlouhodobě deponuje na jiných pozemcích s tím, že ho někdy v budoucnu bude recyklovat nebo odveze na skládku?

S odpady lze nakládat způsoby a za podmínek stanovených v zákoně o odpadech. Za nakládání s odpady se podle § 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) považuje jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Zákon dále stanoví, co se rozumí pod jednotlivými typy

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Téma
Typ informace

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...