dnes je 18.7.2024

Input:

Orientační přepočtová tabulka množství odpadů

20.5.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Orientační přepočtová tabulka množství odpadů (kusy na tuny).

Orientační přepočtová tabulka množství odpadů (kusy na tuny)

Název

Jednotka

Tuny

výbojka, zářivka

1 ks

0,00033 t

olejové filtry

1 ks

0,0005 t

olej (podskupina 1302)

1 l

0,00095 t

pneumatika

1 ks

0,01 t

pneumatika (nákl.)

1 ks

0,025 t

piliny dřevěné

1 m³

0,2 t

odřezky, třísky dřeva

1 m³

0,3 t

odpad z demolice

1 m³

1,6 t

stavební suť

1 m³

1,3 -1,5 t

písek

1 m³

2 t

znečištěná zemina

1 m³

1,5 – 1,8 t

tuhý komunální odpad (TKO)

1 m³

0,15 t

odpadní dehtová lepenka

1 m³

1,1 t

olověné baterie (AKU) - nákladní

1 ks

0,040 t

olověné baterie (AKU)

1 ks

0,015 t

suché baterie (monočlánky)

1 ks

0,0002 t

betonový kal

1 m³

1,5 t

kal z ČOV

1 m³

1 t

stabilizovaný kal

1 m³

1,2 t

shrabky z česlí

1 m³

0,3 t

pytel od osiva

1 ks

0,0004 t

přepravka

1 ks

0,002 t

obsah kontejneru na sklo

1 m³

2,0 t

prasečí kejda

1 m³

0,5 t

plechovky od barev

1 ks

0,0005 t

textil

1 m³

0,25 t

chladící kapalina

1 l

0,001 t

akumulátorová kyselina (odpadní H2SO4)

1 l

0,0013 t

odpadní aceton (ředidla)

1 l

0,0008 t

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...