dnes je 18.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí ČIŽP

21.4.2006, Zdroj: ČIŽP

Odvolání proti správním rozhodnutím ČIŽP.

ČIŽP jako orgán státní správy vydává ve správním řízení rozhodnutí sankční povahy (pokuty, omezení nebo zastavení škodlivé činnosti, odebrání nedovoleně držených jedinců apod.) a rozhodnutí nápravného charakteru (opatření k nápravě zjištěných nedostatků).U případů zahájených před 31. 12. 2002 rozhoduje o souhlasech s novými technologiemi a s umístěním zdrojů znečišťování ovzduší. U případů zahájených po 31.12.2002 je dotčeným orgánem státní správy.
Provádí kontrolu činnosti autorizovaných osob (měření emisí a imisí) a podílí se na procesu autorizace (mezilaboratorní porovnání zkoušek).
Součástí vydaného správního rozhodnutí je vždy poučení o možnosti a způsobu podání

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...