dnes je 18.7.2024

Input:

Pojem "provozovna"

30.6.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.1.41 Pojem "provozovna"

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Ke všem § zákona i vyhlášek, v nichž se vyskytuje pojem „provozovna“

V právních předpisech odpadového hospodářství se často používá pojem „provozovna“ nebo „samostatná provozovna“. Není však definován. Podle čeho se tedy rozhoduje, co je a co není provozovna pro účely zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů?

Zákon o odpadech ani jeho prováděcí předpisy tento pojem pro své účely nedefinují, ale odkazují na definice tohoto pojmu stanovené živnostenským zákonem a obchodním zákoníkem, jak je nejlépe zřejmé z vysvětlivek k vyplňování jednotlivých formulářů pro vedení evidence a ohlašování odpadů a dalších údajů požadovaných zákonem o odpadech.

  • Jedná se především o přílohy vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (ale i další vyhlášky k zákonu o odpadech). Např. ve vysvětlivkách k příloze č. 27 citované vyhlášky se uvádí:

    Samostatná provozovna - rozumí se provozovna podle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (Živnostenský úřad, v jehož správním územním se provozovna nachází a živnostenský rejstřík). Pokud dopravce nemá další (jiné) provozovny, údaje o samostatné provozovně se nevyplňují. Číslo provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud dopravce má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplňuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hl. m. Praze je to příslušný správní obvod) ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

    Pokud je pro účely evidence třeba podrobnějších údajů o místech vzniku a nakládání s odpady, je ve vysvětlivkách stanoveno, co dále se do této rubriky vyplňuje. Např. ve vysvětlivkách k listu č. 1 přílohy č. 20 výše uvedené vyhlášky:

    Samostatná provozovna - do této rubriky se uvádí i místo provozování činnosti, při které odpad vzniká nebo se s ním nakládá a není provozovnou podle zvláštních právních předpisů. Pokud je v provozovně, která je provozovnou podle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona, provozováno více zařízení se souhlasem podle § 14 odst. 1 zákona, nebo byl tento souhlas nahrazen

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...