První výstupy modelů dopadů Fit for 55 komentuje Rada vlády pro udržitelný rozvoj

„Dopadové studie jsou zásadní pro naše rozhodování. Přechod k moderní energetice musí zvýšit konkurenceschopnost naší ekonomiky, zároveň ale