dnes je 15.7.2024

Input:

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

6.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.2.2 Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Vzor
Stáhnout vzor

V .......................
dne ...................

adresát
(žadatel)
..............

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí a zemědělství obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ............ jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn, rozhodl k žádosti adresáta pod zn. ........... ze dne ........... o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původce v konkrétní lokalitě ........... takto:

I.

souhlas se uděluje,

a to za předpokladu plnění následujících podmínek:

  1. Netřídění odpadů a společné shromažďování v označených prostředcích dle žádosti se týká následujících druhů odpadů kategorie ostatní
    .................

  2. Žadatel zabezpečí řádnou a průběžnou informovanost svých pracovníků o zákazu ukládání jiných druhů odpadů do značených shromažďovacích prostředků.

II.

Platnost tohoto souhlasu je omezena do 31. 12. 200X (přiměřená doba je max. 5 let).

O d ů v o d n ě n í

Původce odpadů požádal o možnost upustit od třídění a odděleného shromažďování vymezených druhů ostatních odpadů. Důvodem pro takovýto postup je to,

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...