dnes je 30.5.2024

Input:

Stanovení indikátorových organismů

18.9.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4
Stanovení indikátorových organismů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Metodický návod pro stanovení indikátorových organismů v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech z čistíren odpadních vod, digestátech, substrátech, kompostech, pomocných růstových prostředcích a podobných matricích.

Předmluva

Nakládání s bioodpady, upravenými bioodpady, sedimenty a kaly z čistíren odpadních vod musí být řízeno tak, aby byly vyloučeny jejich negativní vlivy na zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a jeho jednotlivé složky při nesprávném užívání či odstranění. Pro nakládání s bioodpady jsou zpracovány právní předpisy, které stanoví podrobnosti pro jejich nakládání včetně stanovení jejich kvalitativních parametrů v závislosti na způsobech jejich využívání.

Metodický návod předkládá metody pro hodnocení mikrobiologických kvalitativních parametrů pomocí stanovení indikátorových organismů v určených matricích a hodnocení účinnosti hygienizace biotechnologických, termálních a chemických procesů zpracování bioodpadů a čistírenských kalů.

Metodický návod rozšiřuje a upravuje použití metod uveřejněných v AHEM 7/2001 "Stanovení indikátorových mikroorganismů pro mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě ve smyslu vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.“

Předkládané metody jsou určeny pro stanovení indikátorových organismů v půdě v odvodněných hygienizovaných kalech z čistíren odpadních vod, v souladu s vyhláškou č. 382/2001 Sb., o využití upravených kalů na zemědělské půdě, v posledním platném znění, pro upravené odpady ve smyslu vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Metody lze použít pro stanovení indikátorových organismů pro zjišťování kvalitativních parametrů

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...