dnes je 18.7.2024

Input:

Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

28.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.2.8 Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

K opakovaně se vyskytujícím dotazům k výkladu některých ustanovení vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy a vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, bylo vydáno společné stanovisko odboru pro udržitelnou energetiku a dopravu, odboru odpadů a legislativního odboru Ministerstva životního prostředí:

  1. K dotazům týkajícím se podpory výroby elektřiny z biomasy, která je zároveň odpadem podle předpisů upravujících nakládání s odpady

Vyhláška č. 482/2005 Sb. v § 5 odst. 2 stanoví, že „spalování odpadu obsahujícího biomasu v zařízeních určených k nakládání s odpady není způsobem využití biomasy, který je předmětem podpory“.

Za zařízení určené k nakládání s odpady lze pokládat ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů. Podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech je však možné v zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, využívat odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Právě v takových zařízeních je tedy možné, při splnění všech ostatních podmínek, zejména v oblasti ochrany ovzduší, energeticky využívat biomasu, která je zároveň odpadem, a uplatňovat podporu dle vyhlášky č. 482/2005 Sb. na elektřinu z ní vyrobenou.

  1. b) K dotazům týkajícím se „energetického kompostu“

Vyhláška č. 482/2005 Sb. stanoví ve své příloze č. 1, skupina 2, písmeno j), že předmětem podpory je „kompost nevyhovující jakosti nebo určený k energetickému využití a tvarovaný nebo jiné biopalivo z něj vyrobené, vyplozené substráty z pěstování hub v podobě energetického kompostu“.

Při posuzování, jaké materiály

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...