dnes je 17.7.2024

Input:

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpadu

24.4.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.1 Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpadu

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Základní informace

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit místa nakládání s konkrétním nebezpečným odpadem.

Prováděcí vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v části druhé upřesňuje povinnosti dané zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.

Jaké informace musí být uvedeny o nebezpečném odpadu v identifikačním listu, jsou uvedeny v „Obsahu identifikačního listu nebezpečného odpadu", který tvoří přílohu č. 3 k prováděcí vyhlášce.

Řádně vyplněný identifikační list nebezpečného odpadu musí být umístěn:

Povinnost pro umístění identifikačního listu nebezpečného odpadu:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...