dnes je 21.6.2024

Input:

XV. výzva OPŽP nabízí podporu pro projekty na úpravu komunálního odpadu

10.12.2009, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásily již XV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). Žádosti budou přijímány kontinuálně od 4. ledna 2010 do 30. června 2011. Výzva je určena pro projekty vedoucí ke zkvalitnění nakládání s odpady a snižování emisí.

Dotace jsou určeny na regionální systémy pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu a zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu. O podporu budou moci žádat  také projekty rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích i velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, které sníží emise zejména NOx, SO2 a prachových částic a současně vytvoří nové kapacity na spoluspalování odpadu (např. náhrada kotle, rekonstrukce spalovací komory, instalace filtrů, měření emisí).

"Abychom omezili skládkování bioodpadu a nemuseli platit vysoké pokuty za neplnění evropské směrnice, musí být vedle razantního nárůstu recyklace také postavena nová zařízení na zpracování směsného odpadu o kapacitě nejméně 1 milion tun ročně. Poprvé proto poskytneme dotace na mechanicko-biologickou úpravu s následným využitím či na energetické využití odpadu. Nastavili jsme přitom přísné podmínky zajišťující, aby nová zařízení ve svých regionech neomezovala recyklaci. V dotační podpoře třídění a

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...